Opname: 24-uurs zorg binnen een van onze centra

Een ‘klinische behandeling’ betekent dat je verblijft binnen een van onze centra, klinieken of afdelingen van Vincent van Gogh. Het is een opname, net als in een ziekenhuis. Opname kan nodig zijn wanneer je onvoldoende baat hebt bij andere vormen van zorg. Door je op te nemen, 24 uur per dag, is intensievere diagnostiek en/of behandeling mogelijk.

We willen je graag zo snel mogelijk terug laten gaan naar je vertrouwde omgeving. Daar werken we actief aan. Of de opname één etmaal of misschien wel vier maanden duurt, hangt van de klachten en het herstel af. Soms spelen ook andere factoren een rol, zoals de thuissituatie. De hoofdbehandelaar binnen Vincent van Gogh informeert je over de stand van zaken.

Praktische informatie

Tijdens je opname beschik je over een eigen kamer met bed. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Bezoek is vrijwel altijd mogelijk; graag in overleg met de afdeling. Over wat je mee moet brengen aan persoonlijke spullen ontvang je vooraf bericht. Wanneer het gaat om een crisisopname, stemmen we dit zo nodig af met de naasten. Op een klinische afdeling verblijven meestal zowel mannen als vrouwen. Als dat een probleem voor je is, bespreek dit dan met een van onze zorgverleners.

Therapievormen tijdens de opname

Met welke soorten onderzoek en therapie je tijdens de opname te maken krijgt, hangt af van de klachten. Alle vormen van zorg en begeleiding die Vincent van Gogh aanbiedt, zijn gebaseerd op behandelprogramma’s. Die beschrijven per ziektebeeld en/of per doelgroep (van cliënten) welke zorg beschikbaar is. Therapie kan individueel of in groepsverband worden aangeboden. Vincent van Gogh biedt onder meer de volgende therapieën aan:

  • Klachtgerichte therapie - gedragstherapie, cognitieve therapie, systeemtherapie
  • Persoongerichte therapie - psychoanalyse, psychotherapie
  • Medicatie - medicatie kan helpen om klachten te bestrijden of te voorkomen, of het ondersteunt een andere therapie
  • Lichaamsgerichte therapie - psychomotorische therapie (sport/spel)
  • Vaktherapie - zoals muziek of creatieve therapie
Wanneer is opname nodig?

Opname op een klinische afdeling is nodig als er ernstige problemen spelen rond psychische problematiek en/of verslaving en andere vormen van behandeling te ‘licht’ zijn. Meestal kiest een cliënt zelf voor opname. In sommige gevallen is sprake van een gedwongen opname. Soms is opname nodig om preciezer na te gaan wat er aan de hand is.

Hoe lang duurt de opname?

Hoe lang de opname duurt, hangt af van de klachten en het herstel. De meeste cliënten verblijven relatief kort in de kliniek. Onze behandelaars streven er naar om de behandeling zo kort mogelijk te houden. De zorg moet goed en zorgvuldig zijn, maar mag er niet toe leiden dat een cliënt er onbedoeld (te) afhankelijk van wordt. Samen houden we dit in de gaten. Het uitgangspunt is dan ook dat de opname in principe altijd tijdelijk is.

Crisisopname 

Het kan zijn dat opname nodig is vanwege een acute crisis. Door acute psychische problemen kun je tijdelijk niet voor jezelf zorgen en heb je op heel korte termijn hulp nodig. Als zich een dergelijke situatie aandient, is het verstandig om de huisarts in te schakelen. De huisarts kan dan de ggz-crisisdienst inschakelen. Ze zullen samen overleggen over de zorg die op dat moment nodig is. Zo mogelijk zullen ze ook met jou overleggen, of met de partner of andere naasten. Bel buiten kantooruren de dienstdoende huisartsenpost in de regio.

In veel van deze situaties helpt een opname om de toestand relatief snel te laten stabiliseren. In overleg met jou of je naasten bekijken we vervolgens welke hulp en (vervolg)behandeling nodig is.

Verplichte zorg

Voor iemand die voor zichzelf of voor anderen een gevaar vormt, is opname binnen een ggz-instelling soms de best mogelijke oplossing. Bij verplichte zorg wordt u tegen uw wil opgenomen. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.

Wet verplichte ggz (Wvggz)
Verplichte zorg met een opname of in de thuissituatie kan alleen als er sprake is van gevaar voor jezelf of voor anderen in jouw omgeving en gebeurt op grond van een crisismaatregel (CM) of een zorgmachtiging (ZM).

Meer informatie?

Lees onze folder met de titel 'Verplichte zorg' en/of bezoek de website van de Rijksoverheid Dwang in de zorg.

Opnamelocaties Vincent van Gogh

Vincent van Gogh heeft klinische voorzieningen (klinieken, centra en afdelingen) op de volgende locaties:

Ervaringen

alle ervaringen