CPVO - Opleidingsplaatsen klinische neuropsychologie (GIOS KNP)

Uren: 36

Het Consortium Psychologische Vervolg-Opleidingen Venray e.o. (hierna CPVO) onder leiding van Vincent van Gogh heeft 2 opleidingsplaatsen klinische neuropsychologie (GIOS KNP) beschikbaar voor het instroomjaar 2021 (in principe voor 36 uur per week). Eén plaats betreft een reguliere plaats, één plaats een opleidingsplaats die tevens een promotietraject op het gebied van de neuropsychologie en genetica omvat.

KNP-opleiding binnen consortiumverband

CPVO biedt een gespreid en geïntegreerd pakket van specialistische gezondheidszorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het consortium is van oudsher gericht op opleiden en heeft jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens wordt actief deelgenomen aan de landelijke excellentietrajecten zoals de Topklas psychologisch specialisten en zogenoemde GIOSKO-trajecten.

De specialisatie-opleiding tot klinisch neuropsycholoog omvat een periode van vier jaar. Het cursorisch deel wordt gevolgd bij de Rinogroep Utrecht. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats binnen de instellingen van het Vincent van Gogh Consortium en met een partnerinstelling buiten de regio. Partners binnen het consortium zijn onder meer: De Rooyse Wissel (forensische psychiatrie), Dichterbij/STEVIG (verstandelijk gehandicaptenzorg), Centiv (instelling voor basis/ generalistische GGz), De Zorggroep, Land van Horne en Proteïon (ouderen- en verpleeghuiszorg), Regionaal Autismecentrum Helmond en PsyTrec (specialistische GGz).
Specifiek betrokken bij de KNP-opleiding zijn onder meer de Vincent van Gogh TOPGGz Centra voor Neuropsychiatrie (psychopathologie en genetica) en Korsakov (alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen), Stevig te Oostrum/Nijmegen en Atlant te Beekbergen. Via geïndividualiseerde afspraken wordt ook uitgewisseld met andere zorginstellingen/ziekenhuizen binnen en buiten de regio.

Het praktijkdeel van alle opleidingsplaatsen start in beginsel vanaf 1 januari 2021; het cursorisch deel te Utrecht start in april 2021. Werkzaamheden bestaan uit klinisch neuropsychologische diagnostiek, begeleiding en behandeling van individuele patiënten en/of hun systeem. Het referentiekader bij behandeling is neurocognitief, gedragstherapeutisch en systeemtheoretisch. Voorts verricht u in het kader van de opleiding patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en bekwaamt u zich in management van professionals via specifieke managementopdrachten. Als uw praktijkopleider fungeert de P-opleider of mevr. dr. Ellen Wingbermühle.

De opleidingsroute

Binnen het consortium zijn opleidingsroutes vastgelegd. U gaat binnen de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. U heeft onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting, maar per GIOS kunnen de accenten verschillen om zo een gepersonaliseerd opleidingstraject in te richten, gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium en van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen. Alle ‘verhuisbewegingen’ die u gedurende uw opleiding maakt zullen door VvG samen met de consortiumpartners worden georganiseerd.

Profiel van de kandidaten

Bestuur, P-opleider en praktijkopleider hechten sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleren daarom jonge, ambitieuze en wetenschappelijk actieve gz-psychologen met een sterke klinische interesse tot het behalen van specialistische klinische registraties. Het strekt daarom tot aanbeveling indien u eerder hebt gepubliceerd en/of ervaring hebt met het opzetten en uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Gepromoveerde gz-psychologen worden eveneens van harte aangemoedigd om te reflecteren op deze vacature.

Eén van de opleidingsplaatsen is gereserveerd voor een kandidaat die het wetenschappelijk onderzoek ten bate van de opleiding tevens wil combineren met promotieonderzoek op het gebied van de rare neurodevelopmental disorders, in het bijzonder het Witteveen-Kolk syndroom (WITKOS/Sin3a). Het betreft hier klinisch onderzoek in het kader van het PROMISE-project waarbij neurocognitieve en psychopathologische fenotypering van specifieke ontwikkelingsstoornissen centraal staat. Begeleiding vindt plaats door prof. dr. Jos Egger en dr. Tjitske Kleefstra van het Radboudumc Expertisecentrum voor zeldzame genetisch bepaalde ontwikkelingsstoornissen.

U bent uiteraard ingeschreven in het BIG register als gezondheidszorgpsycholoog en heeft een sterk en aantoonbaar motief voor deze klinische specialisatie KNP. Van een GIOS klinische neuropsychologie verwachten wij verder boven alles zéér goede communicatieve vaardigheden, inclusief uitstekende schriftelijke en mondelinge taal- en uitdrukkingsvaardigheden.

Salaris en dienstverband

Wij bieden u een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving. De aanstelling is voor de duur van de opleiding. GIOS functie is ingedeeld in FWG 65 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring. GIOS ontvangen 100% vergoeding van de opleidingskosten en 100% vergoeding van de opleidingstijd. Daarnaast is er keuze uit een breed scala aan flexibele arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren en procedure

De werving- en selectieprocedure voor KNP-opleidelingen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de P-opleider en wordt uitgevoerd door de praktijkopleider KNP van Stevig/Vincent van Gogh tezamen met de werkbegeleiders bij de consortiumpartners.

De vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten. Belangstelling voor één van de opleidingsplaatsen kunt u tot uiterlijk maandag 21 september 2020 kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae (voorzien van een recente foto) aan: Vincent van Gogh Opleidingssecretariaat, t.a.v. mevrouw Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: hreijnen@vvgi.nl; telefoon: 0478-527339).

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 7 oktober 2020 door een selectiecommissie bestaande uit o.m. opleiders, consortiumpartners en een ouderejaars GIOS. De procedure wordt besloten door een gesprek met de P-opleider en – afhankelijk daarvan – voordracht aan de opleidingsinstelling.

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de P-opleider, prof. dr. Jos Egger, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog (E-mail: jegger@vvgi.nl; graag ook in kopie aan de opleidingssecretaresse, mevr. H. Reijnen, E-mail: hreijnen@vvgi.nl).

Solliciteren