Home > CliŽnt & Familie > Specialistische centra > Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie normaal groot extra groot  

IEP

Vincent van Gogh en de behandeling van psychiatrische problemen bij ouderen.

Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie, afgekort IEP genoemd, is voor ouderen met ernstige gedragsproblemen. IEP Venray is een samenwerking tussen Vincent van Gogh en Proteion.

Doelgroep
In IEP komt de kennis en ervaring van Vincent van Gogh en Proteion samen in een kleinschalig centrum voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) in combinatie met ernstige gedragsproblemen. Deze mensen hebben extra ondersteuning nodig, omdat het probleemgedrag een te hoge belasting oplevert voor de omgeving (thuissituatie) of het reguliere zorgcentrum.

Opnameafdeling en transferafdeling
IEP bestaat uit twee geschakelde afdelingen: een opnameafdeling en een transferafdeling.

Opnameafdeling
In de eerste fase verblijven patiënten maximaal zes maanden op de opnameafdeling. Patiënten die bij ons in behandeling komen, worden vaak vanuit een crisissituatie opgenomen. Het doel van onze opnameafdeling is om te achterhalen wat de oorzaak is van de onrust/crisis (diagnostische fase). Vervolgens stellen wij een passende behandeling samen die ervoor zorgt dat de crisis/onrust afneemt. Daarna richten wij ons met het behandelplan op stabilisatie en structurering van het gedrag van de patiënt.

Transferafdeling
In de tweede fase verblijven patiënten wederom maximaal zes maanden op de transferafdeling voor de vervolgbehandeling. Op deze afdeling leggen we de nadruk op het aanleren van vaardigheden om het cognitief functioneren zo lang mogelijk te behouden. Vanuit een belevingsgerichte zorgvisie bereiden we de patiënt voor op de overgang naar een woonsituatie elders (bijvoorbeeld in een zorginstelling of naar huis).

Belevingsgerichte zorg
Met belevingsgerichte zorg sluiten wij zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van onze patiënten en richten wij ons op de individuele behoeften van de patiënten. Belangrijke begrippen hierbij zijn geborgenheid, veiligheid en ontspanning.

Samen de kennis, samen de zorg!
Naast het vaste team dat werkzaam is bij IEP maken wij ook gebruik van een roulerend team dat ondersteuning biedt aan het vaste team. Dit roulerende team bestaat uit een aantal medewerkers van Proteion en Vincent van Gogh. Zij werken mee en delen de leerervaringen die ze opdoen vervolgens weer op hun vaste werkplek in een van de beide organisaties. Zo profiteren patiënten van alle Vincent van Gogh- en Proteion-locaties van deze unieke samenwerking.

Nieuwe technologie
Nieuwe, innovatieve technologie zetten wij nu en in de toekomst in als dit bijdraagt aan betere zorgverlening. Het multidisciplinair team is continu op zoek naar verbetering van behandel- en zorgmethoden door kennis en expertise onderling te delen. Maar ook door nieuwe ontwikkelingen te volgen en toe te passen.

Aanmelden
Patiënten kunnen aangemeld worden via hun huisarts of andere verwijzers, maar ook vanuit een verpleeg- of verzorgingstehuis. De verwijzer kan zijn/haar patiënt aanmelden via het voordeurteam van Vincent van Gogh of via het klantencontactcentrum van Proteion.

Contact/bezoekadres
IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie)
Overloonseweg 6
5804 AV Venray

Opnameafdeling:
opname@iepvenray.nl
0478 - 78 63 23

Transferafdeling:
transfer@iepvenray.nl
0478 - 78 63 22

Klik hier om de folder van IEP te downloaden.

Zoeken
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven