Interventie Moti-4

Interventie voor jongeren die in de problemen dreigen te raken door alcohol, drugs en/of gamen

“Bij mijn zoon (13) draait alles om gamen. Ook als er een vriendje langskomt, duiken ze direct achter de computer.”

Moti-4 is een individueel traject van gesprekken bedoeld voor jongeren van 12 t/m 24 jaar die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen. Deze interventie is bewezen effectief.

Moti-4 bestaat uit gesprekken waarin de jongere met de preventiewerker zijn of haar gebruik kritisch zal onderzoeken. Tijdens de gesprekken inventariseren we de problemen en het middelengebruik.

We richten ons op kennisoverdracht, bewustwording en het versterken van de weerbaarheid van de jongere. We passen motiverende gespreksvoering toe.

De jongere bepaalt zelf hoe en waaraan hij/zij wil werken. Hij/zij wordt gesteund door de preventiewerker bij het opstellen van een plan tot verandering, welke kan leiden tot minderen of stoppen van het gebruik.

Na 2 maanden vindt er een ‘follow up’ plaats, eventueel ook na 6 maanden. Dan bekijken we samen of de doelen uit het plan van aanpak zijn behaald.

Praktische informatie

  • Voor jongeren van 12 t/m 24 jaar
  • Maximaal 4 gesprekken van 1 uur
  • Er zijn geen kosten aan verbonden
  • In de regio Nood- en Midden-Limburg. Bij je thuis of op een locatie van Vincent van Gogh

Indien gewenst vinden er ook gesprekken plaats met de ouder(s) van de jongere.

Heb je belangstelling of wil je graag meer informatie? Neem gerust contact op met onze afdeling Preventie van Vincent van Gogh.

preventie@vvgi.nl
088 - 478 78 17