.

Raad van toezicht

De raad van toezicht is maatschappelijk breed georiënteerd. De leden hebben kennis en ervaring op verschillende terreinen: gezondheidszorg, algemeen bestuurlijk, algemeen maatschappelijk en financieel economisch. Vanuit deze multidisciplinaire samenstelling kan de raad de toezichthoudende functie slagvaardig en efficiënt uitoefenen. De raad van toezicht beschikt over een actueel profiel en het functioneren van de raad van toezicht wordt jaarlijks geëvalueerd.

Drs. H.F.A.M. (Ad) Huijsmans | Voorzitter

Ad is adviseur en interim-manager vanuit Obraz BV.

Binnen de raad  van toezicht zijn de aandachtsgebieden: Algemeen bestuurlijk zorg, financieel economisch 

 

Drs. M. (Mike) Muller RE RA | Lid

Mike is CFO - financieel directeur bij de Credit Exchange Groep

Binnen de raad van toezicht richt Mike zich op financiele / economische onderwerpen. Mike is daarnaast voorzitter van de Auditcommissie.

Ir. M.M.F. (Monique) Philippens | Lid

Binnen de raad van toezicht richt Monique zich op de aandachtgebieden zorginhoud en innovatie.

 

Dhr. prof. dr. R.J. (Rutger-Jan) van der Gaag | Lid 

Binnen de raad van toezicht richt Rutger-Jan zich op medisch specialistisch en bestuurlijke aandachtsgebieden.

Rutger-Jan is voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid

Dhr. W. (Wim) Hompe | Lid

Wim heeft zitting in de raad van toezicht op voordracht van en namens de Cliëntenraad. 

Aandachtsgebied zorginhoudelijk.