Home > CliŽnt & Familie > Behandelvormen normaal groot extra groot  

Behandelvormen

Wij gaan bij de behandeling van uw klachten uit van:

 • zorg die af is gestemd op uw persoonlijke situatie;
 • behandeling of begeleiding bij voorkeur in uw eigen omgeving;
 • behandeling is zo ‘licht’ en kortdurend mogelijk, zodat u niet onnodig afhankelijk wordt van professionele hulp;
 • een behandelingstraject met onderzoek, diagnostiek en een indicatiestelling vooraf;
 • individueel- en of groepbehnadeling, gesprekken samen met een belangrijke naaste zoals uw partner, familie of in gezinsverband;
 • het werken met zorgprogramma’s. Een zorgprogramma bestaat uit een specifiek behandelaanbod, toegespitst op een bepaalde groep cliënten met dezelfde problematiek of diagnose.
 • verschillende behandelvormen kunnen naast elkaar worden ingezet én elkaar aanvullen. De basisvraag blijft steeds: wat heeft u op welk moment nodig?.

Behandeling bij Vincent van Gogh kan zijn:

 • Preventief
  Voorkomen van psychische en/of verslavingsproblemen
   
 • Crisisbehandeling
  • IHT (Intensieve spoedHulp Thuis)
    
 • Outreachend
  Behandeling bij u thuis, zoals:
  • FACT (langdurige / complexe psychiatrische aandoeningen)
  • MST (Systeembehandeling voor jongeren)
  • MDFT (Familietherapie)
  • Bemoeizorg (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)
    
 • Poliklinisch - Dagbehandeling
  Behandeling volgens afspraak op één van onze locaties of in dagbehandeling. U woont gewoon thuis.
   
 • Klinisch
  U wordt voor een korte periode opgenomen in een van onze klinieken.
   
 • Integrale zorg
  Herstelgerichte zorg voor patiënten met chronische aandoeningen en een langdurende zorgvraag.
   
Zoeken
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven