Wij zijn op zoek naar jou:

GIOS KNP opleidingsplaatsen

  • Venray
  • 36 uur
  • CAO GGZ FWG 65

Het Consortium Psychologische Vervolg-Opleidingen Venray e.o. (hierna CPVO) heeft 3 opleidingsplaatsen klinische neuropsychologie beschikbaar.

Direct solliciteren Sollicitatieproces

Reageer uiterlijk 14 augustus.

Het Consortium Psychologische Vervolg-Opleidingen Venray e.o. (hierna CPVO) onder leiding van Vincent van Gogh heeft 3 opleidingsplaatsen klinische neuropsychologie (GIOS KNP) beschikbaar voor het instroomjaar 2022 (in principe voor 36 uur per week). Twee plaatsen betreffen reguliere plaatsen, één plaats betreft een opleidingsplaats die tevens een promotietraject op het gebied van de klinische neuropsychologie en genetica kan omvatten.

KNP-opleiding binnen consortiumverband

CPVO biedt een gespreid en geïntegreerd pakket van specialistische gezondheidszorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het consortium is van oudsher gericht op opleiden en heeft jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens wordt actief deelgenomen aan de landelijke excellentietrajecten zoals de Topklas psychologisch specialisten en zogenoemde GIOSKO-trajecten.

De specialisatie-opleiding tot klinisch neuropsycholoog omvat een periode van vier jaar. Het cursorisch deel wordt gevolgd bij de Rinogroep Utrecht. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats binnen de instellingen van het Vincent van Gogh Consortium en met een partnerinstelling buiten de regio. Partners binnen het consortium zijn onder meer: De Rooyse Wissel (forensische psychiatrie), Dichterbij/STEVIG (verstandelijk gehandicaptenzorg), Centiv (instelling voor basis/ generalistische GGz), De Zorggroep, Land van Horne en Proteïon (ouderen- en verpleeghuiszorg), Regionaal Autismecentrum Helmond en PsyTrec (specialistische GGz).

Specifiek betrokken bij de KNP-opleiding zijn onder meer de Vincent van Gogh TOPGGz Centra voor Neuropsychiatrie (psychopathologie en genetica) en Korsakov (alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen), RadboudUMC te Nijmegen, Stevig te Oostrum/Nijmegen en Atlant te Beekbergen. Via geïndividualiseerde afspraken wordt ook uitgewisseld met andere zorginstellingen/ziekenhuizen binnen en buiten de regio.

Het praktijkdeel van alle opleidingsplaatsen start in beginsel vanaf 1 januari 2022; het cursorisch deel te Utrecht start in april 2022. Werkzaamheden bestaan uit klinisch neuropsychologische diagnostiek, begeleiding en behandeling van individuele patiënten en/of hun systeem. Het referentiekader bij behandeling is neurocognitief, gedragstherapeutisch en systeemtheoretisch. Voorts verricht u in het kader van de opleiding patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en bekwaamt u zich in management van professionals via specifieke managementopdrachten. Als uw praktijkopleider fungeert dr. Ellen Wingbermühle.

De opleidingsroute

Binnen het consortium zijn opleidingsroutes vastgelegd. U gaat binnen de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. U heeft onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting, maar per GIOS kunnen de accenten verschillen om zo een gepersonaliseerd opleidingstraject in te richten, gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium en van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen. Alle ‘verhuisbewegingen’ die u gedurende uw opleiding maakt zullen door VvG samen met de consortiumpartners worden georganiseerd.

Profiel van de kandidaten

Bestuur en opleiders hechten sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleren daarom jonge, ambitieuze en wetenschappelijk actieve gz-psychologen met een sterke klinische interesse tot het behalen van specialistische klinische registraties. Het strekt daarom tot aanbeveling indien u eerder hebt gepubliceerd en/of ervaring hebt met het opzetten en uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Gepromoveerde gz-psychologen worden eveneens van harte aangemoedigd om te reflecteren op deze vacature.

Eén van de opleidingsplaatsen is gereserveerd voor een kandidaat die het wetenschappelijk onderzoek ten bate van de opleiding tevens wil combineren met promotieonderzoek op het gebied van klinische neuropsychologie en genetica. Begeleiding; prof. dr. Jos Egger en prof. dr. Tjitske Kleefstra van het RadboudUMC Expertisecentrum voor zeldzame genetisch bepaalde ontwikkelingsstoornissen.

U bent uiteraard ingeschreven in het BIG register als gezondheidszorgpsycholoog en heeft een sterk en aantoonbaar motief voor deze klinische specialisatie KNP. Van een GIOS klinische neuropsychologie verwachten wij verder boven alles zéér goede communicatieve vaardigheden, inclusief uitstekende schriftelijke en mondelinge taal- en uitdrukkingsvaardigheden.

Salaris en dienstverband

Wij bieden u een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving. De aanstelling is voor de duur van de opleiding. GIOS functie is ingedeeld in FWG 65 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring. GIOS ontvangen 100% vergoeding van de opleidingskosten en 100% vergoeding van de opleidingstijd. Daarnaast is er keuze uit een breed scala aan flexibele arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren en procedure

De werving- en selectieprocedure voor KNP-opleidelingen wordt uitgevoerd door de praktijkopleider KNP tezamen met de werkbegeleiders bij de consortiumpartners. De vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten. Belangstelling voor één van de opleidingsplaatsen kunt u tot uiterlijk vrijdag 3 september 2021 kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae (voorzien van een recente foto) aan: Vincent van Gogh Opleidingssecretariaat, t.a.v. mevrouw Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: hreijnen@vvgi.nl; telefoon: 0478-527339). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 22 september 2021 door een selectiecommissie bestaande uit o.m. opleider, consortiumpartner en een ouderejaars GIOS. De procedure wordt besloten met een voordracht aan de opleidingsinstelling.

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met praktijkopleider dr. Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog (E-mail:pwingbermuhle@vvgi.nl) graag ook in kopie aan de opleidingssecretaresse, Henriette Reijnen, E-mail: hreijnen@vvgi.nl).

Marjan de Bruijn.jpg

Marjan - GZ psycholoog

‘We zijn niet bang om het anders te doen.' Een behandeling lukt niet zonder te kijken naar wonen, werken, relatie of opleiding. Dat is het motto van Marjan de Bruijn (32), die als GZ-psycholoog bij Vincent Verslavingszorg werkt.

Lezen

Solliciteren bij VVG in 5 stappen:

direct solliciteren

Jouw sollicitatie

Stuur jouw motivatiebrief en cv voor het einde van de reactiedeadline in via de sollicitatiebutton op deze pagina of naar werken@vvgi.nl. Na het verstrijken van de reactietermijn laten we weten of we je uitnodigen voor een gesprek.

De kennismaking

In overleg plannen we een eerste kennismaking. We leren jou graag beter kennen en je krijgt alle ruimte om vragen te stellen.

Tweede gesprek

Na een positief eerste gesprek, plannen we vaak een tweede gesprek. In dit gesprek kunnen we meer de diepte induiken en kun je kennismaken met andere collega’s.

Eventueel meelopen

Wanneer meelopen van toegevoegde waarde is om het team en een afdeling te leren kennen, dan plannen we graag ook een meeloopdag in. Deze dag wordt meestal voorafgaand aan het tweede gesprek of direct daarna ingepland.

Wederzijdse match

Twee gesprekken en een eventuele meeloopdag zijn vaak voldoende om een goed beeld te krijgen. Een laatste gesprek met HR wordt ingepland om jouw arbeidsvoorwaarden door te nemen. We wensen je heel veel succes binnen onze organisatie!

Meer vacatures

alle vacatures

KP Vincent Poli

Wil jij je je inzetten voor vernieuwing en verbetering van de zorg? Als KP pak jij de uitdagingen van deze tijd met beide handen aan.