.

Verpleegkundig Specialist i.o.

Jij kiest en bepaalt de richting waarin je wilt ontwikkelen (Master-ANP)

Als medewerker ben je de belangrijkste schakel in onze vernieuwende organisatie. Je wilt graag van betekenis zijn. Merken dat je een verschil maakt dat gezien en gewaardeerd wordt. Dat je elke dag stappen vooruit kunt zetten, hoe klein soms ook. Juist in de zorgen vinden we dat een belangrijk deel van ons werk. Die kansen krijg je in onze organisatie. Wij hebben per september 2019, 4 plaatsen beschikbaar voor de opleiding tot verpleegkundig specialist (Master-ANP) bij de hogeschool Zuyd.

Waarom we gewoon anders zijn:

Vincent van Gogh neemt de uitdagingen van deze tijd met twee handen aan. Uitdagingen die van ons vragen dat we innovatief en ondernemend inspelen op veranderingen. Hierin hebben we iedereen keihard nodig om mee te bouwen aan een toonaangevende en innovatieve organisatie. Doe jij met ons mee?

Waarom jouw functie gewoon anders is:

De verpleegkundig specialist levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van de moderne gezondheidszorg. De opleiding is een tweejarige duale opleiding die inspeelt op de behoefte van de praktijk aan verpleegkundigen die op academisch niveau praktijkkennis en theoretische kennis met elkaar verbinden en daarmee de kwaliteit van de verpleegkundige zorg optimaliseren. De opleiding ondersteunt leren en innoveren naar Evidence Based Practice, naar Best Practice en naar op het individu geënte zorg. Daarbij biedt de opleiding een instrumentarium voor het ontwikkelen en implementeren van oplossingen voor problemen die in de praktijk ervaren worden. 

Jouw functie bestaat uit:

Het profiel van de expertverpleegkundige in de GGZ kent de volgende functieonderdelen;

screening, diagnostiek en behandeling:

• Psychiatrische en relevante somatische screening

• Multidimensionaal analyseren van alarmerende signalen

• Interpreteren van aanvullende onderzoeksgegevens

• Taxatie van situationele stress, gevaar voor anderen en zelfdestructie risico’s

• Het stellen van werkdiagnoses en differentiaal diagnoses

• Opstellen van theorie gestuurde en evidence of practice based behandelplannen

• Autonoom uitvoeren van therapeutische interventies

• Domein samenwerking met de patiënt

• Opbouwen en behouden van een therapeutische werkrelatie met de patiënt

• Reflecteren op complicaties in de voortgang in de behandeling

• Handhaven van integriteit in het therapeutische proces

• Belangenbehartiging voor de patiënt op indicatie.

 

Voorlichting en coaching:

• Patiënten adviseren over voor- en nadelen van specifieke behandelmethoden

• Psycho-educatie over het effect van psychiatrische klachten in het dagelijkse leven.

 

Klinische paden in de geestelijke gezondheidszorg:

• Bevorderen van samenwerking tussen professionals en diensten

• Verhogen van de toegankelijkheid van relevante zorgarrangementen

• Bewaken van ethische principes in de organisatie van het zorgaanbod

• Invloed uitoefenen op sociaal politieke besluitvorming over klinische paden.

 

Handhaving continuïteit en kwaliteit van zorg:

• Optimaal benutten relevante wetenschappelijke bevindingen in de praktijk

• Garanderen collegiale toetsing.

 

Cultureel sensitieve praktijkvoering:

• Beoordelen van de klachtenpresentatie diverse culturele achtergronden

• Plaatsen van interventies die aansluiten bij de culturele achtergrond. 

Hoe we jou zien:

  • Je bent in het bezit van een en afgeronde HBO-opleiding verpleegkunde;
  • Je hebt tenminste 2 jaar praktijkervaring op het gebied van psychiatrie en bent het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar voorbij;
  • Je hebt een academisch werk en denk niveau;
  • Je beheerst de Engelse taal tenminste passief omdat een groot deel van de vakliteratuur in het Engels is;
  • Je hebt ervaring met intervisie omdat een basis voor het bereiken van Best Practice situaties ligt in reflectieve praktijkvoering.

 

Hoe jij ons ziet:

  • Wij zijn een organisatie die nieuwe wegen in wil slaan voor de toekomst en daarom bieden we uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden kortom een veranderende organisatie met veel ontplooiingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
  • Wij bieden een fulltime opleidingsplaats voor twee jaar van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021. De opleidingskosten worden door de werkgever voor 50% vergoed.
  • We bieden je plezierige collega’s die op een constructieve manier samenwerken.
  • We zijn ervan overtuigd dat de Verpleegkundig Specialist binnen Vincent van Gogh ruimte moet krijgen voor verdere groei en ontwikkeling.
  • De opleiding biedt op dit moment nog geen garantie op een functie als Verpleegkundig Specialist GGZ binnen onze organisatie. Interne medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben recht op terugval in de oude functie.

 

Hoe we verbinden:

Wij bieden je een mogelijkheid tot ontwikkeling en ontplooiing in een organisatie die uitdagingen niet uit de weg gaat. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Hogeschool Zuyd. Informatieavonden over deze opleiding zullen plaatsvinden op 24 januari 2019 en 4 april 2019, van 17.30-19.30uur. voor de informatieavond kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar master.anp@zuyd.nl. Voor meer informatie over de inhoud van de opleiding verwijzen we je graag naar www.zuyd.nl/opleidingen.

Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan het profiel? Stuur je motivatiebrief en CV o.v.v. 2019OVS2101 voor 20 februari 2019 naar Werken@vvgi.nl.

Wil je meer informatie over de vacature? Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij mevrouw D. Verheijen. M-ANP/praktijkopleider via telefoonnummer 06-14330929 of via mailadres dverheijen@vvgi.nl

Ben je al Verpleegkundig specialist en wil je graag werken in een organisatie die opzoek is naar professionals met lef? Neem vrijblijvend contact op met Mevr. J. Janssen – Engels via telefoonnummer 06-39785312 of via mailadres JEngels@vvgi.nl

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

Deze vacature staat online sinds 21 januari 2019

Solliciteren