Gezondheidszorgpsychologie en psychotherapie

In opleiding tot specialist

Voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) en tot psychotherapeut (PT) is een vierjarige universitaire vooropleiding in de psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde vereist (MSc of MA).

Tijdens de 2 jaar durende GZ-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog werk je 4 dagen in de week en volg je een dag per week onderwijs bij de RINO Zuid-Nederland. In overleg met de praktijkopleider Marjan van Leusden wordt een praktijkplan samengesteld.

Voor de 2,5 tot 3 jaar tellende opleiding tot psychotherapeut (PT) wordt een praktijkplan samengesteld met praktijkopleider Maarten Kaarsemaker. Praktijkervaring onder supervisie doe je op bij Vincent van Gogh of bij een van de partnerinstellingen binnen het consortium post initiële psychologie-opleidingen Venray e.o. Tijdens de opleiding word je in twee of drie verschillende settingen geplaatst, om optimaal ervaring op te doen met de diagnostiek en behandeling van ambulante en klinische patiënten. Afhankelijk van specifieke interesses en de afdeling waar je de praktijkopleiding zult volgen krijg je te maken met uiteenlopende psychologische en psychiatrische aandoeningen zoals depressies en angststoornissen, psychosen, middelenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen en neurodegeneratieve aandoeningen. Dit bij uiteenlopende leeftijdsgroepen (adolescenten, volwassenen en ouderen). De werkzaamheden bestaan daarbij uit het diagnosticeren, begeleiden en behandelen van individuele patiënten, systemen en groepen.

Vincent van Gogh hecht sterk aan het scientist-practitioner model en stelt daarom jaarlijks één van haar GZ-opleidingsplaatsen beschikbaar aan een gepromoveerd psycholoog.

Capaciteit

  • Vier psychologen in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (PIOG)
  • Eén psycholoog in opleiding tot psychotherapeut (PIOP/GIOP)

Meer informatie

Prof. dr. Jos Egger