Home > CliŽnt & Familie > Probleem en behandeling > Autisme > Asperger normaal groot extra groot  

Syndroom van Asperger

Kinderen en volwassenen met het syndroom van Asperger hebben een vorm van autisme. Ze hebben vooral problemen op het gebied van de sociale omgang met anderen. Daardoor bouwen ze moeilijk vriendschappen op met leeftijdgenoten. Hun taalontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid is normaal. Ze hebben opvallende beperkte interesses en activiteiten.

Asperger is een stoornis uit het autismespectrum. Het is een ontwikkelingsstoornis. Dit wil zeggen dat de problemen in de sociale omgang al vroeg in het leven duidelijk worden. Ouders hebben vaak al vroeg in de gaten dat hun kind anders is, al duurt het soms nog jaren voordat echt een diagnose gesteld wordt.

De volgende kenmerken horen bij Asperger:

 • Contact met anderen
  Sociale contacten verlopen moeizaam bij mensen met Asperger. Dit komt doordat zij zich moeilijk in kunnen leven in anderen. Ze vermijden vaak oogcontact. Ze hebben moeite om sociale regels te begrijpen en te volgen. Ze sluiten zich vaak af voor de buitenwereld.
   
 • Communicatie en taal 
  Mensen met Asperger hebben moeite om indirecte, non-verbale taal te begrijpen. Dit zijn bijvoorbeeld gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen.
   
 • Interesses en activiteiten
  Mensen met Asperger hebben vaak interesse voor maar één of twee voorwerpen, activiteiten of gedachten. Ze kunnen eindeloos hetzelfde doen. Bijvoorbeeld naar dezelfde muziek luisteren of steeds praten over hetzelfde onderwerp zoals landkaarten of dinosaurussen.
   
 • Motorische onhandigheid
   
 • Gevoeligheid voor geluiden, geuren en aanrakingen

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van Asperger. De erfelijkheid heeft invloed op de vroege hersenontwikkeling. Er lijkt sprake van te zijn dat bepaalde zenuwcellen zich niet goed verplaatsen tijdens de vroegste ontwikkeling. De systemen in het brein die verantwoordelijk zijn voor emotionele reacties, lijken niet helemaal goed te zijn aangelegd. Het is nog niet gelukt specifieke genen te vinden die Asperger echt kunnen verklaren.

- Bron: Fonds Psychische Gezondheid -

Zoeken
Behandeling
Quli app
Asperger
Meer over autisme
Ervaringsverhaal
PDD-nos
Interessante links
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven