Home > CliŽnt & Familie > Uw rechten normaal groot extra groot  

Uw rechten

Algemene leveringsvoorwaarden ggz
De kerntaak van ggz-instellingen is het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg aan patiënten.  Lees hier meer...
 

Huisregels
Binnen Vincent van Gogh gelden algemene huisregels om zo samen voor een goede gang van zaken te zorgen. Lees hier meer...
 

Uw rechten tijdens behandeling/opname
In onze algemene voorlichtingsbrochure 'Wegwijs tijdens uw behandeling' staan in het kort uw en onze rechten omschreven.

Meer informatie
Door op de onderstaande link te klikken komt u op de webpagina van de landelijk organsatie Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen in de zorg. Hier vindt u uitgebreide informatie over uw rechten als cliënt.

Printbare informatie (Stichting PVP) over de volgende onderwerpen:
Klik onder op 'Doe het zelf ' en vervolgens op  'Ik wil informatie downloaden' en maak een keuze uit de volgende onderwerpen:

  • Uw rechten bij een gedwongen opname
  • Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis of zorginstelling
  • Klachten over het verblijf in het psychiatrsich ziekenhuis of zorginstelling
  • Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis of zorginstelling.
  • De voorwaardelijke machtiging in de psychiatrie
  • Zelfbinding in de ggz

Ontevreden of een klacht?
Gemiddeld zijn er ongeveer 8.000 mensen in behandeling bij Vincent van Gogh. Onze medewerkers doen hun best om iedereen kwalitatief goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u, om welke reden dan ook, ontevreden bent of een klacht heeft. Wij hopen dat u dit met ons bespreekt. Uw mening, suggesties, maar ook uw klacht willen wij graag gebruiken om onze zorg waar nodig te verbeteren.
Lees hier meer...
 

Zoeken
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven