Home > CliŽnt & Familie > Behandelvormen > Crisisbehandeling normaal groot extra groot  

Crisisbehandeling

Mensen met ernstige, spoedeisende psychiatrische problemen helpen wij door middel van onze acute zorg.

Verwijzing
De verwijzing gaat altijd via uw huisarts.

Een verwijzing buiten kantoortijden (tussen 17.00 - 08.00 uur) kan via:

Spoedpost Noord-Limburg:
Spoedpost Noord-Limburg, telefoonnummer: 0900 - 8818.

Spoedpost Midden-Limburg (regio Roermond of Weert)
Spoedpost Roermond, telefoonnummer: 0475 - 771 771
Spoedpost Weert,  telefoonnummer: 0495 - 677 677

Intensieve spoedHulp Thuis (IHT)
Het IHT-team behandelt cliënten die in crisis (dreigen te) raken, daar waar mogelijk in de thuissituatie. IHT wordt snel en voor een korte periode ingezet om een crisis of opname in een psychiatrisch ziekenhuis te voorkomen of te verkorten.

Crisisdienst, maakt onderdeel uit van het IHT
Acute psychiatrische hulp voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek die, als zij niet onmiddellijk of uiterlijk binnen 24 uur worden behandeld, ernstig gevaar lopen of veroorzaken.

Poli Suïcidepreventie
Hulpverleners van de poli behandelen en begeleiden mensen met ernstige suïcidale gedachten en mensen die een suïcidepoging hebben gedaan. Zij bieden ook familieleden en naasten ondersteuning en nazorg.


 

 

Zoeken
  Print deze pagina   Naar boven