Home > Over ons > Nieuws normaal groot extra groot  

Mini-symposium ‘Traumabehandeling bij persoonlijkheidsproblematiek’
 Publicatie datum: vrijdag 21 april 2017

EmielMulder.jpg

Donderdag 18 mei neemt onze collega Emiel Mulder (psychotherapeut/GZ-psycholoog), wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid van Vincent van Gogh. Emiel werkt als senior schematherapeut en supervisor binnen het intensieve groepsschematherapie-programma van het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen in Venlo.Ter gelegenheid van zijn afscheid hebben we een mini-symposium georganiseerd rondom een onderwerp dat zijn bijzondere interesse heeft:

‘Traumabehandeling bij persoonlijkheidsproblematiek: EMDR en/of Imaginatie met Rescripting?’

We hebben twee terzake deskundige sprekers uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren vanuit hun perspectief, ervaring en onderzoek:

Mw. drs. Annemieke Driessen, klinisch psycholoog-psychotherapeut, EMDR Practitioner, werkzaam bij PsyQ Haaglanden, afdeling psychotrauma.
Zij zal in haar lezing dieper ingaan op de mogelijkheden om technieken uit EMDR en schematherapie te combineren.
Dhr. drs. Remco van der Wijngaart, vrijgevestigd psychotherapeut, opleider en supervisor cognitieve gedragstherapie en schematherapie.
Hij zal in zijn lezing ingaan op de mechanismen van Imaginatie met Rescripting om zo een bijdrage te leveren aan de indicatiestelling van deze methode en hij bespreekt hoe vast te houden aan de eenmaal ingeslagen koers ondanks de soms sterke emotionele reacties van patiënten op de imaginatie-oefeningen.

Schematherapie heeft inmiddels bewezen effectief te zijn in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Imaginaire Rescripting (IR) wordt over het algemeen gezien als een van de meest effectieve technieken binnen de schematherapie.
EMDR en schematherapie blijken veel raakvlakken te hebben en kunnen elkaar goed aanvullen, zeker waar het de meer complexe traumaproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek betreft. Bij zowel EMDR als schematherapie is het van belang relevante, nare herinneringen van hun emotionele lading en dysfunctionele betekenissen te ontdoen.

Datum:  Donderdag 18 mei 2017

Plaats:   Vincent van Gogh, Dienstencentrum
Stationsweg 46, 5803 AC Venray

Programma

14.30 uur  Inloop en ontvangst
14.45 uur Introductie
15.00 uur Lezing 1: Annemieke Driessen: EMDR en schematherapie, meer dan de som der delen
15.45 uur Lezing 2: Remco van der Wijngaart: Imaginatie met Rescripting
16.30 uur Discussie
17.00 uur Afronding symposium
17.15 – 18.30 uur Afscheidsreceptie Emiel Mulder

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP), het Accreditatiebureau FGzPt, het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en het Register (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt).

Kosten
Voor medewerkers van VvG zijn aan dit symposium geen kosten verbonden, inschrijving vooraf is wel noodzakelijk.
Voor externen bedragen de kosten € 25,00, over te maken op rekeningnummer NL44RABO0153904410 onder vermelding van ‘Symposium Emiel Mulder’.

Wijze van inschrijving
Aanmelding graag per e-mail naar: mkeltjens@vvgi.nl.
Voor accreditatiepunten meteen onderstaand aanmeldingsformulier ingevuld meesturen.

Aanmeldingsformulier symposium

Wij hopen u te mogen verwelkomen!
Miep Koch en Rosi Reubsaet

 

Overig nieuws
 Vincent van Gogh partner van Alliantie Nederland Rookvrij!
 Fusieverkenning Vincent van Gogh en Pro Persona afgerond
 Bronzen Zinnige Zorg Award voor IEP!
 Verkiezing ‘De meest leefbare ggz-omgeving’: KR8 genomineerd
 Over suïcide gesproken
 24/7 behandeling van verwarde personen
 Vincent van Gogh en Pro Persona in gesprek over mogelijke bestuurlijke fusie
 Verslavingszorg doet aangifte tegen de tabaksindustrie
 St. Annapark Venray verkocht aan Renschdael Groep
 ‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar!’
Zoeken
Nieuws categorieën
Volg Vincent van Gogh op Twitter...
  Print deze pagina   Naar boven