Dia1

Lichamelijke problemen hebben soms een neuropsychologische en genetische oorzaak

De enorm hoge bloeddruk van een jonge vrouw, waar vijf soorten pillen geen oplossing voor boden, leidde via haar internist naar het spoor van de klinische neuropsychologie en klinische genetica. De case study van Anja Roubos (GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist (GioS) Klinische Neuropsychologie onderstreept het belang van verder kijken dan de klacht en de kracht van multidisciplinair samenwerken tussen artsen, psychologen en andere hulpverleners.

Vvg Gelukspop Werkgeluk Bord

Op zoek naar (werk)geluk bij Vincent van Gogh

Bij Vincent van Gogh vinden we, dat de weg naar de psychiatrie eenvoudig te vinden moet zijn. We geven de cliënt graag zélf de touwtjes in handen. Hierbij moet psychische zorg toegankelijk én betaalbaar blijven. Daarom zetten we innovatieve zorgconcepten in, werken we effectief samen in netwerken en gebruiken we ‘outside the box’ en digitale behandelvormen. Onze zorgprofessionals zijn hierin van het grootste belang.

Cursus Opkomen Voor Jezelf Oktober 2023 (Samenwerking A5) JPG Def

Cursus Opkomen voor jezelf

Je bent in een winkel en iemand kruipt voor bij de kassa. Je zou er iets van willen zeggen, maar hoe pak je dat aan? Of je komt op een feestje waar je weinig mensen kent. Hoe knoop je dan een praatje aan? Wil je leren omgaan met deze situaties? Dan is de cursus 'Opkomen voor jezelf’ misschien iets voor jou!

IEP

IEP ontvangt positieve beoordeling

Maandag 10 juli 2023 vond een visitatie op het IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie) in Venray plaats. Onze expertise op het gebied van dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-Zep) werd getoetst om te beoordelen of wij een Regionaal Expertise Centrum (REC) en een Doelgroep Expertise Centrum (DEC) kunnen worden. We hebben hiervoor een positieve beoordeling gekregen van de visitatiecommissie! Een mooie prestatie van alle betrokkenen.

Logo Team BW

Innovatie Beschermd Wonen ruim een jaar onderweg

Team BW is een samenwerking gericht op beschermd wonen in Noord- en Midden Limburg. TeamBW werd vorig jaar opgestart en inmiddels zijn de eerste bereikte resultaten zichtbaar. TeamBW staat voor de zorg die geleverd wordt: Beschermd Wonen én de samenwerking die hierachter zit. De zorgpartijen PSW, De Zorggroep, Pactum, Buro Andersom, Zelfregie.NL en Vincent van Gogh hebben de handen ineengeslagen om Beschermd Wonen te bieden voor mensen met verschillende vraagstukken. Door de samenwerking kan er vanuit diverse achtergronden ondersteuning en begeleiding worden geboden.

Jaarbericht 2022 Vvg Definitief Afb

Van 'Gewoon anders' naar 'Bewust verbonden'

Graag presenteren wij u het jaaroverzicht van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid voor het jaar 2022. We zijn trots op onze collega’s en cliënten en dankbaar voor alle mooie samenwerkingen die we met onze partners in het zorglandschap vormgeven. We zijn volop in verbinding en beweging!

Marieke Verlee En Jolande Tijhuis Tekenmoment

CZ en Vincent van Gogh sluiten 5-jarige zorgovereenkomst GGZ

Zorgverzekeraar CZ en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid ondertekenden vandaag een zorgovereenkomst GGZ voor een periode van 5 jaar. In deze overeenkomst, die loopt tot 2027, maken zij afspraken over goed toegankelijke en hoogstaande kwaliteitszorg tegen aanvaardbare zorgkosten.

20230417 Vernet Health Award 1

Vincent van Gogh ontvangt Vernet Health Award vanwege laag ziekteverzuim

Maandag 17 april 2023 ontving Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid een award in het kader van de Vernet Health Ranking. Deze ranking laat zien hoe een organisatie presteert op het gebied van ziekteverzuim. Vernet benoemt in vier branches, de drie best presterende organisaties. In de geestelijke gezondheidszorg is Vincent van Gogh één van de winnaars, met een mooie 9 als beoordeling.

Wachtlijsten

Hervorm de jeugdzorg nu!

Kwetsbare kinderen, gezinnen, hulpverleners en jeugdhulporganisaties kunnen niet langer wachten op hervorming van de jeugdhulp. Het is nú tijd voor politieke actie: de Hervormingsagenda Jeugd die ons eigenlijk voor januari 2022 was beloofd moet er nu éindelijk komen.

Afbeelding 2 VGZ Vincent Van Gogh

Vincent van Gogh en VGZ sluiten 5-jarencontract voor duurzame en toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg in de Wlz

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en het VGZ Zorgkantoor verbinden zich in een strategische samenwerking op het vlak van de Langdurige Zorg. Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur bij VIGO, waar Vincent van Gogh onderdeel van is en Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg bij Coöperatie VGZ ondertekenden vandaag een contract van 5 jaar om deze strategische samenwerking te bekrachtigen.

2022 Vvg Jaarrapportage Preventie & Team BZ Afbeelding

Jaarrapportage Preventie en Team Bemoeizorg 2022

In 2022 zijn onze preventiemedewerkers en het TeamBZ (gevormd door de alliantie vanuit het Zelfregiecentrum, Buro Andersom en Vincent van Gogh) gestart met de nieuwe OGGZ-opdrachten (bemoeizorg) in de regio. In deze rapportage blikken we terug op onze activiteiten van het afgelopen jaar.

NIX18

NIX18: hoe breng je als professional de boodschap?

Hoe breng je de NIX18 boodschap onder de aandacht voorafgaand en tijdens de Carnaval: wat werkt wel en wat werkt niet? Team Preventie is samen met het Trimbos instituut aan de slag gegaan met dit thema. Ze inspireren hiermee graag andere professionals.

20230206 Nieuwe Aanpak Complexe Jeughelp Afb Waardenkompas Illu Social Media

Nieuwe aanpak complexe jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg

“Eerst luisteren en dan samen de behandelroute bepalen”, is het motto van 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en 10 jeugdhulpaanbieders, waaronder Vincent van Gogh. Vanaf 1 januari 2023 bundelen zij de expertises om nog beter hulp op maat te bieden aan jeugdigen en gezinnen. Deze nieuwe aanpak zetten we in bij jeugdigen en gezinnen die te maken hebben met complexe, vaak meervoudige, problematiek waarbij sprake is van een dreigende behandelopname. Aanbieders en gemeenten werken nauw samen om de best passende hulp, zo thuis mogelijk, aan te bieden.

Shutterstock 1987044371

Cognitie en psychopathologie bij genetische varianten van Noonansyndroom spectrumstoornissen

Noonansyndroomspectrumstoornissen (NSSS) zijn een groep aangeboren ontwikkelingsstoornissen, die veroorzaakt worden door mutaties in genen die een rol spelen in de ‘Ras/MAPK-signaalketen’. Door veranderingen in deze signaalketen kunnen belangrijke ontwikkelingsprocessen verstoord raken, met gevolgen voor de lichamelijke ontwikkeling (bijv. geringe lengte, hartaandoening, specifieke gezichtskenmerken), maar ook voor de ontwikkeling van de hersenen en daardoor voor de informatieverwerking.

Vincentvangoghrunners

Volg onze Socialrunners

Vandaag - vrijdag 16 september - gaan onze Vincentvangoghrunners, op pad voor hun monstertocht van 555 kilometer! Vanavond, ergens tussen 23.00 - 00.00 uur komen ze aan in Venray om uit te rusten. Dat alles voor het goede doel; de Stichting Socialrun.

De Kracht Van Het Netwerk Jaarmagazine 2021

Jaarmagazine 2021 - De kracht van het netwerk

We zijn ontzettend trots op onze medewerkers, cliënten en de resultaten die we behaalden. Want we bleken opnieuw in staat om - ondanks de coronamaatregelen - verder te innoveren, ons bewust te verbinden met onze omgeving en met elkaar te bouwen aan een organisatie die denkt en werkt vanuit de zorgvraag van de cliënt.

Socialrun 2019

Sponsor onze Socialrunners

Ook in 2022 zijn we weer met een team Socialrunners vertegenwoordigd bij de Socialrun, een estafetteloop waarbij in 48 uur 555 kilometer hardlopernd wordt afgelegd. Dit alles om openheid te stimuleren rondom psychische aandoeningen.

20220623 RV 0319

Waardevolle inzichten tijdens symposium 'Digital first in de sGGZ?'

Technologie kan op een compassievolle wijze bijdragen aan de kwaliteit van zorg en ons arsenaal aan interventies heel goed verrijken. Technologie kan niet het menselijk contact vervangen, dat blijft het belangrijkste en unieke ingrediënt in ons werk. Dat is de tussenstand in het antwoord op de vraag ‘Digital first in de sGGZ?’ en een waardevol inzicht om met elkaar te delen.

Gezond 2025

Goede zorg proef je

20 organisatie gaan voor ‘Gezond 2025’. 14 ziekenhuizen en 6 zorginstellingen ondertekenden op 28 juni de intentieverklaring ‘Gezond 2025’ van de Alliantie Voeding in de Zorg binnen het project #GoedeZorgProefJe. Hiermee benadrukt de Raad van Bestuur van de Alliantie het belang van de verandering naar een gezonder en duurzamer voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers, met daarbij de wil om dit in 2025 te realiseren.

DSC 0320

Uitnodiging Wandeling als start van Servaas Vitaal

Stel je voor: Servaashof als plek waar jij en iedereen die er woont, werkt, wandelt of op bezoek is, makkelijk een gezonde leefstijl kan aannemen en waar de leefomgeving beter wordt. Samen met jou als bewoner, behandelaar, buurtgenoot, vereniging, netwerkpartner of andere betrokkene willen we hieraan bouwen. Wat zijn jouw ideeën om Servaashof een gezonde en vitale plek te maken? Doe mee met de wandeling op donderdag 7 juli tussen 14.00 en 16.00 uur, laat je inspireren en breng jouw ideeën in.

Youtubers Dylan Haegens En Marit Brugman TABOEIEND

Onderzoek toont aan: TABOEIEND is effectief in doorbreken taboes over mentale gezondheid

In 2021 lanceerden Stichting Durf Te Vragen, waar YouTubers Dylan Haegens en Marit Brugman oprichters en ambassadeurs van zijn en VIGO (Vincent van Gogh GGZ), het taboe doorbrekende TABOEIEND. TABOEIEND komt naar middelbare scholen met het doel om jongeren duidelijk te maken dat het normaal is om te praten over hoe het met ze gaat en hoe ze zich voelen. Recent onderzoek, in samenwerking met de Radboud Universiteit en VIGO, toont aan dat TABOEIND hierin glansrijk slaagt. Daarmee is TABOEIEND een wetenschappelijk bewezen effectieve interventie die het taboe op praten over mentale gezondheid bij jongeren doorbreekt.

Afbeelding1

Toekomst Momentum veiliggesteld door fusie met VIGO

Stichting GGZ Momentum en Stichting Vincent van Gogh, onderdeel van VIGO, zijn voornemens om bestuurlijk te fuseren. De Raden van Toezicht, de Ondernemingsraden en Cliëntenraden van beide organisaties hebben hiermee ingestemd. De fusie wordt definitief als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hieraan hun goedkeuring verlenen.

Topggz Afbeelding

Korsakov Centrum en Centrum voor Neuropsychiatrie ontvangen opnieuw TOPGGz-keurmerk

Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft na reguliere hervisitatie het TOPGGz-keurmerk deze week opnieuw toegekend aan 7 specialistische centra in het land, waaronder ons Centrum voor Neuropsychiatrie en het Korsakov Centrum voor alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen. Van het TOPGGz-bestuur ontvingen we met trots felicitaties voor dit prachtige resultaat!

Shutterstock 707776618

Symposium Digital first in de sGGZ? op 23 juni

Virtual reality, wearables, e-health, artificial intelligence, blended behandelen, online behandelplatformen… digitale toepassingen lijken de toekomst in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens het symposium ‘Digital first in de sGGZ? Een kritische reflectie op digitalisering in de geestelijke gezondheidszorg’ op donderdag 23 juni te Venray gaan we met experts en als vakgenoten in gesprek over de toegevoegde waarde en effecten van digitale toepassingen voor ons dagelijks werk.

20220114 Oratie Tjitske Kleefstra Nieuwsbrief

ZorGEN voor het kwetsbare brein

Tijdens haar oratie op 14 januari jl. gaf professor Tjitske Kleefstra, hoogleraar klinische genetica en psychopathologie van zeldzame syndromen, een toelichting op haar leerstoel die per 1 september 2020 werd gevestigd aan de Radboud Universiteit vanuit het TOPGGz erkende Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh. Zij zet zich met haar leerstoel in voor goede zorg voor, en onderzoek naar, mensen met een kwetsbaar brein als gevolg van een mutatie in het erfelijk materiaal, in de chromosomen of het DNA. Naar schatting 1 op de 50 kinderen en wellicht nog meer, wordt geboren met zo’n mutatie in het erfelijk materiaal.

Shutterstock 1618124554

Gilde, Vincent van Gogh en Dichterbij starten opleiding

Meteen aan de slag als zorgmedewerker met de juiste kennis voor de juiste doelgroep. Dat is tegenwoordig een hele uitdaging. Daarnaast verandert ook de zorgvraag, deze wordt specifieker per cliënt en vraagt daarom om een holistische benadering en andere competenties van zorgpersoneel. Competenties die zich richten op twee verschillende domeinen binnen de zorg; verpleging én agogisch begeleiden. Ggz organisatie Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en Dichterbij starten samen met Gilde Zorgcollege een gecombineerde opleiding die de kennis over deze domeinen samenbrengt en waarin studenten tegelijkertijd worden ondergedompeld in de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. Vanaf aankomend schooljaar 2022/2023 start de nieuwe mbo-opleiding Verpleegkundig Begeleider in Venray.

Ellen Winbermuhle - profiel.jpg

Gezamenlijke onderzoeksagenda Noonansyndroom spectrumaandoeningen

Het Centrum voor Neuropsychiatrie (verder CvN, onderdeel van Vincent van Gogh) en het Expertisecentrum voor Zeldzame Aangeboren Ontwikkelingsstoornissen van het Radboudumc (ERN/Ithaca) werken nauw samen. In deze samenwerking hebben zij ook veel en goede contacten met patiëntenverenigingen. Zoals bijvoorbeeld met de Stichting Noonan Syndroom. Vanuit deze samenwerking, en met verschillende andere partijen, ontstond de behoefte aan een gezamenlijke onderzoeksagenda naar aandoeningen binnen het Noonansyndroomspectrum.

TEGEL Sigmund De Psychische Pandemie

Vincent van Gogh in NPO Radio 1 Podcast: De psychische pandemie

Op Blue Monday, de meest depressieve dag van het jaar, lanceert de KRO-NCRV samen met NPO Radio 1 de podcast: ‘De psychische pandemie.’ Journalist Tom Veldhuijzen (TBS, College Tour, M) duikt in de wereld van de GGZ en gaat op zoek naar de gevolgen van twee jaar Corona-pandemie op de mentale gesteldheid van Nederland.

20211230 Ondertekening Samenwerking VVGI RW

Rooyse Wissel en Vincent van Gogh ondertekenen samenwerking FPA en FTU

Vanaf januari gaan Rooyse Wissel en Vincent van Gogh intensief samenwerken op de FPA en FTU. Op 29 december is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen met de Raad van Bestuur van VIGO, waar beide organisaties onderdeel van uitmaken, zetten Hyacinthe van Bussel, (directeur Roose Wissel) en René Adriaanse (directeur Vincent van Gogh) hun handtekening. Door de intensieve samenwerking wordt de doorstroom van de forensische cliënt geoptimaliseerd en kan gemakkelijker worden op- en afgeschaald tussen verschillende beveiligingsniveaus.

