Home > Professionals > Verwijzen, aanmelden & consultatie > Wachttijden normaal groot extra groot  

Wachttijden Vincent van Gogh

Onderstaande wachttijden zijn geactualiseerd per 1 mei 2018. 
Onze wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen van de cliënt kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd. Alle wachttijden zijn gemiddelden van de laatste twee maanden, uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond. Het aantal is het aantal wachtenden welke zijn meegenomen in de berekening.

Aanmeldwachttijd: Het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.
Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen het eerste intakecontact en de start van de behandeling.

Voor nadere informatie over de wachttijden kunt u altijd binnen kantoortijden telefonisch contact opnemen met: Aanmelden & Consultatie.


Specialistische GGZ

Venlo

Diagnose Aanmeldtijd:
gemiddelde wachttijd

Aanmeldtijd:
Aantal wachtenden

Behandeltijd:
Gemiddelde wachttijd
Behandeltijd:
Aantal wachtenden
Aan een middel gebonden stoornissen 5 24 2 23
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 5 7 0 7
Angststoornissen 7 15 6 17
Persoonlijkheidsstoornissen 7 19 9 17
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 3 10 1 9
Gedragsstoornissen en ADD 9 3 4 4
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 3 2 18 4
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 7 2 10 3
Diagnose nog niet bekend 6 124 2 72
Depressieve stoornissen 5 22 2 27
Aan alcohol verbonden stoornis 5 14 3 15


Venray

Diagnose Aanmeldtijd:
gemiddelde wachttijd

Aanmeldtijd:
Aantal wachtenden

Behandeltijd:
Gemiddelde wachttijd
Behandeltijd:
Aantal wachtenden
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 5 8 9 10
Angststoornissen 6 18 6 19
Depressieve stoornissen 7 19 2 17
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 21 3 8 7
Persoonlijkheidsstoornissen 6 1 5 4
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 4 12 1 12
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 2 8 1 10
Aan alcohol gebonden stoornissen 4 8 3 8
Diagnose nog niet bekend 6 75 4 40
Gedragsstoornissen en ADD 15 3 20 6


Weert

Diagnose Aanmeldtijd:
gemiddelde wachttijd

Aanmeldtijd:
Aantal wachtenden

Behandeltijd:
Gemiddelde wachttijd
Behandeltijd:
Aantal wachtenden
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 4 2 1 2
Angststoornissen 17 12 3 7
Aan een middel gebonden stoornissen 4 5 2 3
Persoonlijkheidsstoornissen 6 7 6 8
Depressieve stoornissen 9 17 3 16
Aan alcohol gebonden stoornis 3 2 3 4
Diagnose nog niet bekend 10 30 2 14


Roermond

Diagnose Aanmeldtijd:
gemiddelde wachttijd

Aanmeldtijd:
Aantal wachtenden

Behandeltijd:
Gemiddelde wachttijd
Behandeltijd:
Aantal wachtenden
Aan een middel gebonden stoornissen 3 22 3 20
Aan alcohol gebonden stoornissen 3 10 5 8
Depressieve stoornissen 12 1 1 1
Gedragsstoornissen en ADD 3 1 3 1
Restgroep diagnoses 5 1 2 1
Diagnose nog niet bekend 6 5 0 2


Gemeentelijk domein - Jeugd GGZ

Locatie Aanmeldtijd:
gemiddelde wachttijd

Aanmeldtijd:
Aantal wachtenden

Behandeltijd:
Gemiddelde wachttijd
Behandeltijd:
Aantal wachtenden
Maastricht 4 23 1 22
Venlo 6 14 5 12
Venray 4 13 2 13
Roermond 9 9 1 7

Aanvullende toelichting

Aanmeldwachttijd: Het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.
Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen het eerste intakecontact en de start van de behandeling.

Met betrekking tot de Specialistische GGZ geldt het volgende:

1) De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar.
2) Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Zoeken
  Print deze pagina   Naar boven