Contract Zilveren Kruis en Vincent van Gogh blijkt te krap

Per 1 september 2019 heeft Vincent van Gogh een stop ingelast verzekerden van het Zilveren Kruis (die géén acute zorg nodig hebben). De grenzen van het contract met de zorgverzekeraar zijn dit jaar namelijk al in augustus bereikt. Vincent van Gogh wil volgend jaar dan ook een ruimer contract afsluiten.

We benadrukken dat we verzekerden van Zilveren Kruis met een acute zorgvraag wel de zorg bieden die ze nodig hebben. Patiënten van Zilveren Kruis die momenteel bij ons in behandeling zijn, kunnen hun behandeling gewoon voortzetten. 
 
Waarom deze stop?
Per jaar worden afspraken gemaakt tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De basis van deze afspraken wordt gevormd door het verwachte aantal mensen met een hulpvraag en de gemiddelde prijs per cliënt, op basis van een inschatting van zorgverzekeraar en zorgaanbieder. De met Zilveren Kruis vooraf afgesproken aantallen zijn nu - halverwege 2019 - helaas al bereikt. Voor ons als zorgaanbieder betekent dit, dat wij voor nieuwe cliënten (verzekerd bij Zilveren Kruis) geen vergoeding meer ontvangen voor de te leveren zorg.

Zilveren Kruis is geen grote verzekeraar in Noord- en Midden-Limburg, waar wij actief zijn. Van onze cliënten is ongeveer tien procent bij Zilveren Kruis verzekerd. Het gaat om enkele honderden cliënten per jaar.

Wij zijn met Zilveren Kruis in overleg voor een oplossing voor dit jaar. Wij informeren je via deze weg als dit wel het geval is.
 
Vincent van Gogh heeft van alle landelijk GGZ-instellingen (volgens de NZA) de laagste wachttijden. Dit kan een verklaring zijn voor de grotere instroom van Zilveren Kruis verzekerden. We attenderen mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis graag op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar.