Wij zijn op zoek naar jou:

GIOS KP opleidingsplaatsen

  • Venray
  • 36 uur
  • CAO GGZ FWG 65

Twee opleidingsplaatsen klinische psychologie (GIOS KP) Consortium Vincent van Gogh e.a.

Direct solliciteren Sollicitatieproces

Belangstelling voor één van de opleidingsplaatsen kunt u tot uiterlijk 14 augustus 2021 kenbaar maken.

Twee opleidingsplaatsen klinische psychologie (GIOS KP) Consortium Vincent van Gogh e.a.


Het Consortium Psychologische Vervolg-Opleidingen Venray e.o. (hierna CPVO) onder leiding van Vincent van Gogh heeft 2 opleidingsplaatsen klinische psychologie (GIOS KP) beschikbaar voor het instroomjaar 2022 (in principe voor 36 uur per week). Eén plaats betreft een regulier traject en één plaats betreft een opleidingsplaats, zo mogelijk met een K&J accent, die tevens een promotietraject op dit klinische psychologisch gebied kan omvatten.

KP-opleiding in consortiumverband

Vincent van Gogh en haar consortiumpartners uit diverse sectoren bieden een gespreid en geïntegreerd pakket van specialistische gezondheidszorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het consortium is van oudsher gericht op opleiden en heeft jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens wordt actief deelgenomen aan de landelijke excellentietrajecten zoals de Topklas psychologisch specialisten en zogenoemde GIOSKO-trajecten.

De specialisatie-opleiding tot klinisch psycholoog omvat een periode van vier jaar waarin cursorisch onderwijs wordt gevolgd en het praktijkgedeelte wordt vormgegeven. Dat laatste vindt plaats binnen de instellingen van het Vincent van Gogh Consortium. Partners binnen het consortium zijn onder meer: De Rooyse Wissel (forensische psychiatrie), Dichterbij/STEVIG (verstandelijk gehandicaptenzorg), Centiv (instelling voor basis/generalistische GGz), De Zorggroep, Land van Horne en Proteïon (ouderen- en verpleeghuiszorg), Regionaal Autismecentrum Helmond (RAC) en PsyTrec (specialistische GGz). Specifiek betrokken bij de KP-opleiding zijn onder meer de Vincent van Gogh Topreferente Centra (zoals het Centrum voor Angst en Dwang en het TOPGGz Centrum voor Neuropsychiatrie), Stevig te Oostrum/Nijmegen en De Zorggroep te Venlo. Ook RAC Helmond en PSYTREC Weert kunnen onderdeel uitmaken van het traject. Via geïndividualiseerde afspraken wordt ook uitgewisseld met andere zorginstellingen/ziekenhuizen binnen en buiten de regio.

Het praktijkdeel van de opleidingsplaatsen start in 2022 gelijktijdig met het cursorisch deel: ofwel in januari ofwel in september. Uw werkzaamheden bestaan uit klinisch psychologische diagnostiek, begeleiding en behandeling (inclusief de psychotherapie) van individuele patiënten en/of hun systeem. Voorts verricht u in het kader van de praktijkopleiding ook patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en bekwaamt u zich in management van professionals via specifieke managementopdrachten. Als uw praktijkopleider fungeert de heer drs. M. Kaarsemaker of mevr. drs. Marjan van Leusden.

De opleidingsroute

Binnen het consortium zijn opleidingsroutes vastgelegd. U gaat binnen de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. U heeft onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting, maar per GIOS kunnen de accenten verschillen om zo een gepersonaliseerd opleidingstraject in te richten, gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium en van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen. Alle ‘verhuisbewegingen’ die u gedurende uw opleiding maakt zullen door VvG samen met de consortiumpartners worden georganiseerd.

Profiel

Bestuur en opleiders hechten sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleren daarom jonge, ambitieuze en wetenschappelijk actieve gz-psychologen met een sterke klinische interesse tot het behalen van specialistische klinische registraties. Het strekt daarom tot aanbeveling indien u eerder hebt gepubliceerd en/of ervaring hebt met het opzetten en uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Gepromoveerde gz-psychologen worden eveneens van harte aangemoedigd om te reflecteren op deze vacature.

U bent uiteraard ingeschreven in het BIG register als gezondheidszorgpsycholoog en heeft een sterk en aantoonbaar motief voor deze klinische specialisatie KP. Van een GIOS klinische psychologie verwachten wij verder boven alles zéér goede communicatieve vaardigheden, inclusief uitstekende schriftelijke en mondelinge taal- en uitdrukkingsvaardigheden.

Salaris en dienstverband

Wij bieden u een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving. De aanstelling is voor de duur van de opleiding. GIOS functie is ingedeeld in FWG 65 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring. GIOS ontvangen 100% vergoeding van de opleidingskosten en 100% vergoeding van de opleidingstijd. Daarnaast is er keuze uit een breed scala aan flexibele arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren en procedure

De werving- en selectieprocedure voor KP-opleidelingen wordt uitgevoerd onder supervisie van de praktijkopleider KP van Vincent van Gogh tezamen met de werkbegeleiders bij de consortiumpartners.

Belangstelling voor één van de opleidingsplaatsen kunt u tot uiterlijk 14 augustus 2021 kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae (voorzien van een recente foto) aan: Vincent van Gogh Opleidingssecretariaat, t.a.v. Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: hreijnen@vvgi.nl; telefoon: 0478-527339). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 30 augustus 2021 door een selectiecommissie bestaande uit o.m. opleiders, consortiumpartner en een ouderejaars GIOS. De procedure wordt besloten met een voordracht aan de opleidingsinstelling.

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met praktijkopleider drs. Maarten Kaarsemaker, klinisch psycholoog/praktijkopleider KP (mkaarsemaker@vvgi.nl) of drs. Marjan van Leusden, klinisch psycholoog/plaatsvervangend praktijkopleider KP (mvanleusden@vvgi.nl).
Graag ook in kopie aan de opleidingssecretaresse, mevr. H. Reijnen (E-mail: hreijnen@vvgi.nl).
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Marjan de Bruijn.jpg

Marjan - GZ psycholoog

‘We zijn niet bang om het anders te doen.' Een behandeling lukt niet zonder te kijken naar wonen, werken, relatie of opleiding. Dat is het motto van Marjan de Bruijn (32), die als GZ-psycholoog bij Vincent Verslavingszorg werkt.

Lezen

Solliciteren bij VVG in 5 stappen:

direct solliciteren

Jouw sollicitatie

Stuur jouw motivatiebrief en cv voor het einde van de reactiedeadline in via de sollicitatiebutton op deze pagina of naar werken@vvgi.nl. Na het verstrijken van de reactietermijn laten we weten of we je uitnodigen voor een gesprek.

De kennismaking

In overleg plannen we een eerste kennismaking. We leren jou graag beter kennen en je krijgt alle ruimte om vragen te stellen.

Tweede gesprek

Na een positief eerste gesprek, plannen we vaak een tweede gesprek. In dit gesprek kunnen we meer de diepte induiken en kun je kennismaken met andere collega’s.

Eventueel meelopen

Wanneer meelopen van toegevoegde waarde is om het team en een afdeling te leren kennen, dan plannen we graag ook een meeloopdag in. Deze dag wordt meestal voorafgaand aan het tweede gesprek of direct daarna ingepland.

Wederzijdse match

Twee gesprekken en een eventuele meeloopdag zijn vaak voldoende om een goed beeld te krijgen. Een laatste gesprek met HR wordt ingepland om jouw arbeidsvoorwaarden door te nemen. We wensen je heel veel succes binnen onze organisatie!

Meer vacatures

alle vacatures

KP Vincent Poli

Wil jij je je inzetten voor vernieuwing en verbetering van de zorg? Als KP pak jij de uitdagingen van deze tijd met beide handen aan.