.

Raad van toezicht

De raad van toezicht is maatschappelijk breed georiënteerd. De leden hebben kennis en ervaring op verschillende terreinen: gezondheidszorg, algemeen bestuurlijk, algemeen maatschappelijk en financieel economisch. Vanuit deze multidisciplinaire samenstelling kan de raad de toezichthoudende functie slagvaardig en efficiënt uitoefenen. De raad van toezicht beschikt over een actueel profiel en het functioneren van de raad van toezicht wordt jaarlijks geëvalueerd.

Drs. H.F.A.M. (Ad) Huijsmans | Voorzitter

Ad is adviseur en interim-manager vanuit Obraz BV.

Binnen de raad  van toezicht zijn de aandachtsgebieden: Algemeen bestuurlijk zorg, financieel economisch 

 

Drs. M. (Mike) Muller RE RA | Lid

Mike is CFO - financieel directeur bij de Credit Exchange Groep

Binnen de raad van toezicht richt Mike zich op  

Ir. M.M.F. Philippens