Home > CliŽnt & Familie > Behandelvormen > Outreachende zorg > IHT normaal groot extra groot  

Intensieve spoedHulp Thuis

Intensieve spoedHulp Thuis (IHT) biedt hulp aan mensen met psychiatrische problemen die in crisis (dreigen te) raken. Het doel is het voorkomen van crisis en het verkorten van een eventuele klinische opname.

Thuis werken aan herstel
Onze visie is dat we cliënten het best thuis kunnen behandelen, daar waar zij zich het meest veilig voelen. Thuis kunnen zij hun rollen, bijvoorbeeld als ouder of partner, behouden ondanks de (dreigende) crisis en kunnen we gebruik maken van de mogelijkheden in hun eigen omgeving.

Per situatie wordt ingeschat of het verantwoord is dat cliënten thuis behandeld worden. Dat is afhankelijk van de problematiek en de omgeving waarin men leeft. Soms zijn mensen zo overprikkeld dat een opname toch gewenst is. Maar altijd geldt: zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Het IHT-team begeleidt cliënten ook als zij na een klinische opname weer naar huis gaan maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben.

Het IHT-team is er voor alle doelgroepen: jongeren, volwassenen en ouderen.

Naastbetrokkenen
Omdat wij cliënten bij voorkeur in hun eigen omgeving behandelen, werken wij ook graag samen met de mensen die betrokken zijn bij het dagelijkse leven van de cliënt. Zij kennen de situatie goed en kunnen daardoor veel bijdragen aan de behandeling. Mogelijk hebben zij onze hulp en ondersteuning nodig om de cliënt te kunnen blijven ondersteunen.

Meer informatie en contactgegevens

Folder voor cliënten/naasten IHT Noord-Limburg.

Folder voor cliënten/naasten IHT Midden-Limburg.

De poli Suïcidepreventie is een onderdeel van Intensieve spoedHulp Thuis,
KlIK HIER voor meer informatie over de poli.


 

Zoeken
IHT
FACT
MST en MDFT
Bemoeizorg /OGGZ
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven