.

Behandeling bij Verslavingszorg

Alcohol, drugs, kopen, seks of gamen: je kunt aan veel dingen verslaafd raken. Het bepaalt dan je hele denken, doen en laten. Hoe ver laat jij het komen? Hoe kom je er vanaf? De experts van Vincent Verslavingszorg kunnen jou helpen je leven weer op de rit te krijgen. Dat doen we steeds vaker online. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een behandeling? Doe dan de zelftest.

Behandeling van verslaving in het kort

Intakegesprek
Na de ontvangst en verwerking van de aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Dat gebeurt normaal gesproken binnen twee werkdagen. Het doel van de intake is om te onderzoeken wat de kern van de problemen is, welke diagnose daarbij past en welke behandeling geschikt is. Het is heel fijn als je je partner, familie of andere naasten naar dit gesprek meeneemt. Ze zijn dan direct betrokken.

Bespreken behandelplan
Kort na het intakegesprek volgt een adviesgesprek. Daarin bespreken we de diagnose en je behandelplan. In dit plan staat hoe we je probleem het beste kunnen aanpakken. We vinden het belangrijk dat je het met de zorgverleners eens bent (of wordt) over de voorgestelde behandeling. Dat maakt de kans op een goed resultaat veel groter.

Behandelaanbod
Onze behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Anders gezegd: er is overtuigend wetenschappelijk bewijs dat de ingezette behandelmethoden bij veel mensen het gewenste effect hebben. Afhankelijk van de ernst van je klachten en je veranderwens, zijn er verschillende richtingen mogelijk. Hieronder vind je meer informatie over de mogelijkheden en het behandelaanbod.

Keuze voor verandering

Veel mensen komen met de GGZ in contact op een moment waarop ze zijn vastgelopen in het leven. Sommigen ervaren het advies om in behandeling te gaan als iets negatiefs. We willen je graag meegeven dat de keuze voor een behandeling een keuze is voor verandering. Een behandeling richt zich doorgaans op het begrijpen van gebeurtenissen én op mogelijkheden om te veranderen. Veranderingen, hoe klein en voorzichtig ook gestart, helpen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Het begint vaak met anders leren denken. Dan komt het anders doen. Vele duizenden cliënten van Vincent van Gogh gingen je voor en hadden baat bij hun behandeling.

Wat kun je met behandeling bereiken?

Verslaving komt echt in alle lagen van de bevolking voor, ongeacht je sociale of economische achtergrond, etniciteit of geslacht. Door persoonlijkheid, erfelijke aanleg en gebeurtenissen in de omgeving kan iedereen verslaafd raken. Vincent Verslavingszorg helpt de verslaafde, maar ook familie en naasten.

Hulp aan de verslaafde

Samen met je behandelaar bepaal je wat je wilt veranderen. Het doel? Weer kunnen genieten van een leven zonder verslaving en zonder de problemen die een verslaving veroorzaakt. Het ligt dus voor de hand dat je toewerkt naar stoppen met gebruik van middelen of gedrag. Maar er kunnen meer belangrijke behandeldoelen zijn. Bijvoorbeeld leren hoe je de regie over je eigen leven terugkrijgt. En leren hoe je problemen rondom werk, geldzaken, relaties, stress, depressie enzovoorts oplost.

Verslavingsproblemen staan meestal niet op zichzelf. Vaak speelt er meer, zoals veel stress, je ongelukkig voelen, problemen met relaties of moeilijkheden met leren of werk. De behandeling richt daarom ook op het ontdekken van dergelijke oorzaken en leren begrijpen wat het verband is. 

Preventie bij verslaving

Preventie zorgt ervoor dat mensen door hun verslaving, bijvoorbeeld aan alcohol, drugs of gamen, in de problemen komen. Ook kan preventie voorkomen dat een lichte of matige verslaving erger wordt. Het preventieteam van Vincent Verslavingszorg geeft informatie, voorlichting en advies bij lichte en matige vormen van verslaving.

