.

Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen

In het Korsakov Centrum behandelen we mensen met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Wij zijn gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling, advies en consultatie. Doel is weer zo goed als mogelijk functioneren in de maatschappij. De focus bij de behandeling ligt op het verbeteren van het cognitief functioneren en het vergroten van jouw zelfredzaamheid.

Wat is het syndroom van Korsakov? 

Het syndroom van Korsakov is een ernstige hersenaandoening die het gevolg is van jarenlang overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte, onregelmatige voeding. Ernstige geheugenstoornissen, moeite met het uitvoeren van dagelijkse bezigheden en een beperkt ziekte-inzicht zijn een paar kenmerken die typerend zijn voor Korsakov-patiënten.

Waar kan ik terecht? 

De huisarts is de eerst aangewezen persoon om problemen rond alcoholgebruik mee te bespreken. Bij een vermoeden van alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen of het syndroom van Korsakov kan de huisarts je doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlenende instantie zoals het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen

Diagnose en behandeling

De neuropsychologische diagnostiek vindt niet direct na opname plaats. Dat gebeurt pas na ongeveer 6 weken. Reden daarvoor is dat cognitieve stoornissen en karakterveranderingen na een abstinentieperiode (een periode zonder alcohol) kunnen ‘verdwijnen’.

De focus bij de behandeling ligt op het verbeteren van het cognitief functioneren en het vergroten van jouw zelfredzaamheid. We gaan kijken hoe je de aangedane cognitieve functies, zoals dingen onthouden, nieuwe informatie verwerken en overzicht bewaren, kunt compenseren. De methodiek van Foutloos Leren kan je helpen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Nazorg

Aan het einde van de opname onderzoeken we met jou of het mogelijk is weer thuis te wonen. Om de overgang naar huis of een nieuwe woonplek soepel te laten verlopen, bieden we de mogelijkheid van dagbehandeling, thuisbehandeling en nazorg. Is thuis wonen niet meer mogelijk, dan zoeken we naar een geschikte plek voor jou in een kliniek.

Meer informatie

Bezoek de website van het Korsakov Centrum.

Contact

Het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen is onderdeel  van Vincent van Gogh - Topreferentezorg
Je kunt het secretariaat Toprefentezorg bereiken via:
T 0478 – 786 160
E secretariaattopreferentezorg@vvgi.nl