Home > CliŽnt & Familie > Preventie > Alcohol, Drugs & Gamen > Jongeren normaal groot extra groot  

Jongeren

Wij kunnen je alles vertellen over alcohol, gamen en drugs. Zou jij hierover iets willen weten of ervaar je problemen en wil je hier een keer anoniem met iemand over praten? Dat kan! Bel of mail ons:

Contactgegevens:
preventie@vvgi.nl
06 - 53 87 40 35

Hieronder kan je lezen wat we verder doen voor jongeren op het gebied van alcohol, gamen en drugs:

Persoonlijk gesprek
Je kunt altijd gratis een individueel gesprek aanvragen. In ongeveer vier gesprekken bespreken we met jou je gebruik van alcohol of drugs, je gok- of gamegedrag. De gesprekken zijn vertrouwelijk en we leggen niets vast. Het doel is om jou de juiste feitelijke informatie te geven. Dat doen we o.a. door goed naar je te luisteren en je voor te lichten over wat je gebruikt of doet. Verder  wordt er gekeken hoe dit gebruik invloed heeft op jouw dagelijks functioneren

Als het nodig is, adviseren we je over hulp en we verwijzen sommige jongeren door. Dat kan bijvoorbeeld zijn naar bureau jeugdzorg of naar de verslavingszorg.

Voortgezet onderwijs
We geven gastlessen op scholen voor praktijk- en speciaal onderwijs en bieden het project 'De Gezonde School en Genotmiddelen' in het regulier onderwijs aan.

Advies na alcoholintoxicatie
Helaas komt het voor dat jongeren in korte tijd zoveel drinken dat ze in coma raken. Dan is er sprake van een alcoholintoxicatie en komt iemand terecht in het ziekenhuis. Met een aantal ziekenhuizen in de regio werken we samen. We voeren gesprekken in het ziekenhuis of snel na de opname met de jongeren, hun ouders/verzorgers en soms met vrienden.

Testen partydrugs
Het gebruik van XTC en andere drugs is nooit zonder risico, je weet nooit precies welke stof(fen) er inzitten en hoeveel. Om de risico's van drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken, kun je jouw drugs laten testen. Dit kan voorkomen dat je zonder het te weten een andere, mogelijk veel gevaarlijkere stof neemt of een veel grotere dosis binnen krijgt dan je verwacht.
Maar ook als uit de test van bijvoorbeeld een pil blijkt dat het om alleen XTC (MDMA) gaat, loop je risico's. Als je geen risico's wilt lopen, moet je niet gebruiken.

Medewerkers van een testservice kunnen je informeren over de werking en de risico's van het middel. Het testen is gratis en volledig anoniem.
http://www.drugs-test.nl/waar-kan-ik-drugs-laten-testen

Kinderen van verslaafde ouders
Wij bieden ondersteuning voor kinderen van verslaafde ouders (KVO) en voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) en hun gezinnen. In het activiteitenoverzicht van Preventie vindt je het volledige aanbod op het gebied van KOPP/KVO.

Wietcheck
De Wiet-Check is gebaseerd op de succesvolle Australische Adolescent Cannabis Check-up (ACCU). De Wiet-Check is gericht op jongeren die wiet gebruiken en (nog) geen behoefte hebben aan hulp. Dit is extra belangrijk, omdat instellingen voor verslavingszorg steeds vaker speciale behandelcentra voor jongeren oprichten.

De Wiet-Check bestaat uit maximaal twee gesprekken met een preventiewerker van de verslavingszorg. De preventiewerker praat met de jongere over de voor- en nadelen, de risico's van cannabis en de bijwerkingen. De gesprekken zijn niet bedoeld om de jongeren over te halen het gebruik te stoppen of minderen. Wel is het de bedoeling om jongeren te laten nadenken over wat hasj en wiet met je doet en wat de voor- en nadelen zijn van gebruiken. Als de jongere daar open voor staat, worden aan het einde verandermogelijkheden besproken (waaronder zelfhulp of doorverwijzing naar behandeling bij de verslavingszorg) en krijgt de jongere daar informatie en advies over. Er wordt niet openlijk geprobeerd de deelnemer zijn gebruik te laten veranderen, tenzij hij daar zelf om vraagt.

Het doel is het voorkomen of verminderen van problematisch cannabisgebruik onder jongeren (14-21 jaar) die reeds cannabis gebruiken
 

Moti4
Moti-4 richt zich op jongeren van 14-24 jaar die beginnend problematisch bezig zijn met middelengebruik, gokken of gamen of al verslaafd zijn. In vier individuele gesprekken van één uur met een medewerker van de verslavingspreventie wordt getracht het problematische gedrag terug te dringen.
De interventie is bedoeld voor alle jongeren (14-24 jaar) die beginnend problematisch bezig zijn met middelengebruik, gokken of gamen. Ook die jongeren die al verslaafd zijn komen in aanmerking. Daarbij zijn deze jongeren (nog) niet gemotiveerd voor hulpverlening of is hun problematiek te licht voor hulpverlening (bij beginnend problematisch gedrag).

Zoeken
Jongeren
Ouders
  Print deze pagina   Naar boven