Home > CliŽnt & Familie > Aanvullende informatie > Belangenbehartiging > Familievertrouwenspersoon normaal groot extra groot  

Familievertrouwenspersoon

Is een familielid of naaste van u in behandeling bij Vincent van Gogh? Dan kunt u een beroep doen op de familievertrouwenspersoon voor informatie, advies en ondersteuning.

Informatie
De familievertrouwenspersoon steunt, indien nodig, u bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaar of hulpverlener. Hij  geeft u daarnaast algemene informatie over ziekte en behandeling  en wijst u de weg naar cursussen en/of organisaties die voor u  van belang  kunnen zijn.

Advies
De familievertrouwenspersoon geeft advies wanneer u het niet eens bent met de behandeling en bemiddelt bij conflicten met hulpverlener, behandelaar of instelling. Ook  begeleidt hij u desgewenst bij het indienen van een klacht.

Ondersteuning
De familievertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor uw verhaal en onderzoekt met u hoe u uw verantwoordelijkheid het beste vorm kunt geven.  Tevens kan u tips en adviezen geven om  te voorkomen dat u overbelast raakt.

Leidraad
De familievertrouwenspersoon zet zich in voor de gelijkwaardigheid van familieleden of naasten als gesprekspartner  in de zorg. Doel is de samenwerking tussen naasten, de instelling en cliënt steeds verder te verbeteren. Daarom brengt de familievertrouwenspersoon ook de positie van familie en naastbetrokkenen onder de aandacht van Vincent van Gogh en wijst de instelling op zaken die voor u een probleem  kunnen opleveren.  Bij het nastreven van deze  doelen werkt de familievertrouwenspersoon samen met de Familieraad van Vincent van Gogh.
De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk  en kent een geheimhoudingsplicht.

Contact
De familievertrouwenspersoon van Vincent van Gogh is de heer Guus van Loenen. U kunt hem mailen of bellen als u een afspraak wilt maken:
0478-527 246 of  avanloenen@vvgi.nl

Zoeken
CliŽntenraad
Familieraad
Familiebeleid Vincent van Gogh
Familievertrouwenspersoon
CliŽntmedezeggenschap 2.0
  Print deze pagina   Naar boven