Logo Kansrijke Start (1)

Convenant Kansrijke Start Noord en Midden-Limburg ondertekend

Een kansrijke start voor kinderen en ouders in een kwetsbare situatie. Daar gaan de partijen die op dinsdag 14 december als eerste hun handtekening plaatsten onder het convenant ‘Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg’ zich hard voor maken. Vincent van Gogh ondertekende het convenant. "Bij ons is het een coproductie van team Preventie, HELDR en STERKR. Wat mij betreft zijn we hier heel trots op", zegt manager Martine Linders.

Zorgprestatiemodel

Invoering zorgprestatiemodel 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuwe werkwijze om de zorgkosten te vergoeden. Goed om te weten, aan de zorg verandert niets. Je blijft de zorg ontvangen die je nodig hebt. Hieronder leggen we uit wat dit voor jou betekent.

IEP Venlo

IEP Venlo corona-afdeling voor mensen met dementie

Samen met De Zorggroep hebben we de plannen uitgewerkt om een corona-afdeling binnen het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) in Venlo te realiseren voor mensen met dementie die besmet zijn met het coronavirus. Binnen het IEP in Venlo werken we normaal gesproken samen met De Zorggroep aan zorg voor ouderen met dementie en onbegrepen gedrag.

Shutterstock 1487069789 (1)

Webinar 'Gamen: hobby of probleem?'

In coronatijd zijn jongeren vaker en langer gaan gamen. Steeds meer ouders maken zich zorgen over hoe vaak en hoeveel hun kinderen gamen. Tijdens het webinar ‘Gamen: hobby of probleem?’ op maandag 8 november van 19.30 tot 20.30 uur krijgen ouders tips over hoe om te gaan met het gamegedrag van hun kinderen.

Knipsel4

‘Werken bij de crisisdienst van Vincent van Gogh is topsport'

Vincent van Gogh zoekt optimistische dromers. Pragmatische aanpakkers. Vernieuwers en doorzetters, die net als wij een ongelofelijke drive hebben om de ggz beter te maken. Voor cliënten én professionals. Wil jij met ons aan de slag? Dan vertellen we je graag het hele verhaal; het éérlijke verhaal. En zijn we benieuwd naar het jouwe.

RV 20191028 Max Goosen 0000

Beschrijving taal, cognitie en gedrag bij SATB2-syndroom voor betere zorg

Om mensen met het SATB2-syndroom betere zorg te kunnen verlenen, verzamelden onderzoekers Lot Snijders Blok, Max Goosen en anderen informatie over spraak, taal, cognitie en gedrag. In het onlangs gepubliceerde onderzoeksartikel Speech-language profiles in the context of cognitive and adaptive functioning in SATB2-associated syndrome beschrijven zij hun bevindingen. Onze collega Max Goosen, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog en onderzoeker binnen het Centrum voor Neuropsychiatrie bij Vincent van Gogh, licht het onderzoek toe.

Shutterstock 1940623246

Bijdrage Vincent van Gogh aan onderzoek naar voorschrijven antidepressiva

Hoe verloopt vandaag de dag het voorschrijven van klassieke antidepressiva bij cliënten met een ernstige depressieve stoornis in Nederland? Namens Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid droeg AIOS psychiatrie Jordy Rovers bij aan het onderzoek ‘Tricyclic antidepressants for major depressive disorder: a comprehensive evaluation of current practice in the Netherlands’ om deze vraag te beantwoorden.

Beleef 'T Breedbeeld

Beleef 't op Servaashof

Op zaterdag 9 oktober vieren we op onze locatie Servaashof in Venray de opening van het Buurthuis, mobiele huiskamer De Keet en het Blote Voeten Pad én het 5-jarig bestaan van de Belevingstuin. Kom langs op deze feestelijke dag met allerlei verrassende activiteiten, muziek, dans en meer.

Youtubers Dylan Haegens En Marit Brugman TABOEIEND

TABOEIEND: doorbreekt taboe op praten over mentale gezondheid bij jongeren

Op 22 september lanceerden Stichting Durf Te Vragen, waar YouTubers Dylan Haegens en Marit Brugman oprichters en ambassadeurs van zijn, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Venlo, VIGO en Vincent van Gogh het taboedoorbrekende TABOEIEND. Deze experience op scholen is erop gericht het taboe op praten over mentale gezondheid bij jongeren te doorbreken.

Mantelzorgnl Respijt Voor Bij Pb Over Bijeenkomst Naasten Mensen Psychische Klachten Def

Bijeenkomst Samen leven met psychische klachten

Er zijn mensen die zorgen voor een naaste met psychische klachten zoals depressiviteit, borderline, angststoornissen of verslavingsproblemen. Over deze mantelzorgers hoor je eigenlijk weinig, hoewel psychische klachten in Nederland veel voorkomen.

Vincent Van Gogh Runners (1)

Al hardlopend het taboe op psychische kwetsbaarheid doorbreken

In het weekend van 17 september lopen collega’s van ggz-organisatie Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid samen 555 kilometer om het taboe op psychische kwetsbaarheid te doorbreken. Ze doen mee aan de Socialrun, een non-stop hardloopestafette die dit jaar door Zuid-Nederland gaat. De Socialrunners komen ook langs de Vincent van Gogh-locatie Servaashof in Venray.

E Health

Blended cognitieve gedragstherapie goed haalbaar in specialistische GGZ

Psychiater en opleider medisch specialisten dr. Jeroen Koning onderzocht met een aantal partners de haalbaarheid van blended CGT behandeling (combinatie van face-to-face- en online therapie) bij angststoornissen in de SGGZ. Hun conclusie; dit is goed haalbaar en bevestigt de toegevoegde waarde van e-health. Het onderzoek en de bevindingen zijn onlangs gepubliceerd.

202106 22 Webinar Drugs Aan De Keukentafel

Kijk terug: webinar Drugs op de keukentafel

Dinsdag 29 juni organiseerden we op initiatief van ouders én samen met gemeente Horst aan de Maas een webinar voor ouders en kinderen over drugs. Hoe maak je dat nou bespreekbaar thuis?

A07U3948 2

Samenwerking VGZ en Vincent van Gogh wegens succes verlengd

‘Hoe eerder we mensen kunnen helpen, hoe kleiner de kans dat ze later terugkomen met zwaardere problematiek’, met dit adagium werkt GGZ-organisatie Vincent van Gogh. Dit stelt niet alleen hoge eisen aan de organisatie zelf maar ook aan haar samenwerkingspartners. Daarom tekenden de bestuurders van Vincent van Gogh en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ met positieve verwachting een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar.

Cover Foto

Krachtige verbindingen: van Gewoon Anders naar Bewust Verbonden

In alle jaarmagazines, jaarverslagen en terugblikken komt het terug: 2020 was een moeilijk jaar door corona. Bijna iedereen is op één of andere manier door corona geraakt. Door ziek te zijn geweest, familie of naasten te hebben verloren of door de maatregelen die onze levens beïnvloed hebben, zeker als je in de zorg werkt. Maar samen hebben we de schouders eronder gezet.

1589

VieCuri Venlo maakt kenmerkende gevel toekomstbestendig

VieCuri Medisch Centrum maakt de gevel van het Regionaal Centrum van Vincent van Gogh en de eigen hoofdingang toekomstbestendig. Onder andere het kenmerkende staalwerk krijgt een duurzame update. De polibezoeken en behandelingen bij VieCuri en het regionale centrum van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid gaan tijdens de werkzaamheden onverminderd door. De werkzaamheden starten eind mei en duren tot het einde van het jaar.

Shutterstock 705666280

Grote behoefte aan informatie over gamegedrag

Sinds de coronacrisis hebben steeds meer ouders zorgen over het gamegedrag van hun kinderen. Jongeren gamen vaker én langer. Preventiewerkers van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid organiseerden daarom op dinsdag 6 april een online informatieavond ‘Corona & Gamen’ voor ouders.

