Home > Over ons > Nieuws normaal groot extra groot  

Zorginnovaties regio Weert
 Publicatie datum: donderdag 22 december 2016

kaartweert.jpg

Wij zetten volop in op uitbreiding en versteviging van het ambulante en outreachende zorgaanbod in onder andere de regio Weert. Dit doen we samen met lokale ketenpartners.De vernieuwde zorg sluit aan bij het inzicht dat een thuisbehandeling de voorkeur heeft boven een klinische opname vanwege de mogelijke schadelijke effecten van een opname. Met de beweging van ambulantisering willen we mensen in hun eigen leefomgeving meer en betere mogelijkheden bieden, zowel op het gebied van zorg als op het gebied van het opbouwen van een netwerk en betekenisvolle activiteiten. Deze beweging vindt plaats in combinatie met een concentratie van onze klinische zorg en expertise in Venlo en Venray.

We realiseren in Weert een nieuw, maar reeds beproefd, zorgaanbod op basis van de volgende elementen:

 • We breiden onze dienstverlening in intensieve hulp aan huis (IHT) uit. Cliënten -volwassenen en ouderen- in crisissituaties ontvangen, daar waar dit passend is, hulp van IHT. Het bieden van behandeling in de directe leefomgeving van mensen draagt bij aan het verhogen van de levenskwaliteit van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Naast het bieden van goede zorg, helpen we ze thuis met hun netwerk (her)opbouwen en betekenisvolle rollen terugbrengen in het leven. Deze behandeling vindt ook plaats buiten kantooruren en in het weekend.
  Het betreft zowel de doelgroep volwassenen als de doelgroep ouderen met psychische en psychiatrische problematiek. Voor de doelgroep jongeren hebben we deze beweging een tijd geleden al succesvol doorgevoerd met Multi Systeem Therapie (MST) en Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT).
   
 • Een andere vorm van thuisbehandeling die wij al langer aanbieden is FACT: voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Onze hulpverleners van FACT behandelen cliënten op een assertieve, outreachende manier. Zij bieden zorg en praktische steun in huisvesting, inkomen en participatie, waarbij wordt gewerkt met motiverende technieken. Net zoals IHT zal de dienstverlening voor de EPA doelgroep ook buiten kantooruren plaats kunnen vinden.
   
 • Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar ook voor hun naasten, is het soms nodig om een time out te hebben. Een paar dagen elders verblijven en ‘zorg’ ontvangen waardoor alledaagse levensvragen niet uitmonden in een crisis en opname. Om aan deze behoefte tegemoet te komen starten we in januari 2017 met het Herstelhotel. Een gezamenlijk initiatief van het Zelfregiecentrum Weert en Vincent van Gogh. Het Herstelhotel wordt gerund door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Wanneer nodig staan onze professionals klaar om hulp te bieden.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zelfregiecentrum Weert, klik hier.
   
 • De polivoorziening blijft in het Regionaal Centrum Weert en biedt korte intensieve specialistische behandeling op het gebied van stemming, angst, persoonlijkheid en verslaving.
   
 • Als ondanks al deze ambulante en outreachende inspanningen in en vanuit het netwerk toch een (gedwongen) opname in een kliniek moet plaatsvinden, zal deze plaatsvinden in Venlo. We concentreren daar het gesloten opnamesegment en onze expertise. We zorgen dat de overgang voor de cliënt vanuit de opname-afdeling naar IHT of FACT Weert zo vloeiend mogelijk verloopt.
   
 • Voor ouderen die psychogeriatrische specialistische zorg behoeven geldt dat we gaan werken aan een optimale verbinding met de outreachende zorg in Weert, maar vooral in de keten. We zetten in op de ontwikkeling van een Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie met Land van Horne en onze ketenpartners in de regio Weert, zoals we dit ook al in Venray hebben gedaan.
   
 • Per 1 januari 2017 wordt psychologenpraktijk Mentaal Sterk in Weert overgenomen door Centiv, onze dochteronderneming in de Generalistische Basis GGZ. Behandelaren van beide organisaties vullen elkaar aan waardoor de expertise toeneemt en er een breder behandelaanbod ontstaat waarbij meer ruimte aanwezig zal zijn op het gebied van diagnostiek en generalistische behandeling van chronische problematiek.
   
 • We hechten veel waarde aan preventie en vroegsignalering. We laten dit zien door het uitvoeren van diverse preventieprogramma’s en bemoeizorg (samen met MET ggz) en vroegdetectie (psychotische) stoornissen.

Graag helpen wij verwijzers, ketenpartners, cliënten en hun familieleden actief bij het vinden van de juiste begeleiding of behandeling voor mensen die dat nodig hebben.

Overig nieuws
 Vincent van Gogh partner van Alliantie Nederland Rookvrij!
 Fusieverkenning Vincent van Gogh en Pro Persona afgerond
 Bronzen Zinnige Zorg Award voor IEP!
 Verkiezing ĎDe meest leefbare ggz-omgevingí: KR8 genomineerd
 Over suÔcide gesproken
 24/7 behandeling van verwarde personen
 Vincent van Gogh en Pro Persona in gesprek over mogelijke bestuurlijke fusie
 Verslavingszorg doet aangifte tegen de tabaksindustrie
 St. Annapark Venray verkocht aan Renschdael Groep
 ĎHey! Het is okť, maak depressie bespreekbaar!í
Zoeken
Nieuws categorieën
Volg Vincent van Gogh op Twitter...
  Print deze pagina   Naar boven