Preventie coronavirus

In Nederland worden meer en meer gevallen van COVID-19, oftewel het nieuwe coronavirus gemeld. Daarom is preventie en informatie van het grootste belang. Onze organisatie volgt alle ontwikkelingen uiteraard op de voet en neemt de maatregelen die hierbij passen.

Informatievoorziening
Het RIVM is vanuit de rijksoverheid de organisatie die iedereen via hun website permanent voorziet van actuele en feitelijke informatie. Zoals informatie over het voorkomen, de symptomen, besmettelijkheid, de verspreiding, enzovoorts. Regionaal is de coördinatie in handen van de diverse GGD-en. Vincent van Gogh heeft dan ook een contactpersoon bij de GGD Limburg Noord voor rechtsreeks overleg.

Actuele informatie en voorlichting vanuit de Rijksoverheid: RIVM

PREVENTIE
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

• Was je handen regelmatig met water en zeep, gedurende minstens 20 seconden
• Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of hoesten (na gebruik meteen weggooien)
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, als je geen zakdoek bij de hand hebt
• Geef elkaar even geen hand ter begroeting
• Vermijd zoveel mogelijk sociaal contact

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen (Rijksoverheid).

ZIEK OF KLACHTEN, WAT TE DOEN?
Heb je klachten die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen?
Neem telefonisch contact op met je huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Zeker als je in een land/regio bent geweest met een wijdverspreide verspreiding van het coronavirus of als je in de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.

We verzoeken je in elk geval dringend om voor een afspraak of bezoek NIET naar een van onze poliklinieken of locaties te komen.  Neem telefonisch contact op met je behandelaar (via het secretariaat) of de afdeling/kliniek voor verder overleg.

AFSPRAKEN POLI- OF HUISBEZOEK
Om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen hebben we vanaf 17 maart 2020 besloten alle afspraken binnen onze poliklinieken en de huisbezoeken telefonisch of digitaal (beeldbellen) uit te voeren, tenzij er ernstig nadeel ontstaat voor betrokkenen. Ook alle groepstherapieën worden, voor zover dit mogelijk is, digitaal voortgezet.

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN AFDELINGEN - APPARTEMENTEN - WONINGEN
Wij willen natuurlijk ook onze klinische cliënten, waaronder ook de meest kwetsbare mensen, zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting. Daarom zien wij ons helaas genoodzaakt ingrijpende maatregelen te treffen ten aanzien van het bezoek binnen de diverse behandel- en woonafdelingen.

Vanaf 17 maart 2020 is bezoek aan cliënten binnen al onze afdelingen klinieken niet meer toegestaan.
Tevens adviseren wij bewoners van appartementen of woningen dringend om geen bezoek uit te nodigen of te ontvangen.

Is bezoek om belangrijke redenen toch noodzakelijk?
Neem dan a.u.b. vooraf contact op met de afdeling, kliniek of het team voor overleg zodat je niet voor niets op weg gaat. De regiebehandelaar, neemt als eindverantwoordelijke voor de behandeling, het besluit over wat wel of niet mogelijk is. Wordt een bezoek afgesproken, dan met maximaal 1 persoon.

Wij zijn niet blij met deze maatregel, maar zien ons ook gedwongen door de omstandigheden en in het belang van onze cliënten om sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden. Daarom hopen we te mogen rekenen op je begrip en medewerking.

Tijdens een gepland, noodzakelijk bezoek vragen we vriendelijk doch dringend om:
bij verkoudheidsklachten, hoesten of koorts NIET op bezoek te komen.

Kom je terug uit een van de wereldwijd, bekende gebieden met de coronavirusbesmettingen?
Zoals bijvoorbeeld Italië, dan verzoeken wij je sowieso dringend om de eerste 14 dagen na terugkomst NIET op bezoek te komen.

Wat doen wij verder als organisatie?
Het Corona-crisisteam, bestaande uit directieleden onder leiding van Hans Hendrikx - geneesheer directeur, volgt de informatie van het RIVM en de GGD op de voet, monitort alle relevante ontwikkelingen rondom de corona-uitbraak die betrekking hebben op de ggz en Vincent van Gogh in het bijzonder. Treft passende maatregelen en communiceert deze met de diverse doelgroepen. De voorbereidingen hoe om te gaan met diverse scenario’s die zich voor kunnen doen zijn grotendeels getroffen. Het crisisteam komt zo vaak als nodig bij elkaar om beleid te bepalen en de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn op basis van alle ontwikkelingen.

Wanneer de ontwikkelingen hierom vragen, wordt deze pagina bijgewerkt met actuele informatie.