Informatie coronamaatregelen

Om verspreiding van COVID-19, oftewel het nieuwe coronavirus tegen te gaan is preventie en informatie van groot belang. Onze organisatie volgt alle ontwikkelingen op de voet en neemt de maatregelen die hierbij passen.

Informatievoorziening
Het RIVM is vanuit de rijksoverheid de organisatie die iedereen via hun website permanent voorziet van actuele en feitelijke informatie. Zoals informatie over het voorkomen, de symptomen, besmettelijkheid, de verspreiding, enzovoorts. Regionaal is de coördinatie in handen van de diverse GGD-en. Vincent van Gogh heeft dan ook een contactpersoon bij de GGD Limburg Noord voor rechtsreeks overleg.

Actuele informatie en voorlichting vanuit de Rijksoverheid: RIVM

PREVENTIE
De belangrijkste basismaatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

• Was je handen regelmatig met water en zeep, gedurende minstens 20 seconden
• Houd zeker 1,5 meter afstand van elkaar
• Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of hoesten (na gebruik meteen weggooien)
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, als je geen zakdoek bij de hand hebt
• Geef elkaar geen hand
• Vermijd drukte, veel mensen bij elkaar maakt de kans op besmetting groter

ZIEK OF LICHAMELIJKE KLACHTEN, WAT TE DOEN?
Heb je klachten die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen? Bijvoorbeeld verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis, ga niet op bezoek. Ziek uit. Lees hier meer informatie van het RIVM.... 

We verzoeken je in elk geval dringend om bij klachten voor een afspraak of bezoek NIET naar onze poliklinieken of locaties te komen. Neem telefonisch contact op met je behandelaar (via het secretariaat) of de afdeling/kliniek voor verder overleg.

AFSPRAKEN POLI- OF HUISBEZOEK
Om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen zijn onze afspraken binnen de poliklinieken of een huisbezoek bij voorkeur telefonisch of digitaal (beeldbellen). Als het echter gewenst of noodzakelijk is plannen we de afspraak op locatie/thuis. Ook alle groepstherapieën worden, voor zover dit mogelijk is, digitaal voortgezet.

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN AFDELINGEN - KLINIEKEN - APPARTEMENTEN - WONINGEN

Bezoekregeling Vincent van Gogh
Vrijwel geen afdeling of kliniek is hetzelfde, het vaststellen van een bezoekregeling vraagt dan ook steeds meer maatwerk. Daarom wordt de bezoekregeling voortaan vanuit de afdelingen, klinieken en teams voor appartementen/woningen - in afstemming met het management- vastgesteld.

Neem vooraf altijd even contact op met de afdeling over de bezoekregeling en actuele afspraken, om hiermee teleurstellingen te voorkomen.

Bezoek ontvangen
Wij blijven er voorstander van om zoveel als mogelijk bezoekmomenten buiten de afdeling te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld door samen een wandeling maken. Hetgeen bij goed weer ook mogelijk is. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke beperking of een vrijheidsbeperkende maatregel van de cliënt, dan geldt dit natuurlijk niet.

Is er een gepland of noodzakelijk bezoek en heb je (plotseling) klachten? Klachten zoals bijvoorbeeld (neus)verkoudheid, hoesten, benauwdheid, geur- of smaakverlies en/of koorts, dan vragen we je dringend om NIET op bezoek te komen.

Is bezoek om belangrijke redenen noodzakelijk op een afdeling die nu nog uitgesloten is?

Neem dan a.u.b. vooraf eerst contact op met de afdeling, kliniek of het team voor overleg. De regiebehandelaar, neemt als eindverantwoordelijke voor de behandeling, het besluit over wat wel of niet mogelijk is.

Wij hopen in het belang van ieders gezondheid te mogen rekenen op je begrip en medewerking. Alvast hartelijk dank hiervoor!

Wat doen we als organisatie?
De acute crisistijd lijkt (gelukkig) voor nu voorbij. Besmettingen, ziekenhuis- en IC opnames zijn landelijk sterk verminderd. Daarom heeft het crisisteam het besluit genomen over te gaan tot een ‘stand-by- stand’. Dit wil zeggen dat taken en bevoegdheden weer terug gaan in de lijn, naar directie en managers. En is vanaf nu zowel het crisis- als operationeel coronateam niet meer actief.

Mocht er zich onverhoopt - en laten we hopen dat dit niet gebeurt - toch een uitbraak of piek aan coronabesmettingen binnen Vincent van Gogh voordoen, dan wordt het crisisteam weer actief.

Wanneer de ontwikkelingen hierom vragen, wordt deze pagina bijgewerkt met actuele informatie.