Home > CliŽnt & Familie > Probleem en behandeling > Ouderen  > Behandeling normaal groot extra groot  

Behandeling

Na de verwijzing volgt als eerste het intakegesprek, een uitgebreide kennismaking met u liefst samen met  een belangrijke naaste, zoals uw partner, kind of goede vriend(in). In dit gesprek met een van onze hulpverleners gaan we kijken wat de kern van uw probleem is . Hieruit volgt een (voorlopige) diagnose, met daaraan gekoppeld een behandelplan.

In een tweede gesprek zullen we uw diagnose en behandelplan- oftewel: hoe we uw probleem het beste kunnen aanpakken- met u bespreken. Om er samen voor te zorgen dat uw behandeling slaagt is het belangrijk dat u, als de situatie het toelaat, het eens bent met de inhoud van het behandelplan.

Wij bieden....
ambulante behandelingen, dat wil zeggen u komt voor uw afspraak naar de polikliniek of u bent enkele dagen/dagdelen in dagbehandeling. Maar ook hulpverlening bij u thuis is mogelijk. Klinische behandeling, dat wil zeggen een opname in een van onze klinieken of ons Integraal Expertise Centrum Psychogeriatrie (IEP) is ook mogelijk. We kijken samen wat u nodig heeft.

Ons streven  is, daar waar mogelijk,  uw behandeling zo ‘licht’ en kort mogelijk te houden. Waarbij het onze voorkeur heeft dat u gewoon thuis blijft wonen.

Behandeling altijd dichtij
Het intake gesprek of uw behandeling vindt plaats op een van onze locaties.
 

Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP)


IEP is voor patiënten die extra ondersteuning nodig hebben, omdat het probleemgedrag een te hoge belasting oplevert voor de omgeving (thuissituatie) of het reguliere zorgcentrum/verpleeghuis.

Wilt u graag meer informatie over IEP Venray? Klik hier.

IEP Venray is een samenwerking tussen Vincent van Gogh en Proteion.
In IEP komen de klinische zorg uit de GGZ en de belevingsgerichte zorg uit de verpleeghuizen samen ten gunste van effectieve behandeling en verzorging aan ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld en complexe gedragsproblematiek.

 

Zoeken
Behandeling
Depressie bij ouderen
Ervaringsverhaal
Interessante links
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven