Home > CliŽnt & Familie > Probleem en behandeling > Jongeren normaal groot extra groot  

Jongeren

Onze hulp aan jongeren is gericht op het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van jongeren (14-24 jaar) met psychische of psychiatrische problemen en hun ouders/gezin.

Wat bieden wij?

Diagnostisch onderzoek
Op basis van diagnostisch onderzoek wordt een advies gegeven over de meest passende behandeling.

Preventie
Het is belangrijk om psychische problemen of een verslaving te voorkomen, te beperken of vroegtijdig op te sporen. Of als er al iets speelt: helpen om erger te voorkomen en de gevolgen verzachten. Onze professionele jeugdpreventiewerkers richten zich op:

  • Kinderen en jongeren die gepest worden of die last hebben van angst of stress.
  • Jeugd die ver gaat in het experimenteren met cannabis, andere drugs of alcohol of waarbij een gameverslaving dreigt.
  • Kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen.
  • Ouders die hulp kunnen gebruiken bij de opvoeding.

Ambulante behandeling
Ambulante behandeling vindt plaats middels spreekuur op de polikliniek waar de jongere een gesprek met de behandelaar ontvangt.

Gezinstherapie
Soms is preventie of een ambulante behandeling niet genoeg en is intensievere hulp nodig. Bijvoorbeeld MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie) of MST (Multi Systeem Therapie). Dit zijn behandelprogramma’s voor jongeren die probleemgedrag vertonen. Hulpverleners zoeken de jongere in de eigen leefomgeving op en betrekken ook de ouders, het gezin en andere belangrijke personen (bijvoorbeeld vrienden, school, werk) actief.

  • Multi Systeem Therapie (MST)
    Vinden er regelmatig heftige ruzies plaats tussen u en uw puber? Ervaart u nauwelijks meer grip op zijn of haar ongewenste gedrag, zoals schoolverzuim, blowen, weglopen of zelfs politiecontacten? Multi Systeem Therapie kan de uitkomst bieden door een behandeling aan te bieden waaraan zowel ouders als de jongere deelnemen. Deze therapie moet het probleemgedrag van de jongere zo verminderen dat uithuisplaatsing voorkomen kan worden. MST is een systeemgerichte behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
  • Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)
    MDFT een systeemgerichte behandeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die probleemgedrag vertonen. Bijvoorbeeld door middelenmisbruik en/of -afhankelijkheid, gedragsstoornissen, delinquentie, angst/dwang, depressie, AD(H)D, autisme of een combinatie hiervan.

Specialistische begeleiding
Specialistische begeleiding is gericht op het -daar waar nodig- voorbereiden van jongeren op hun behandeling of ondersteuning na hun behandeling. Als er naast de psychische problemen sprake is van problemen op de levensgebieden wonen, werken, school en/of financiën  worden deze aangepakt in het voor- of natraject.
Specialistische begeleiding is ook mogelijk als de jongere niet een behandeltraject ingaat. Onze medewerkers benutten hun kennis van psychiatrie in een coachende rol en ondersteunen de jongere daar waar nodig bij het op de rit krijgen van hun leven.

Bemoeizorg (OGGZ)
Bemoeizorg biedt ongevraagd hulp aan jongeren die zorg mijden. Een OGGZ-medewerker zoekt proactief contact met de jongere, bij voorkeur in de thuissituatie. Vanuit dit contact zoekt de medewerker een ingang bij de jongere en probeert deze dan te motiveren voor passende ondersteuning en/of zorg.
Voor jongeren tot 24 jaar die in aanraking zijn gekomen met justitie en die complexe problemen op meerdere leefdomeinen hebben, bieden wij ook specialistische intensieve, individuele begeleidingstrajecten OGGZ.

 

Relevante informatie

Zoeken
MST
MDFT
Crisisgroep JONG
Omdat het kan!
Samen Beslissen
Alcohol en weerbaarheid
Ervaringsverhaal
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven