Home > CliŽnt & Familie > Probleem en behandeling > Ouderen  > Behandeling normaal groot extra groot  

Behandeling

U bent  doorverwezen voor uw behandeling, en nu?

U gaat allereerst in gesprek met een van onze hulpverleners om vast te stellen wat de kern van uw probleem is. Hieruit volgt een (voorlopige) diagnose, met daaraan gekoppeld een behandelplan.

In een tweede gesprek zullen we uw diagnose en uw behandelplan (oftewel: hoe we uw probleem het beste kunnen aanpakken) met u bespreken. Om er samen voor te zorgen dat uw behandeling slaagt is het belangrijk dat u het eens bent met de inhoud van het behandelplan. De behandeling gaat dus ook pas van start nadat u toestemming heeft gegeven.

Wij bieden ambulante behandelingen, poliklinisch, dagbehandeling of hulpverlening bij u thuis. Klinische behandeling, een opname in een van onze klinieken, is indien noodzakelijk ook mogelijk.

Het streven van Vincent van Gogh is uw behandeling zo ‘licht’ en kort mogelijk te houden. Waarbij het onze voorkeur heeft dat u gewoon thuis blijft wonen.

Behandeling altijd dichtij
Het intake gesprek of uw behandeling vindt plaats op een van onze locaties.

Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP)

IEP is een samenwerking tussen Vincent van Gogh en Proteion. In IEP komen de klinische zorg uit de GGZ en de belevingsgerichte zorg uit de verpleeghuizen samen ten gunste van effectieve behandeling en verzorging aan ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld en complexe gedragsproblematiek.

IEP is voor patiënten die extra ondersteuning nodig hebben, omdat het probleemgedrag een te hoge belasting oplevert voor de omgeving (thuissituatie) of het reguliere zorgcentrum.

Wilt u graag meer informatie over IEP? Klik hier.

Zoeken
Behandeling
Depressie bij ouderen
Ervaringsverhaal
Interessante links
Stel uw vraag aan een van de medewerkers van ons informatiepunt!
  Print deze pagina   Naar boven