20210329 Promotie Judith Duijkers

Inzicht in zelfsturing bij patiënten met Dubbel Diagnose

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut weet Judith Beerten-Duijkers hoeveel leed een Dubbel Diagnose met zich meebrengt bij patiënten die kampen met een verslaving in combinatie met een andere psychische stoornis. 19 Maart jongstleden promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar zelfregulatie bij Dubbel Diagnose vanuit neuropsychologisch perspectief.

20210406 Promotie Linde Van Dongen Afb

Betere zorg op maat voor patiënt met aangeboren ontwikkelingsstoornis

Dr. Linde van Dongen, werkzaam als GZ-psycholoog en senior onderzoeker bij het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh, is onlangs gepromoveerd! Zij bracht voor het eerst de (neuro)psychologische problemen bij patiënten met het Kabuki-, KBG- en Witteveen-Kolk-syndroom systematisch in kaart.

VR Prof Aios

Wat doet een ‘aios’? [Week van de Psychiatrie]

Tijdens de Week van de Psychiatrie (22 t/m 27 maart 2021) geven we een inkijkje in het dagelijkse leven en werk bij Vincent van Gogh. Deze week vertellen cliënten en behandelaren (in opleiding) over hun ervaringen met geestelijke gezondheid. In dit interview legt Mathilde uit wat zij doet als ‘aios’ bij de polikliniek van Vincent van Gogh.

Afbeelding Voorkant Rapportage

Resultaten Preventie & Bemoeizorg

Preventie bestaat uit vroegtijdig signaleren en voorkomen van erger. Maar hoe maak je inzichtelijk wat dat oplevert? Evenzo voor Bemoeizorg, maatwerk bij uitstek. Door een nieuwe manier van rapporteren, geven de teams van Preventie & Bemoeizorg inzicht in hun werk en wat dat bijdraagt.

DI Psychomotorische Therapie

Wat is psychomotorische therapie? [Week van de Psychiatrie]

Tijdens de Week van de Psychiatrie (22 t/m 27 maart 2021) geven we een inkijkje in het dagelijkse leven en werk bij Vincent van Gogh. Deze week vertellen cliënten en behandelaren (in opleiding) over hun ervaringen met geestelijke gezondheid. Elly neemt ons vandaag mee in haar werk als psychomotorisch therapeut bij het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen van Vincent van Gogh.

Less Depress

Onderwijs Noord– en Midden Limburg oog voor depressieve jongeren

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen, vooral ook voor jongeren. Ook onderwijsprofessionals zien en ervaren dagelijks de impact op hun leerlingen. MET ggz, GGD Limburg Noord en Vincent van Gogh hebben daarom een webinar georganiseerd voor het onderwijs. De behoefte aan handvatten bleek groot. Maar liefst 100 onderwijsprofessionals namen deel aan het webinar ‘Less Depress’.

Vigo Logo Standaard RGB

CONRISQ Groep heet voortaan VIGO

CONRISQ Groep krijgt een nieuwe naam. Vanaf 8 juli gaat de organisatie verder onder de naam VIGO. VIGO bestaat uit zeven dochterinstellingen voor jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De ambitie van de groep is om de best passende behandeling en zorg te bieden voor mensen met psychische en psychiatrische problemen (ook in combinatie met strafbaar gedrag) of bij opvoed- en ontwikkelingsvragen.

Verhuisdoos

Poli Venray is verhuisd

Vanaf juni 2020 is het ambulante behandelaanbod (poli en dagbehandeling) van Poli 3.0, Vincent Ouderen en Vincent Verslavingszorg voortaan op de locatie Overloonseweg 4 in Venray gevestigd .

Bordspel STERKR Persbericht

Speel het Samen STERKR Spel!

Vers van de ontwikkeltafel. Het Samen STERKR Spel! Een gratis spel voor kinderen en gezinnen met leuke opdrachten, wat vermaak in deze coronatijd.