Home > CliŽnt & Familie > Probleem en behandeling > Ouderen normaal groot extra groot  

Ouderen

Wij bieden een samenhangend behandel- en zorgaanbod voor ouderen.

Naast behandeling in het kader van specifieke levensfaseproblematiek kunt u denken aan:

  • geheugenproblemen
  • verwardheid
  • somberheid
  • angst
  • verslaving

Bij onze oudere doelgroep zien we regelmatig een combinatie van psychische en lichamelijke klachten, dit vraagt om een behandeling die aan beide onderdelen aandacht besteedt.

U bent  doorverwezen voor uw behandeling, en nu?
U gaat allereerst in gesprek met een van onze hulpverleners om vast te stellen wat de kern van uw probleem is. Dit noemen wij het intakegesprek. Hieruit volgt een (voorlopige) diagnose, met daaraan gekoppeld een behandelplan.

In een tweede gesprek zullen we de (voorlopige) diagnose en uw behandelplan (oftewel: hoe we uw probleem het beste kunnen aanpakken) met u bespreken.  Om er samen voor te zorgen dat uw behandeling slaagt is het belangrijk dat u het eens bent met de inhoud van het behandelplan.

Het streven van Vincent van Gogh is uw behandeling zo ‘licht’ en kort mogelijk te houden. Waarbij het onze voorkeur heeft dat u gewoon thuis blijft wonen.

De verwijzing naar een zorgprogramma bepaald de inhoud van onze hulpverlening.

Wat is een zorgprogramma?
Een zorgprogramma is een omschrijving van alle zorg die Vincent van Gogh geeft aan een cliënt met een bepaalde aandoening/diagnose of van een bepaalde leeftijdsgroep zoals de ouderen.
 

 

Relevante informatie

Zoeken
Behandeling
Depressie bij ouderen
Ervaringsverhaal
Interessante links
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven