Opleiding

Onze afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Opleidingen kent een viertal specialistenopleidingen en een viertal basisberoepsopleidingen, die allen binnen de kaders vallen van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daanaast verzorgen we nog enkele (post) masteropleidingen.

De specialistische opleidingen die wij aanbieden betreffen de psychiatrie en de klinische geriatrie (medisch specialisten) en de klinische psychologie en de klinische neuropsychologie (psychologisch specialisten). Binnen ons opleidingsinstituut hebben we daarom zowel een opleider medisch specialismen actief, als een opleider psychologisch specialismen. Deze laatste is tevens regionaal hoofdopleider voor de klinische psychologie (Zuid-Oost Nederland) en landelijk betrokken als hoofdopleider-pvv voor de klinische neuropsychologie.

Overzicht van opleidingen

Opleidingen tot medisch en psychologisch specialist

Stages vanuit extene opleidingen tot specialist

Basisberoepsopleidingen

Overige zorg gerelateerde (post)masteropleidingen

Management programma's