Voorlichting

Door mensen goede informatie te geven wordt geprobeerd om te voorkomen dat iemand verslaafd raakt of dat een verslaving verergert. Verslavingsproblemen door genotmiddelen zoals alcohol, drugs of gokken hebben daarbij onze nadrukkelijke aandacht. Preventiewerkers richten zich voornamelijk op jongeren, maar ook op hun omgeving (ouders, scholen, gemeenten, verenigingen, instellingen). We doen dat met:

 • Persoonlijke gesprekken met jongeren
 • Adviesgesprekken voor ouders
 • Gastlessen op scholen
 • Advies na comadrinken
 • Testen van partydrugs
 • Ondersteuning aan kinderen met verslaafde ouders
 • Wiet-Check
Behandeling bij verslavingspoli

De meeste behandelingen van verslavingen vinden bij Vincent Verslavingszorg plaats in de verslavingspoli. Dat kan in de vorm van ambulante behandeling of dagbehandeling.

Ambulante behandeling

Ambulante Behandeling houdt in dat je (bijvoorbeeld een keer per week) therapie hebt bij een behandelaar binnen de polikliniek. Deze behandelvorm kan worden ingezet als er geen intensievere vorm van behandeling nodig is (denk aan Dagbehandeling) maar het kan ook worden ingezet om een opname te voorkomen. Het kan ook zijn dat ambulante behandeling wordt ingezet na een intensieve behandelvorm. Het is dan een vorm van nazorg.

Dagbehandeling

Een groot deel van ons behandelaanbod bestaat uit groepsbehandeling. Natuurlijk kom je bij ons voor je eigen problemen, maar we weten uit ervaring dat het helpt als je met anderen ervaringen kunt delen. De dagbehandeling bestaat uit een intensieve groepsbehandeling waarbij je 3 dagen per week samenkomt. Er zijn twee verschillende groepen: een veranderingsgerichte dagbehandeling (‘Practice’) en een dagbehandeling die meer gericht is op steun en structuur (‘Support’). Samen met jou bepalen we welke groep het beste bij je past.

Thuis detox

In sommige gevallen is het mogelijk om thuis te ontgiften van een alcohol-, drugs of medicijnverslaving. Je krijgt daarbij begeleiding van een zorgverlener van Vincent Verslavingszorg.

Opname in de verslavingskliniek


Als je een verslaving hebt, volg je een behandeling als het even kan vanuit je eigen omgeving. Soms biedt deze echter niet genoeg begeleiding of structuur. In dat geval kan opname in de verslavingskliniek een oplossing zijn. Hier is continu begeleiding en ondersteuning aanwezig. We helpen met ontgifting, stabilisatie en diagnostiek.

Voor wie is de verslavingskliniek bedoeld?

De verslavingskliniek is er voor mensen die ernstige problemen ervaren door afhankelijkheid van hun verslaving. Ze vallen regelmatig terug in gebruik en hebben in de eigen leefomgeving geen mogelijkheden om clean te blijven. De opname in de kliniek is altijd vrijwillig en de duur van de behandeling is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Ontgifting

In de verslavingskliniek kick je af van je verslaving. Dit noemen we detox of ontgifting. Doordat er altijd hulp in de buurt is, kun je dit bij ons veilig en gecontroleerd doen. We helpen je bij het omgaan met ontwenningsverschijnselen en besteden veel aandacht aan een gestructureerde dagindeling, gezonde voeding en goed voor jezelf zorgen. Eventueel is er medische of psychologische zorg beschikbaar. De ontgifting duurt normaal gesproken 1 à 2 weken.

Contactgegevens Kliniek Detox 
Regionaal Centrum Venlo
Afdeling Klinische Detox
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo
T 077 355 02 22
F 077 254 26 04
E SVenlo@vvgi.nl 

Stabilisatie en diagnostiek

Ervaar je ernstige problemen door afhankelijkheid van alcohol drugs en/of medicatie? Val je regelmatig terug in gebruik en heb je geen of beperkte mogelijkheden in je eigen leefomgeving om clean te blijven en/of bevordert je thuissituatie het herstel onvoldoende? Dan kun je ook in de kliniek terecht voor stabilisatie en diagnostiek. Dat betekent dat we er samen met jou voor zorgen dat de verslaving niet erger wordt. Als je 24 uur per dag in onze kliniek bent, kunnen we bovendien beter zien wat er precies met je aan de hand is en een betere diagnose stellen.Dit duurt maximaal 9 weken.

