Home > CliŽnt & Familie > Specialistische centra > Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie normaal groot extra groot  

Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie

Vincent van Gogh en de behandeling van psychiatrische problemen bij ouderen.

Zorg voor ouderen met dementie en onbegrepen gedrag.

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met dementie. Een op de vijf mensen krijgt dementie en een op de drie vrouwen krijgt een vorm van dementie (bron: Alzheimer Nederland).

Dementie is een ingrijpende ziekte voor de mens die het treft, maar ook voor zijn of haar familie/naasten. Als hierbij ook nog angst, agressie, hevige onrust of ander onbegrepen gedrag komt ontstaat er vaak een onhoudbare thuissituatie of in het zorgcentrum. Wat is de juiste benadering en wanneer bieden we de gewenste behandeling of zorg aan deze kwetsbare doelgroep?
Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) geeft antwoord op deze en andere vragen.. Wij gaan voor goede, passende zorg die aansluit bij wat de patiënt nodig heeft en de familie/naasten ondersteund.

Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie
Het IEP is een kleinschalig centrum in Venray voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) in combinatie met ernstige gedragsproblemen.Tijdens het verblijf binnen de opnameafdeling willen we achterhalen wat de oorzaak is van het gedrag, vervolgens stellen we een behandeling in zodat de klachten afnemen en we over kunnen gaan op stabilisatie en structurering van het gedrag.

Het vervolg vindt plaats binnen de transferafdeling. Hier leggen we de nadruk op het aanleren van vaardigheden om het cognitief functioneren (denk- en lerend vermogen) zo lang mogelijk te behouden. Vanuit een belevingsgerichte zorgvisie bereiden we de patiënt en zijn of haar familie/naasten voor op de overgang naar de toekomstige woonsituatie, zoals een verpleeghuis of kleinschalige woonvoorziening.

Met belevingsgerichte zorg sluiten wij zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van onze patiënten en richten wij ons op de individuele behoeften van de patiënten. Belangrijke begrippen hierbij zijn geborgenheid, veiligheid en ontspanning.

‘Ik voelde meteen dat mijn vader hier op zijn plaats was. Hier begrijpen ze wat hij nodig heeft. Er is vanaf het begin ook meteen aandacht voor de familie, dat doet goed.’ (Ingrid Feijen, dochter)

Samen de kennis, samen de zorg
Het IEP Venray is een samenwerking tussen Vincent van Gogh en Proteion. Onze specifieke deskundigheid en ervaring komen hier samen in één team in de behandeling en zorg voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) in combinatie met ernstige gedragsproblemen.

Wilt graag meer informatie over het IEP?
U kunt hier de folder lezen/downloaden.

VGZ Zinnige Zorg Award 2018
IEP won brons bij de Zinnige Zorg Award : daar zijn we trots op!
Zinnige zorg is betaalbare zorg die de patiënt centraal zet. Dat vraagt om aansprekende ideeën die de zorg eenvoudiger, logischer en slimmer maken. VGZ zoekt naar de meest veelbelovende ideeën en beloont ze graag met de VGZ Zinnige Zorg Award. Zie www.zinnigezorgaward.nl 

Heeft u op ons gestemd, dan zeggen wij graag hartelijk dank!

CONTACT / BEZOEKADRES
IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie)
Overloonseweg 6
5804 AV Venray

Opnameafdeling:
opname@iepvenray.nl
0478 - 78 63 23

Transferafdeling:
transfer@iepvenray.nl
0478 - 78 63 22

AANMELDEN
Patiënten kunnen aangemeld worden via hun huisarts of andere verwijzers, maar ook vanuit een verpleeg- of verzorgingstehuis. De verwijzer kan zijn/haar patiënt aanmelden via Aanmelden & Consulatie Vincent van Gogh of via het klantencontactcentrum van Proteion.

 

 

 

 

Zoeken
  Print deze pagina   Naar boven