Home > CliŽnt & Familie > Specialistische centra > TOPGGz Centrum voor Neuropsychiatrie > Groepstherapie Master Mind normaal groot extra groot  

Groepstherapie Master Mind

Binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie (TCvN) is onder de naam ‘Master Mind’ in april 2015 een nieuwe vorm van groepstherapie gestart.

Binnen het TCvN wordt specialistische diagnostiek en behandeling geboden bij complexe, zeldzame, of therapieresistente aandoeningen. Vaak gaat het om een combinatie van psychiatrische of psychologische stoornissen met somatische en/of neurologische symptomen, al dan niet met een genetische oorzaak. Bij de meerderheid van de doelgroep is tevens sprake van cognitieve klachten dan wel stoornissen. Voorbeelden hiervan zijn aandachtsproblemen, vergeetachtigheid, maar bijvoorbeeld ook moeite met het begrijpen van sociale en emotionele situaties. Dergelijke problemen kunnen onderdeel uitmaken van een ziektebeeld, maar ze kunnen ook een gevolg van zijn van een aandoening, of van de behandeling hiervan (denk aan medicatie-effecten).

In het afgelopen jaar is binnen het TCvN gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe behandeling, waarbij op systematische wijze en in groepsverband een klinisch neuropsychologische therapie (ook wel: neuropsychotherapie) wordt aangeboden. Deze therapie richt zich op het aanleren van kennis en het oefenen van strategieën, om beperkingen in de informatieverwerking beter te kunnen hanteren en om de zelfredzaamheid en het welbevinden van patiënten te bevorderen.

Onderdelen van evidence based modules uit de klinische neuropsychologie worden hiertoe voor het eerst gecombineerd, op maat gesneden en gericht ingezet bij een neuropsychiatrische populatie. De oefen- en leermogelijkheden worden vergroot door groepsgewijze aanbieding, met een interactief karakter. Er wordt gewerkt in een cyclus van wekelijkse bijeenkomsten, waaraan telkens circa 10 patiënten kunnen deelnemen. Instroom is mogelijk bij iedere afzonderlijke bijeenkomst.

Deze nieuwe interventie, die vooralsnog alleen beschikbaar is voor patiënten van de kliniek van het TCvN, wordt systematisch geëvalueerd binnen de context van het wetenschappelijk onderzoek op de betreffende afdeling.


De groepsbehandeling Master Mind werd ontwikkeld door (foto vlnr) dr. Ellen Wingbermühle (klinisch neuropsycholoog), drs. Wouter Oomens (research psycholoog) en drs. Anke Loijen (GIOS klinische neuropsychologie).

Zoeken
Verwijzing, diagnostiek en behandeling
Contactgegevens
Training sociale cognitie bij het syndroom van Noonan
Groepstherapie Master Mind
Achtergronden
Samenwerking
Onderzoek en Opleiding
Topklinische GGz
TOPGGz_keurmerk_klein.gif
  Print deze pagina   Naar boven