Organisatie & Bestuur


Onze organisatie

Vincent van Gogh behandelt jaarlijks gemiddeld 7.000 cliënten. Daarmee zijn we de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden-Limburg en delen van Brabant. We bieden zorg en ondersteuning vanuit meerdere specialismen en locaties.

Directie Vincent van Gogh

Hans Hendrikx - Geneesheer directeur
Petra de Bruijn
- Financieel directeur
Batian Nieuwerth - Directeur
Sander Wigchert - Directeur

Directeur  Batian Nieuwerth & adjunct-directeur Henk Verstappen
Vincent Thuis | Vincent Verslavingszorg | Vincent Acute Zorg | HELDR & STERKR | Poli 3.0 & Vince Mentaal

Directeur Sander Wigchert & adjunct-directeur Joyce Kleikers  
Vincent Ouderen | Vincent Topreferente Centra | Vincent Integrale Zorg


CONRISQ Groep

Vincent van Gogh is onderdeel van de CONRISQ Groep. Onder deze groep vallen acht zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid.

De stichtingen binnen de CONRISQ Groep zijn naast Vincent van Gogh en Centiv: Bijzonder Jeugdwerk, de OG Heldringstichting, Pact18, Pactum, de Rooyse Wissel en Rubicon. Organisaties die elkaar aanvullen qua doelgroep én hulpaanbod. Daardoor beschikken we over een breed palet aan kennis en ervaring op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. We helpen mensen waar dat het meeste effect heeft: thuis, of tijdelijk in een veilige omgeving. Met meer of minder begeleiding vanuit de dochterorganisaties. Bovendien werken we nauw samen met andere (keten)partners, zodat we een optimaal sociaal maatschappelijk rendement behalen.

Bestuur CONRISQ Groep

Drs. Jolande Tijhuis - Voorzitter raad van bestuur
Drs. Julichska Venmans - Lid raad van bestuur

Meer informatie: www.conrisqgroep.nl