.

Opleidingsplaatsen GZ-Psycholoog

Proeftuin Consortium VVG e.a.

De P-opleiding van Vincent van Gogh heeft, in nauwe samenwerking met alle instellingen binnen de "Proeftuin Consortium Vincent van Gogh e.a." (voorheen: Consortium PPO Venray e.o.) voor 2020 wederom vele opleidingsplaatsen gezondheidszorgpsychologie (PIOG) (M/V) beschikbaar (alle voor 36 uur per week).

Waarom een opleiding tot GZ-Psycholoog binnen de Proeftuin Consortium VvG e.a.?
Vincent van Gogh en haar consortiumpartners uit diverse sectoren bieden een gespreid en geïntegreerd pakket van gezondheidszorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het consortium is van oudsher gericht op opleiden en heeft jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens wordt actief deelgenomen aan de landelijke excellentietrajecten zoals de Topklas psychologisch specialisten en zogenoemde GIOSKO-trajecten.

De opleiding tot GZ-psycholoog bestaat uit een tweejarig cursorisch gedeelte bij Rinozuid te Eindhoven of bij SPON te Nijmegen tezamen met een praktijkgedeelte bij de instellingen van de proeftuin Consortium VvG e.a., Naast Vincent van Gogh zijn de partners binnen dit consortium: De Rooyse Wissel (forensische psychiatrie), Dichterbij/STEVIG (verstandelijk gehandicaptenzorg), Centiv (instelling voor basis/generalistische GGz), De Zorggroep, Land van Horne en Proteïon (ouderen- en verpleeghuiszorg), Regionaal Autismecentrum Helmond en PsyTrec (specialistische GGz). Conform de schema’s van Rinozuid en SPON start een deel van de opleidingsplaatsen in januari/feburari 2020 en een ander deel in augustus/september 2020.

 Onze bestuurders en opleiders hechten sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleren daarom jonge, ambitieuze en wetenschappelijk actieve psychologen met een sterke klinische interesse tot het behalen van klinische registraties. In dat kader wordt jaarlijks een deel van de beschikte GZ-opleidingsplaatsen gereserveerd voor innovatieve en wetenschappelijke invullingen. In deze vacature wordt daarom, naast (a) een meerderheid aan reguliere GZ-kandidaten (klinisch profiel), ook geworven voor (b) een drietal kandidaten die in staat zijn om direct na het behalen van hun masterdiploma door te stromen in de GZ-opleiding en reeds geïnvolveerd zijn in innovatieve patiëntenzorg (ontwikkelprofiel) en voor (c) één Topklaskandidaat en twee gepromoveerde kandidaten (wetenschappelijk profiel). In het Topklas excellentietraject wordt in een zeer gecondenseerd tijdsbestek zowel de GZ-opleiding, de klinische specialisatie ex art. 14 Wet BIG, alsmede een academisch proefschrift voltooid. Zie voor de specifieke aanvullende eisen aan deze drie profielen de gelijknamige paragraaf.

De opleidingsroute
Binnen het consortium zijn opleidingsroutes vastgelegd. U gaat binnen de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. U heeft onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting, maar per opleideling kunnen de accenten verschillen. Per kandidaat wordt zo een passend opleidingstraject ingericht, gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium en van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen.

Een deel van de opleiding zal mogelijk binnen de basis/generalistische GGZ plaatsvinden en zal gedurende de hele opleiding parallel lopen met de werkzaamheden binnen de specialistische GGZ of binnen andere genoemde sectoren. Alle ‘verhuisbewegingen’ die u gedurende uw opleiding maakt zullen door VvG samen met de consortiumpartners worden georganiseerd.

Op deze manier reiken wij je een breed werkervaringspakket aan. Supervisiemogelijkheden zijn ruimschoots voorhanden. De uitgebreide mediatheek en overige studiefaciliteiten binnen ons consortium maken jouw opleiding compleet.

Profiel van de kandidaten
Algemene eisen
U bent in het bezit van een geldige LOGO-verklaring. Voor alle opleidingsplaatsen geldt dat wij op zoek zijn naar psychologen die beschikken over een afgeronde universitaire masteropleiding tot psycholoog, relevante (stage-)ervaring in ziekenhuiswezen of GGz, zeer goede communicatieve vaardigheden en de instelling van een scientist-practitioner: Leergierig, klinisch-wetenschappelijk georiënteerd, kritisch, praktisch en ambitieus. Omdat een deel van de opleiding mogelijk binnen de basis/generalistische GGZ zal plaatsvinden strekt ervaring in kort ambulant werken (bij voorkeur basisGGZ) en affinititeit met cultuursensitieve behandeling (bijvoorbeeld asielzoekers, niet westerse allochtonen) tot aanbeveling.

Specifieke aanvullende eisen
Op basis van het genoemde stimuleringsbeleid zijn er aanvullende eisen gedefinieerd.

PIOG – Klinisch profiel (11 plaatsen):
- Zoals beschreven onder algemene eisen.

PIOG – Ontwikkelprofiel (3 plaatsen):
- U solliciteert op een GZ-opleidingsplaats die start in directe aansluiting op het behalen van uw masterdiploma, waardoor U vloeiend kunt ‘doorstromen’. Daarbij bent U reeds geïnvolveerd in (een) project(en) op het gebied van de innovatieve patiëntenzorg.

PIOG – Wetenschappelijk profiel inclusief Landelijk Topklasprofiel (3 plaatsen):
- U bent gepromoveerd in een voor de patiëntenzorg en opleiding relevant wetenschapsgebied;
- U heeft een overtuigende klinische aspiratie en beschikt in meer dan ruime mate over de volgende persoonlijke eigenschappen: zelfstandigheid en reflectief vermogen, evenwichtigheid en stressbestendigheid, draagkracht voor een zeer intensief traject, flexibiliteit en planningsvaardigheden, uitstekende inter-/multidisciplinaire communicatie en samenwerking;
- U heeft in algemene zin het profiel van een excellente professional, dat wil zeggen: zowel bovengemiddelde bekwaamheden, bovengemiddelde creativiteit als bovengemiddelde taaktoewijding.;
- Indien u niet bent gepromoveerd, aan bovenstaande vereisten voldoet, het topklasprofiel ambieert en aantoonbare ervaring heeft met wetenschappelijk onderzoek in de vorm van één of meerdere publicaties in internationale peer reviewed tijdschriften, dan heeft u zowel een relevante researchmaster in de psychologie als een klinische master afgerond en daarnaast aantoonbare en succesvolle (stage-)ervaring opgedaan op het gebied van de patiëntenzorg

Salaris en dienstverband
Wij bieden u een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving. De aanstelling is voor de duur van de opleiding. De PIOG functie is ingedeeld in FWG 60 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring. Daarnaast is er keuze uit een breed scala aan flexibele arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren en procedure
De werving- en selectieprocedure voor GZ-opleidelingen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de P-opleider/opleider psychologisch specialisten en wordt uitgevoerd onder supervisie van de praktijkopleider GZ van Vincent van Gogh tezamen met alle praktijkopleiders binnen het consortium.

De vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten. Je belangstelling voor één van de genoemde opleidingsplaatsen kun je tot uiterlijk maandag 19 augustus 2019 kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae (voorzien van een recente foto) aan: Vincent van Gogh Opleidingssecretariaat, t.a.v. mevrouw Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: hreijnen@vvgi.nl; telefoon: 0478-527339). Als je in aanmerking wilt komen voor één van de bijzondere profielen dan gelieve dit aan te geven en tevens te onderbouwen op welke wijze je aan de aanvullende eisen voldoet.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12, 13 en 17 september 2019 met een selectiecommissie waarin alle consortiumpartners vertegenwoordigd zijn met hun praktijkopleider alsmede met een adviescommissie, bestaande uit een werkbegeleider, een PIOG, een praktijkopleider en een vertegenwoordiger vanuit het management waarbij in twee ronden uiteindelijk een poule van kandidaten geselecteerd wordt. De selectieprocedure wordt vervolgens besloten door een gesprek met de P-opleider en praktijkopleider GZ op donderdag 26 september 2019 en – afhankelijk daarvan – met een voordracht aan de opleidingsinstelling.

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de praktijkopleider gezondheidszorgpsychologie, mevrouw drs. Marjan van Leusden (e-mail: mvanleusden@vvgi.nl) en/of met de P-opleider, prof. dr. Jos Egger (e-mail: jegger@vvgi.nl).

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteren