Home > Professionals > Verwijzen, aanmelden & consultatie > Wachttijden normaal groot extra groot  

Wachttijden Vincent van Gogh

Onderstaande wachttijden zijn geactualiseerd per 1 december 2017. De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen van de cliënt kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd. Alle wachttijden zijn gemiddelden van de laatste twee maanden (uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond).

Voor nadere informatie over de wachttijden kunt u altijd telefonisch contact met ons Voordeurteam.

Specialistische GGZ

Zorgprogramma Gemiddelde van
aanmeldwachtijd​

Gemiddelde van
behandelwachttijd​

Jongeren 6 7
Angststoornissen 6 8
Stemmingsstoornissen 3 6
Psychotische stoornissen 5 4
Persoonlijkheidsstoonissen 4 11
Autisme & ADHD 9 10
Ouderen 4 1
Verslavingsstoornissen 5 4

Gemeentelijk domein - Jeugd-GGZ

Gemiddelde van aanmeldwachttijd:  7
Gemiddelde van behandelwachttijd:  3

 

Toelichting

Aanmeldwachttijd: Het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.
Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen het eerste intakecontact en de start van de behandeling.

Met betrekking tot de Specialistische GGZ geldt het volgende:

  1. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar.
  2. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Zoeken
  Print deze pagina   Naar boven