Home > Over ons > VvG innoveert normaal groot extra groot  

Vincent van Gogh innoveert

De geestelijke gezondheidzorg is volop in beweging. Er ligt een forse uitdaging voor ons en onze branchecollega’s, waarbij de hoofdzaak is om het zorgstelsel en de kwaliteit van de zorg te versterken, en tegelijk ervoor te zorgen dat het allemaal betaalbaar blijft.

Dat kan alleen wanneer we bereid zijn om met andere ogen te kijken naar hoe wij als sector en als individuele organisatie presteren. Om te zoeken naar kansen, naar mogelijkheden en nieuwe manieren van werken. En om kritisch te zijn op de inhoud, de organisatie en de financiering van de zorg.

Twee jaar geleden maakte Vincent van Gogh een meerjaren afspraak met VGZ en CZ om de zorgkosten terug te dringen en tegelijkertijd te innoveren. Zo’n meerjarenafspraak helpt enorm om onze opgave met beleid uit te voeren en heeft geleid tot allerlei innovaties, verschillend van aard en omvang. Denk aan het verkorten van de klinische verblijfsduur, het omzetten van klinisch naar ambulant aanbod, het bevorderen van therapietrouw, de wachtrijvrije poli, het inzetten van e-Health en andere nieuwe technologische toepassingen, en de toegevoegde waarde van het samenwerken en kennis delen.

Dat brengt - naast een nieuwe, positieve ‘flow’- veel uitdaging met zich mee in de vorm van nog onopgeloste vraagstukken. Zo zien we dat er nog veel wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van behandelingen wacht op een vertaling naar de praktijk, dat we nog lang niet ten volle de mogelijkheden benutten die nieuwe technologieën bieden om de zorg anders in te richten. En dat de financiering van de zorg nog vaak een belemmerende factor is. Maar wat we ook zien is dat de veranderingen inmiddels gedijen, en veel nieuwe energie opleveren.

Een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing in de zorg, is het durven leren van en met elkaar. Dat doe je onder andere door kennis te delen. Dus nu wij een poosje onderweg zijn, ontstond het idee om een inkijkje te geven in ons innovatieproces. In deze uitgave bundelen we een aantal actuele innovaties, een bescheiden selectie uit de vele projecten die momenteel lopen. 

Niet elke innovatie heeft haar doelstelling al behaald, maar wat steeds weer blijkt is dat  innoveren niet alleen vraagt om een visionair behandelaar, een briljant idee of een technisch wondermiddel, maar dat het gezamenlijk doen en leren ‘along the way’, tussen zorgprofessionals, clienten, naasten en niet te vergeten financiers net zo doorslaggevend zijn voor het slagen ervan. De zorgprofessionals van Vincent van Gogh zitten middenin dit veranderproces. Vandaar dat wij vooral hen aan het woord laten in deze uitgave!

Elf innovaties, elf interviews… Leest u mee?

 

“Een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing is het durven leren van en met elkaar, door het delen van kennis en
kunde”

Jolande Tijhuis

     

 

Vincent van Gogh Bouwplaats NOVA from VvGInformatie on Vimeo.

Zora in het Korsakov Centrum from VvGInformatie on Vimeo.

  Print deze pagina   Naar boven