Contactgegevens afdeling Stabilisatie en diagnostiek
Regionaal Centrum Venlo
Afdeling Stabilisatie & Diagnostiek
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo 
T 077 355 02 22
F 077 254 26 04
E SVenlo@vvgi.nl 

Online behandeling

E-health is zo mogelijk onderdeel van je behandeling. Je combineert de ambulante of dagbehandeling dan met online contact met je behandelaar. Na je behandeling krijg je ook een gedeeltelijk online nazorg. Ook een complete online behandeling is mogelijk. Bijvoorbeeld bij een koopverslaving, een game- of internetverslaving of een verslaving aan sex of pornografie.

Meer regie en meer kwaliteit

Dankzij de online behandeling krijg je als cliënt meer regie over je eigen behandeling. Je werkt aan het oplossen van je verslaving wanneer en waar je zelf wilt. En bij de juiste toepassing wordt de behandelduur mogelijk korter en gaat de kwaliteit ervan omhoog.

Na aanmelding meteen aan de slag

Als je je voor een behandeling hebt aangemeld, krijg je meteen toegang tot je persoonlijke, veilige online omgeving. Met de informatie daar kun je direct met je behandeling aan de slag. Geen lange wachtlijst meer!

Voordelen van online behandeling

 • Uitgebreide bibliotheek met achtergrondinformatie
 • Inzicht in de opbouw van de behandeling
 • Direct contact met je behandelaar
 • 24 uur per dag beschikbaar

Bekijk de mogelijkheden voor online behandeling bij Vincent Verslavingszorg

Combinatiebehandeling persoonlijkheidsstoornissen en verslaving

Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het je niet meer lukt om je aan te passen. Zeker niet in combinatie met een verslaving. Sommige mensen zijn herhaaldelijk behandeld, maar vallen -mede door hun verslaving- steeds weer terug in probleemgedrag. Voor deze groep bieden wij een innovatief, ervaringsgericht en intensief behandelingstraject dat gebaseerd is op schematherapie. 

Starre patronen doorbreken

Schematherapie is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie om persoonlijkheidsstoornissen te genezen. Het komt voort uit onder andere de cognitieve gedragstherapie. In de behandeling ontwikkelen de deelnemers groepsgewijs gezonde reacties en coping-strategieën door stap voor stap hardnekkige gevoelens en patronen te leren herkennen, verwerken en veranderen. Verslaving is hier een integraal onderdeel van. Dat doen ze door met elkaar over situaties en gebeurtenissen te praten, en door middel van veel ervaringsgerichte oefeningen. Ze krijgen hierbij begeleiding van schematherapeuten en een dramatherapeut.  Het succespercentage van schematherapie is hoog, er is weinig uitval en de therapie is kosteneffectief.

Psychologisch onderzoek

Samen met jou gaan we na of er eventueel naast de verslaving nog andere problemen spelen waarvoor aandacht en/of behandeling nodig is. 

Nazorg

Aan het einde van de opname onderzoeken we met jou of het mogelijk is weer thuis te wonen. Om de overgang naar huis of een nieuwe woonplek soepel te laten verlopen, bieden we de mogelijkheid van dagbehandeling, thuisbehandeling en nazorg. Is thuis wonen niet meer mogelijk, dan zoeken we naar een geschikte plek voor jou in een kliniek.

Ervaring alcoholverslaafd.jpg

De alcoholverslaving beheerste mijn leven

Op jonge leeftijd kwam ik erachter dat ik van alcohol mondiger werd en rustiger tijdens momenten van stress. Jarenlang functioneerde ik normaal terwijl ik stevig dronk. Ik werkte aan mijn carrière.

drugs testen.jpg

Test je drugs

Drugs gebruiken is nooit zonder risico. Daarom is het goed om jezelf te informeren over de werking en risico’s van een middel. Laat je drugs testen!