Geneesheer Directeuren

Vincent van Gogh is op zoek naar Geneesheer Directeuren met lef en verbindingskracht. Denk jij dat het anders kan in de GGZ? Doe dan met ons mee!

De geestelijke gezondheidzorg is volop in beweging. De forse uitdaging die voor ons ligt is het versterken van het zorgstelsel en de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd willen we de zorg betaalbaar houden. Dat kan alleen wanneer we bereid zijn om met andere ogen te kijken. Om te zoeken naar kansen, mogelijkheden en nieuwe manieren van werken.

Een ‘andere ggz’ vraagt nieuwe initiatieven. Een oplossing zit niet altijd in pillen of een opname. We nemen de ruimte voor niet-medische oplossingen, techniek en virtuele kansen. Want ook techniek kan enorm helpen. Daarom bedenken we nieuwe zorgconcepten, organiseren onszelf in wendbare eenheden en zoeken we hechte samenwerking - binnen én buiten de zorg.

Als Geneesheer Directeur pak jij de uitdagingen van deze tijd met beide handen aan. Je denkt out of the box. Samen met onze ketenpartners en het sociale netwerk zoek je naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige problemen. Geloof jij ook dat het gewoon anders kan? Bouw dan met ons mee aan een nieuwe ggz!

Het Bureau Geneesheer Directeur draagt binnen Vincent van Gogh de verantwoordelijkheid over een drietal resultaatgebieden, namelijk: zorgdragen voor de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) en overige gezondheidswetgeving, toezicht houden op de somatische gang van zaken van de instelling en een stimulerende rol op het gebied van vernieuwing en zorg.

Wat maakt jouw functie gewoon anders?

De geneesheer directeuren vallen hiërarchisch en functioneel onder de Raad van Bestuur. Als Geneesheer Directeur voer je alle wettelijke taken verbonden aan de WvGGZ uit. Daarbij ben je concreet bezig met de uitvoering van de wet die het mogelijk maakt om verplichte zorg als het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene, poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Daarnaast houd je toezicht op de kwaliteit van zorg en beoordeel je daarbij of zorg juist, doelmatig en veilig wordt ingezet, en of er voldoende zorgaanbod wordt geleverd. Hierbij heb je goede geoutilleerde ondersteuning om de taken uit te voeren waardoor de administratieve en regelende taken geen belasting vormen.

Wat maakt jou gewoon anders?

 • Je hebt de opleiding WO geneeskunde en de specialisatie Psychiatrie afgerond, en bent BIG- en RGS- geregistreerd; 
 • Jij hebt diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving, specifiek van de WvGGZ (alsook o.m. de  WGBO en Wkkgz) en weet deze te vertalen naar de instelling en de daarbinnen te bieden medische (behandel)zorg; 
 • Je beschikt over een brede ervaring in het vakgebied. Van belang is dat je tevens zicht hebt op en inzicht in innovatieve ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de geneeskunde, in het bijzonder t.a.v. clientdoelgroepen van de instelling Vincent van Gogh;
 • Jij bent een stevige persoonlijkheid. Overtuigingskracht, reflectievermogen en professioneel leiderschap zijn kwaliteiten om de functie met succes te kunnen vervullen;
 • De werkzaamheden zullen worden verdeeld over meerdere geneesheer directeuren die in college gezamenlijk de verantwoordelijkheid zullen dragen; 
 • Verdere invulling van de functie en uren zijn in overleg nader te bepalen. Het is uiteraard mogelijk om naast je functie van Geneesheer Directeur ook werkzaam te zijn als Psychiater.Voor deze functie is het van belang dat je over uitstekende sociale vaardigheden beschikt en integer te werk gaat. Ook wordt er van je verwacht dat je de instelling op een positieve wijze representeert. Je handelt conform de code van good governance.

Wat bieden we jou?

 • Een organisatie die een langdurige samenwerking met jou beoogt d.m.v. een vast dienstverband;
 • Een passend salaris conform Salarisschaal Medisch Specialisten (CAO GGZ) inclusief vakantiegeld, een volledige eindejaarsuitkering en een toeslag van 10% conform CAO GGZ. Overige afspraken en eventuele toeslagen in overleg en afhankelijk van anciënniteit en ervaring;
 • Een lerende organisatie die opleiding en ontwikkeling middels een AMS-budget stimuleert;
 • Een ketenpartner in het netwerk met 11 resultaatverantwoordelijkheden eenheden, gekenmerkt door een dynamische cultuur van collectieve kwaliteiten in een veilig werkklimaat;
 • Een organisatie die vertrouwen heeft in de professionals en dit ondersteunt in de vorm van zelfsturende teams;

Wat maakt Vincent van Gogh gewoon anders?

Als grootste ggz-organisatie in Noord-Limburg hebben we een rijke traditie in het behandelen en begeleiden van mensen met ernstige psychische en psychiatrische klachten. Dit doen we over een breed spectrum, klinisch en ambulant en steeds vaker bij mensen thuis of digitaal. Onze ambitie? Herstel is haalbaar, zeker met de juiste zorg, direct én duurzaam. In de eigen omgeving en samen met de cliënt, met naasten en andere betrokkenen binnen de keten en het netwerk. Hiervoor kent Vincent van Gogh elf zelfstandige eenheden, verspreid over heel Limburg.

Elk dag leren en kennis delen

Naast een zorgorganisatie is Vincent van Gogh ook een toonaangevend opleidings- en trainingsinstituut voor psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en sinds kort ervaringsdeskundigen. De motor van onze ontwikkeling ligt in de zorgpraktijk. Daarin leren we dagelijks met en van cliënten, collega’s en andere partners in het netwerk van de zorgverlening.

Anders innoveren

Trots op onze historie, gaan we de uitdagingen van deze tijd volop aan. We werken aan innovaties die de cliënt echt centraal stellen, met hulp van technologie, ICT en e-health. Daarvoor zoeken we mensen die willen leren en bouwen aan een toonaangevende en innovatieve organisatie voor nieuwe ggz. Want het kan en moet gewoon anders.

Solliciteren en ga ‘gewoon anders’ bij ons aan de slag

Een Geneesheer Directeur binnen Vincent van Gogh kan het verschil maken. Heb je interesse in de functie van Geneesheer Directeur? Dan komen we graag met je in contact.

Stuur je motivatiebrief en CV naar werken@vvgi.nl o.v.v. 2020BGHD1203 en hopelijk ontmoeten we elkaar snel.
Wil je meer informatie over de vacature? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met de huidige Geneesheer Directeur, de heer Hans Hendrikx via telefoonnummer 0478-527597.

Wil je meer informatie over Vincent van Gogh? Kijk dan op www.vvgi.nl.

Solliciteren