Home > CliŽnt & Familie > Aanvullende informatie normaal groot extra groot  

Aanvullende informatie

Het is prettig om van de juiste informatie te worden voorzien en te weten waar u mogelijk voor welke informatie terecht kunt.
Binnen deze pagina informeren wij u graag over de volgende onderwerpen:

Kwaliteitsstatuut Vincent van Gogh
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz (Vincent van Gogh) binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Verwijzing en aanmelding.
Voor behandeling binnen Vincent van Gogh heeft u een verwijzing nodig.
Maak een afspraak met uw huisarts (of andere behandelaar) om uw problemen te bespreken en een verwijzing te vragen.

Kosten
We attenderen u op het feit dat, als u 18 jaar of ouder bent, er in het eerste jaar  kosten in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekering. Dit geldt al bij het intakegesprek of bij opname. Deze kosten betaald u uit uw eigen risico.

Belangenbehartiging.
De belangenbehartiging of medezeggenschap gebeurt zowel door de Cliëntenraad als Familieraad. Voor familie of naasten hebben wij ook  een Familievertrouwenspersoon in dienst, u kunt met hem een afspraak maken voor informatie,advies of ondersteuning.

Nieuwsbrief 'En U!'
Deze nieuwsbrief is er voor cliënten, familieleden, naasten en mantelzorgers.
Wij willen u graag op deze manier periodiek op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen binnen Vincent van Gogh op het gebied cliëntthema's en familiebeleid.

Folders & brochures
Belangrijke informatie voor u als cliënt en familie of naasten in diverse brochures of folders.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Huis voor de Zorg biedt onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg in Limburg.

Interessante links
Meer informatie over geestelijke gezondheid, preventie, ziektebeelden, patiëntenverenigingen, belangenbehartiging, enzovoort.

Locaties.
Wij bieden zorg en ondersteuning op diverse locaties in Noord- en Midden-Limburg en delen van Brabant. Hier vindt u de contactgegevens.
 

Zoeken
  Print deze pagina   Naar boven