Home > Professionals > TOPGGz normaal groot extra groot  

TOPGGz

Keurmerk TOPGGz

De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren. Zij doet dit o.a. door het TOPGGz keurmerk uit te reiken aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg voor een bepaalde doelgroep combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Topklinische ggz is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere 2e lijns behandeling. TOPGGz afdelingen voldoen aan een aantal strenge criteria en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Zij zijn meestal onderdeel van een ggz instelling, maar kunnen ook onderdeel zijn van een (academisch) ziekenhuis. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor alle aandoeningen binnen de ggz een TOPGGz afdeling beschikbaar is.

Uitgebreide informatie over topklinische ggz kunt u vinden op de website www.topggz.nl. Hier kunt u via een zoekfunctie alle TOPGGz afdelingen vinden.

Strenge toelatingseisen

De TOPGGz-afdelingen worden middels een uitgebreide objectieve procedure getoetst op strenge criteria. Afdelingen dienen kwalitatief hoogwaardige- en innovatieve patiëntenzorg te bieden. Ze voeren toegepast wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek uit en ontwikkelen innovatieve en experimentele behandelingen. Het zijn afdelingen die samenwerken met universiteiten, veel investeren in opleiding en onderwijs en een bedrijfsvoering uitoefenen waar het meten van behandeleffecten standaard onderdeel is. Er zijn momenteel  28 TOPGGz-afdelingen in Nederland.

Bundeling van expertise

Vincent van Gogh heeft nu 2 TOPGGz afdelingen: Het Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen en het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie. Deze Topklinische Sectie wordt geleid door prof. dr. Jos Egger, die uitgebreide ervaring heeft in het ontwikkelen van hooggespecialiseerde patiëntenzorg door klinisch-wetenschappelijke innovaties op het gebied van hersenen en gedrag.

Het Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen

Dit Centrum biedt uitgebreide diagnostiek aan patiënten met langdurige alcoholverslaving, gericht op het neurocognitieve functioneren. De inzet van de diagnostiek maakt het mogelijk om de behandeling optimaal op maat vorm te geven en de behandeleffecten te monitoren. De verslavingsproblematiek is therapieresistent gebleken en in de loop van de jaren verder gecompliceerd door cognitieve stoornissen. Voor het merendeel van de patiënten geldt dat zij gebrek aan ziektebesef/ziekte-inzicht hebben. Tevens is sprake van ernstige sociaal maatschappelijke problemen en (zelf)verwaarlozing. Het behandelprogramma is met name gericht op het verbeteren van het cognitieve functioneren en is enig in zijn soort in de verslavingszorg.
Ga naar de homepage van TOPGGz centrum voor Korsakov

Het Centrum voor Neuropsychiatrie

Het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met zeldzame, onbegrepen of therapieresistente psychiatrische aandoeningen. Het centrum is ontstaan uit de unieke samenwerking van prof. dr. Jos Egger en prof. dr. Willem Verhoeven. Neuropsychiatrie verwijst naar stoornissen in de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag. Het Centrum behandelt veelal patiënten met psychiatrische en neurocognitieve stoornissen als gevolg van  genetische syndromen, epilepsie en neurologische ziekten. Een andere doelgroep van het Centrum voor Neuropsychiatrie wordt gevormd door patiënten met gedragsproblemen, psychologische functiestoornissen en psychiatrische verschijnselen bij verdenking op hersenaandoeningen. Daarnaast betreft het patiënten bij wie de toepassing van complexe farmacologische behandeling is geïndiceerd.
Ga naar de homepage van TOPGGz centrum voor Neuropsychiatrie

Zoeken
  Print deze pagina   Naar boven