Home > CliŽnt & Familie > Uw rechten > Klachtafhandeling normaal groot extra groot  

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bespreek dit liefst eerst met degene die het betreft, bijvoorbeeld de behandelaar, verpleegkundige of verzorgende. Of vraag een gesprek met de medewerker die verantwoordelijk is voor de gang van zaken, de leidinggevende. Wij streven er naar om problemen zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg op te lossen.

Lukt dit helaas niet en wilt u een klacht indienen, ook dan helpen wij u graag verder. Ondersteuning bij de afhandeling van uw klacht kan ook.

Vanaf januari 2017 is de klachtenregeling in de geestelijke gezondheidszorg, met de komst  van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ingrijpend veranderd.

Vincent van Gogh kent nu 2 routes waarlangs een klacht kan worden afgehandeld.

Route 1: (Wkkgz) met mogelijke bijstand van de klachtenfunctionaris.
Route 2: (wet BOPZ) met mogelijke bijstand van de patiëntenvertrouwenspersoon.

Onderstaand stroomschema geeft u snel een overzicht van de routes welke u kunt kiezen voor een klachtafhandeling.

STROOMSCHEMA KLACHTAFHANDELING

Klachtenregeling 2017
KLIK HIER voor de Klachtenregeling Vincent van Gogh 2017.

Brochure  'Heeft u een klacht? Laat het ons weten', printversie 2017
Onze klachtafhandeling staat uitgebreid beschreven in deze brochure.

Klachtenfomulieren, met een korte toelichting:

Klachtenformulier Vincent van Gogh

Klachtenformulier BOPZ-klacht Vincent van Gogh

Ondersteuning bij een klacht
Vincent van Gogh heeft  ter ondersteuning van uw klachtenafhandeling  een klachtenfunctionaris en twee patiëntenvertrouwenspersonen(pvp).

Route 1: Klacht indienen bij klachtenfunctionaris
Het streven van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is om door middel van bemiddeling de klacht samen op te lossen. Onze klachtenfunctionaris is mevrouw Arianne Boon.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris
Secretariaat 0478 - 527 597 of  klachtenfunctionaris@vvgi.nl

Route 1: Klacht indienen bij Vincent van Gogh als zorgaanbieder
Dit kan via de formele klachtafhandeling. De Raad van Bestuur heeft  vertegenwoordigers aangewezen die namens haar de klacht behandelen. Het secretariaat klachtafhandeling  zorgt na ontvangst van uw klacht voor de interne doorleiding naar een van de aangewezen vertegenwoordigers (de verantwoordelijk leidinggevende).

Bereikbaarheid klachtafhandeling
Secretariaat 0478 - 527 632 of klachten@vvgi.nl

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het op papier zetten van de klacht en u ondersteunen bij de behandeling van uw klacht door Vincent van Gogh.

Route 2: Klacht indienen bij klachtencommissie
Wanneer u gedwongen bent opgenomen en de klacht te maken heeft met de wet BOPZ kunt u deze voorleggen aan de klachtencommissie van Vincent van Gogh.

De klacht moet van toepassing zijn op:

  • dwangbehandeling;
  • middelen of maatregelen (afzondering, separatie, fixatie, medicatie, toediening vocht/voedsel);
  • het doorzoeken van post op meegezonden voorwerpen, het beperken van recht om bezoek te ontvangen, recht om te telefoneren of recht op bewegingsvrijheid;
  • het nalaten van een behandeling die met de cliënt was afgesproken;
  • wilsonbekwaamheidsverklaring.

Bij de klachtafhandeling kan altijd ondersteuning van een pvp worden gevraagd.

Bereikbaarheid klachtencommissie
Secretariaat 0478 - 527 597 of klachtencommissie@vvgi.nl

Patiëntenvertrouwenspersoon
De patiëntenvertrouwenspersoon kan u helpen bij het op papier zetten van de klacht en u ondersteunen bij de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie.

Verder kunt u altijd voor informatie of advies een beroep doen op de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon. Dit kan bij de Helpdesk of een van de (onafhankelijke) patiëntenvertrouwenspersonen verbonden aan Vincent van Gogh.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zoeken
PatiŽntenvertrouwenspersoon
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven