Wij zijn op zoek naar jou:

Team- en transitieleider IEP

 • Midden- en Noord-Limburg
 • 32 tot 36
 • cao VVT FWG 55 (maximaal €4.161,92)

Een mooie uitdaging voor een people manager die in staat is om verandering te brengen. Ga jij ervoor zorgen dat het geheel groter is dan de som der delen?

Direct solliciteren Sollicitatieproces

Je kunt solliciteren tot en met 19 mei 2021. De gesprekken zullen plaatsvinden op 25 mei, dus houd deze datum vrij in je agenda.

NB: Deze vacature wordt gelijktijdig gepubliceerd bij Vincent van Gogh (VVGI), Proteion, Land van Horne en De Zorggroep. Het betreft dezelfde vacature. De procedure en het contract lopen via De Zorggroep. Uitsluitend sollicitaties die via deze link (vacaturepagina van De Zorggroep) binnenkomen, worden in behandeling genomen.

ACHTERGROND / AANLEIDING

VIGO-Vincent van Gogh, Land van Horne, Proteion en De Zorggroep kiezen voor een intensievere regionale samenwerking op het gebied van dementiezorg. Door de groei van het aantal mensen met dementie neemt ook de deelpopulatie met zeer ernstig probleemgedrag als gevolg van dementie toe. Voor deze doelgroep is meer begeleiding en behandeling nodig dan passend is binnen een reguliere verpleeghuisafdeling, woonsetting of acute GGZ-afdeling. Een Integraal Expertisenetwerk Psychogeriatrie (IEP) is de gezamenlijke ambitie waar al geruime tijd met succes aan wordt gebouwd.

Binnen deze ambitie én op basis van hetgeen tot nu toe gerealiseerd is, zijn de samenwerkende partners klaar om onder regie van De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh te opteren voor een Doelgroep Expertise Centrum (DEC) en de daarbij horende infrastructuur bestaande uit Regionale Expertisecentra (REC), ambulante IEP-teams en onderzoek. De ambitie is dat het nog te vormen DEC onderdeel wordt van een landelijk dekkend netwerk en tezamen met de RECs en ambulante teams een netwerk voor de provincie gaat vormen.

D-Zep (dementie met zeer ernstig probleemgedrag)

We willen dat zorg zo dichtbij en laagdrempelig als mogelijk is wordt geboden in de woonomgeving van de cliënt, en opschalen van zorg naar een DEC pas geschiedt als het echt niet anders mogelijk is. Doel is om de kennis zoveel als mogelijk naar de client te ‘brengen’, i.p.v. de client naar de kennis, mocht dit toch noodzakelijk zijn dan is het doel om de client weer zo snel als mogelijk terug te plaatsen naar zijn/haar oorspronkelijke woonomgeving, al dan niet ondersteund door IEP-ambulant (de-escalatiemodel).

We kunnen de beste zorg leveren vanuit een integrale samenwerking tussen GGZ en V&V, doordat we hiermee het beste van twee werelden combineren.

DOEL VAN DE FUNCTIE

Huidige IEP door ontwikkelen tot een Regionaal Netwerk Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP) voor Limburg. Hierbij sluiten we aan bij de landelijke ontwikkelingen op dit gebied en bouwen we voort op de ontwikkeling van de afgelopen jaren rond IEP.

HOE ZORGEN WIJ VOOR JOU?

Je valt direct onder Han Streng, Manager Wonen van De Zorggroep en je wordt ingeschaald op basis van de cao VVT, in FWG 55 met een salaris van maximaal €4.161,92 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van gemiddeld 36 uur per week. We bieden je in de eerste instantie een contract voor de duur van een jaar met een gemiddelde werkweek van minimaal 28 en maximaal 36 uur.

Dat jij je elke dag met hart en ziel inzet is een beloning dubbel en dwars waard. Daarom ontvang je bovenop je salaris:

 • een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • vakantiegeld van 8%;
 • per 1 juli 2021 een loonsverhoging van 3%;
 • een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden; van fietsplan, fitnessregeling en collectieve verzekeringen tot een kortingspas voor verschillende winkels en voordelig geprijsde uitjes in het ‘weg-na-het-werk’-programma.

WAT GA JE DOEN?

Als team- en transitieleider IEP krijg je de opdracht om het team, dat bestaat uit mensen van VVGI, De Zorggroep, Land van Horne en Proteion te smeden tot 1 team dat samenwerkt, samen leert en samen ontwikkelt.

Een aantal kernactiviteiten waar jij je op gaat richten zijn:

 • ervoor zorgen dat de medewerkers uit de vier organisaties samenwerken als 1 team dat samen de beste zorg levert aan de patiënt/cliënt.
 • Het inspireren van het team om het beste uit zichzelf te halen in het belang van de beste behandeling voor de patiënt/cliënt.
 • Samenbrengen van kennis en expertise uit de verschillende organisaties en gebruiken om het zorgconcept concreet handen en voeten te geven. Innovatie, werkplekleren en technologie zijn sleutelbegrippen bij de ontwikkeling van het team.
 • Zorgen voor samenvoeging van de organisaties als een geheel, goede integratie van werkwijzen, methodieken en methodes.
 • Zorgen dat de verbinding gemaakt wordt met de organisaties en de onderlinge afstemming op inhoud en proces. Daarbij mag verrekening tussen de organisaties geenszins een belemmerende werking hebben.
 • Signaleren van verbeterkansen tijdens de integratie, initiëren van verbetervoorstellen en deze vervolgens implementeren.
 • Samenwerken met en rapporteren aan het management van de

WELKE RESULTATEN GA JE BEREIKEN?

Wij verwachten van jou als team- en transitieleider dat door jouw leiderschap:

 • Het team in staat is om zelfstandig te functioneren; medewerkers zijn dusdanig geadviseerd en ondersteund dat zij zich toegerust weten om zelf-organiserend te kunnen functioneren.
 • Het team zorg levert volgens (of in ieder geval ondersteunt) de nieuwste zorg- en behandelinhoudelijke inzichten in de zorg ten aanzien van deze problematiek; medewerkers voelen zich toegerust, aangemoedigd en gesteund om hun eigen professionele verantwoordelijkheid te nemen. De werkomgeving is dusdanig efficiënt en effectief ingericht dat de werkprocessen binnen de teams optimaal uitgevoerd kunnen worden
 • Het team een voorbeeldrol in de regio heeft en voorop loopt op het gebied van (state-of-the-art) innovatie;
 • De bedrijfsvoering (proces en resultaat) op orde is. Processen zijn zodanig (organisatieoverstijgend) afgestemd dat efficiënte en effectieve ondersteuning is geboden die naar tevredenheid is van de cliënt, medewerker en ketenpartner.

WAT MAAKT JOU VERDER DE GESCHIKTE TEAM- EN TRANSITIELEIDER?

Behalve dat je ontzettend enthousiast wordt van de kernactiviteiten en de resultaatgebieden, ben je echte people manager. Je bent sociaal vaardig, je weet mensen goed met elkaar te verbinden en een prettige werksfeer te creëren. Als leider richt je je op ontwikkeling en heb je een (situationeel) coachende stijl. Je bent vooral een teamleider die het een uitdaging vindt om deze transitie in goede banen te leiden. Je bent in staat om projectmatig te werk te gaan en je hebt kennis van V&V en GGZ.

Verder heb je aantoonbaar hbo werk- en denkniveau, aangevuld met minimaal drie jaar relevante (lees: leidinggevende) werkervaring in de sector V&V en/of GGZ.

MEER INFORMATIE

Interesse in deze dynamische functie? We ontvangen graag je sollicitatie! Heb je eerst nog een aantal vragen, neem dan contact op Han Streng, Manager Regio Noord - Intramuraal, tel 06-34782867 of via han.streng@dezorggroep.nl. Heb je vragen over de procedure neem dan contact op met onze Recruiter, Fehim Nizam, via fehim.nizam@dezorggroep.nl of 06-12064665. We kijken uit naar een mooie samenwerking!

Je kunt solliciteren tot en met 19 mei 2021. We gaan de brievenselectie op 20 mei doen. De gesprekken zullen plaatsvinden op 25 mei, dus houd deze datum vrij in je agenda.

Omdat het een nieuw en intensief samenwerkingsverband is, zal deze vacature tevens verschijnen op de websites van Vincent van Gogh, Land van Horne en Proteion. Het recruitmentproces loopt via De Zorggroep.

NB: Deze vacature wordt gelijktijdig gepubliceerd bij Vincent van Gogh (VVGI), Proteion, Land van Horne en De Zorggroep. Het betreft dezelfde vacature. De procedure en het contract lopen via De Zorggroep. Uitsluitend sollicitaties die via deze link (vacaturepagina van De Zorggroep) binnenkomen, worden in behandeling genomen.

Het is niet toegestaan om deze vacature en de daarin vermelde contactgegevens te gebruiken voor Acquisitie.

 

 

 

 

Solliciteren bij VVG in 5 stappen:

direct solliciteren

Jouw sollicitatie

Stuur jouw motivatiebrief en cv voor het einde van de reactiedeadline in via de sollicitatiebutton op deze pagina of naar werken@vvgi.nl. Na het verstrijken van de reactietermijn laten we weten of we je uitnodigen voor een gesprek.

De kennismaking

In overleg plannen we een eerste kennismaking. We leren jou graag beter kennen en je krijgt alle ruimte om vragen te stellen.

Tweede gesprek

Na een positief eerste gesprek, plannen we vaak een tweede gesprek. In dit gesprek kunnen we meer de diepte induiken en kun je kennismaken met andere collega’s.

Eventueel meelopen

Wanneer meelopen van toegevoegde waarde is om het team en een afdeling te leren kennen, dan plannen we graag ook een meeloopdag in. Deze dag wordt meestal voorafgaand aan het tweede gesprek of direct daarna ingepland.

Wederzijdse match

Twee gesprekken en een eventuele meeloopdag zijn vaak voldoende om een goed beeld te krijgen. Een laatste gesprek met HR wordt ingepland om jouw arbeidsvoorwaarden door te nemen. We wensen je heel veel succes binnen onze organisatie!

Meer vacatures

alle vacatures

Zou deze vacature iets voor jou kunnen zijn? Mocht jouw vacature er niet bij staan? Een open sollicitatie mag je altijd sturen naar werken@vvgi.nl!