Opleidingsplaatsen klinische neuropsychologie

GIOS KNP (P-Opleiding)

Als specialist in opleiding ben je een vitale schakel in onze steeds vernieuwende organisatie die de verbinding tussen patiëntenzorg, opleiding en innovatief onderzoek hoog in het vaandel heeft.

Waarom Vincent van Gogh gewoon anders is

Vincent van Gogh neemt de uitdagingen van deze tijd met twee handen aan. Uitdagingen die van ons vragen dat we innovatief en ondernemend inspelen op veranderingen. Daarin steken we onze nek uit, tonen we lef en zijn we tegelijk ook kwetsbaar. Dat vraagt iets van de organisatie als geheel, van de teams en van jou als professional. We hebben iedereen keihard nodig om mee te bouwen aan de toonaangevende en innovatieve organisatie die we willen zijn. Samen leren en ontwikkelen vormen de sleutelbegrippen.

 

Waarom een opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog bij Vincent van Gogh?

De specialisatie-opleiding tot klinisch neuropsycholoog omvat een periode van vier jaar. Het cursorisch deel wordt gevolgd bij de Rinogroep Utrecht en het praktijkgedeelte bij Vincent van Gogh (VvG) veelal in uitwisseling met één van de erkende opleidingsafdelingen bij de partners binnen het opleidingsconsortium Venray eo. Meer precies wordt gebruik gemaakt van de opleidingsplaatsen binnen de VvG TOPGGz Centra voor Neuropsychiatrie (psychopathologie en genetica) en Korsakov (Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen). Het praktijktraject zal voor één plaats worden gerealiseerd binnen VvG i.s.m. TOPCare-instelling Atlant te Beekbergen en voor één plaats binnen VvG i.s.m. Reinier van Arkel te ’s-Hertogenbosch. Praktijkopleider en werkbegeleiders komen vanuit VvG en voor de gedeelten die worden uitgevoerd binnen de partnerinstellingen zal tevens worden voorzien in praktijk-/werkbegeleiding ter plekke.

 

Het praktijkdeel van beide opleidingsplaatsen start in beginsel vanaf 1 januari 2019; het cursorisch deel te Utrecht start in april 2019. Werkzaamheden bestaan uit klinisch neuropsychologische diagnostiek, begeleiding en behandeling van individuele patiënten en/of hun systeem. Het referentiekader bij behandeling is neurocognitief, gedragstherapeutisch en systeemtheoretisch. Voorts verricht je in het kader van de opleiding patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en bekwaam je je in management van professionals via specifieke managementopdrachten. Praktijkopleider is de P-opleider of mevr. dr. Ellen Wingbermühle.

 

Waarom zoeken we jou?

De P-opleiding van Vincent van Gogh heeft voor 2019 twee opleidingsplaatsen klinische neuropsychologie (GIOS) (M/V) beschikbaar (voor 36 uur per week).

De Raad van Bestuur van Vincent van Gogh hecht sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleert daarom de opleiding van jonge, wetenschappelijk actieve psychologen, kritisch, ambitieus en met een sterke klinische interesse en de wens tot het behalen van klinische registraties.

Je bent ingeschreven in het BIG register als gezondheidszorgpsycholoog. Het strekt tot grote aanbeveling indien je hebt gepubliceerd en ervaring hebt met het opzetten en uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek op het onderhavig vakgebied. Van een GIOS klinische neuropsychologie verwachten wij bovendien zéér goede communicatieve vaardigheden waaronder tevens begrepen uitstekende schriftelijke en mondelinge taal- en uitdrukkingsvaardigheden.

 

Waarom wil je in opleiding en werken bij Vincent van Gogh?

Vincent van Gogh biedt een gespreid en geïntegreerd pakket van geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen. De instelling is van oudsher gericht op opleiden en heeft, naast de medisch specialistenopleiding, jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. VvG neemt tevens deel aan de landelijke Topklas psychologisch specialisten en kent zogenoemde GIOSKO-trajecten.
Je zult tijdens de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. Je hebt onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting. Per opleideling zullen de inhoudelijke accenten verschillen: er wordt een passend individueel opleidingstraject ingericht, rekening houdend met eerder opgedane ervaring en gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium alsmede van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen. Op deze manier reiken wij je een breed werkervaringspakket aan. Supervisiemogelijkheden zijn ruimschoots voorhanden. De uitgebreide mediatheek en studiefaciliteiten binnen onze organisatie maken jouw opleiding compleet.

Hoe we verbinden

Wij bieden je een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving. De aanstelling is voor de duur van de opleiding. GIOS functies zijn ingedeeld in FWG 65 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring. GIOS ontvangen 55% vergoeding van opleidingskosten, 100% vergoeding van de opleidingstijd. Daarnaast is er keuze uit een breed scala aan flexibele arbeidsvoorwaarden.

De vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten. Je belangstelling voor één van de genoemde opleidingsplaatsen kun je kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae aan: Vincent van Gogh, t.a.v. mevr. Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: hreijnen@vvgi.nl; telefoon: 0478-527339).

Sollicitatiegesprekken vinden plaats met een selectie- en adviescommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van de betrokken praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren alsmede een ouderejaars GIOS. De procedure wordt besloten door een vervolggesprek met de P-opleider en – afhankelijk daarvan – voordracht aan de opleidingsinstelling.

Meer weten? Neem contact op met prof. dr. Jos Egger, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of mevr. dr. Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog. Zij zijn bereikbaar via E-mail (jegger@vvgi.nl en pwingbermuhle@vvgi.nl, maar stuur svp een copie naar de opleidingssecretaresse, mevr. H. Reijnen, tel.: 0478-527339 (E-mail: hreijnen@vvgi.nl); zij coördineert de procedure.

Solliciteren