Forensische psychiatrie

Soms leidt een psychiatrische stoornis tot het plegen van een strafbaar feit. Een rechter kan beslissen dat de verdachte/veroordeelde zich moet laten behandelen. Dat is het terrein van de forensische psychiatrie. We behandelen de stoornis en proberen te helpen voorkomen dat iemand opnieuw de fout ingaat.

Wat is forensische psychiatrie?

Forensische psychiatrie is een vorm van geestelijke gezondheidszorg. Twee zaken komen hier samen: je wordt verdacht van een strafbaar feit (of bent daarvoor veroordeeld) én er zijn sterke aanwijzingen dat je een psychiatrische stoornis hebt. Die stoornis is er hoogstwaarschijnlijk mede de oorzaak van dat je de fout in ging. Een rechter kan beslissen dat je je verplicht moet laten onderzoeken en behandelen. Het komt ook voor dat iemand zich vrijwillig wil laten behandelen.

Niet opnieuw in de fout 

De strafbare feiten zijn vaak in verband te brengen met verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, psychotische klachten, angst, depressie en manie. De behandeling richt zich op herstel: het genezen of onder controle krijgen van klachten en persoonlijke problemen. Tegelijk is de zorg gericht op bescherming van de samenleving. Cliënten leren onder meer hoe ze kunnen voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan.

Verschillende oorzaken

De delicten die patiënten gepleegd hebben zijn verschillend van vorm en ernst, bijvoorbeeld diefstal, aanranding, mishandeling of bedreiging. De psychische of psychiatrische aandoeningen die mensen hebben zijn ook verschillend. Veel voorkomende problemen hebben te maken met verslaving aan alcohol of drugs, persoonlijkheidsproblematiek of psychotische klachten.

Behandeling

Een behandeling bij Vincent van Gogh kan bestaan uit meerdere behandelmethoden. De keus voor een behandelmethode wordt vaak bepaald door de aard en ernst van de klachten. Hoe ernstiger de klachten, des te intensiever de behandeling. De behandelingen vinden plaats binnen een van onze drie forensisch psychiatrische afdelingen. Dat zijn:

  • Gesloten Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA - gesloten afdeling)
  • Forensische Trainings Unit (FTU)

Kijk voor meer informatie over behandeling op de pagina over behandeling bij forensische psychiatrie

 

Behandelduur

De door de rechter opgelegde strafrechtelijke maatregel verschilt per opgenomen cliënt. De duur van de straf bepaalt mede hoe lang de behandeling gaat duren. De behandel- en/of verblijfsduur kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren.

Behandelmethoden

De forensische psychiatrie kent verschillende behandelmethoden. De keuze voor een bepaalde behandeling (of een combinatie van behandelvormen) baseren we op wat jij als cliënt nodig hebt. We bespreken de diagnose en het behandelplan met jou. Belangrijke behandelmethoden zijn onder meer:

Gesprekstherapie

Tijdens een reeks therapeutische gesprekken komen de problemen aan de orde die op dit moment in jouw leven van belang zijn. We gaan na welke scenario’s er zijn om oplossingen te vinden. De therapeut begeleidt en monitort de voortgang van dit proces.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is een bijzonder geschikte behandeling voor mensen die problemen hebben met het gebruik van alcohol, drugs en andere verslavende stoffen en/of gewoonten zoals gokken. Deze behandeling helpt om dit gedrag te verminderen of te stoppen. Daarnaast richt CGT zich op het beter om leren gaan met problemen die met de verslavingsproblematiek samenhangen. CGT wordt ook ingezet bij andere klachten om mensen te leren positiever te denken en gezonder gedrag in te zetten om zich beter te voelen.

Schemagerichte therapie (SFT)

Schematherapie is een behandelmethode voor het doorbreken van patronen bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. In gesprekken en oefeningen krijgen cliënten zicht op de oorsprong van hun klachten, de redenen waarom ze bepaalde gedachten hebben en bepaald gedrag vertonen en krijgen ze handvatten om vastgeroeste patronen te doorbreken.

Farmacotherapie

Het kan nodig/wenselijk zijn om voor korte of langere tijd medicijnen te gebruiken. Dit zal altijd eerst met de cliënt worden besproken.

Sociale vaardigheidstraining

In de groepstherapie sociale vaardigheidstraining leert iemand onder andere om beter voor zichzelf op te komen, hulp te vragen, feedback te geven en feedback te ontvangen.

Liberman verslaving

In de liberman verslaving leert iemand door middel van psycho educatie en oefeningen om te gaan met zijn verslaving.

Non-verbale therapieën

Psycho Motorische Therapie (PMT) maakt gebruik van beweging en lichaamservaring. Dat kunnen ervaringen zijn van de patiënt zelf en ervaringen in relatie tot anderen. Bijvoorbeeld: de patiënt doet een (spel)oefening om lichamelijke signalen (zoals ademhaling en spierspanning) op tijd te herkennen. Door bepaalde signalen op tijd te herkennen, kun je leren om (beter) grenzen te stellen.

Beeldende therapie, ook wel creatieve therapie genoemd, maakt gebruik van beeldende middelen zoals tekenen, boetseren en schilderen. Bij muziektherapie worden muziekinstrumenten ingezet om een veranderingsproces te bewerkstelligen.

Traumabehandeling EMDR

Een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Systeemtherapie

Deze therapie is gericht op het verbeteren van het contact met de familie, eventuele kinderen en/of relatie(s). Meestal worden gesprekken samen met het betreffende familielid gevoerd.

Sociaal Juridische Dienstverlening

Deze vorm van hulpverlening is gericht op bijvoorbeeld financiën (uitkering, schulden), wonen of werk. Daarnaast maken we gebruik van het behandelaanbod van andere afdelingen van Vincent van Gogh, wanneer zij de specialistische kennis en kunde in huis hebben die voor uw behandeling nodig is.

Een nieuwe start maken via ForFACT

ForFACT Midden-Limburg is een samenwerking tussen Forensische Psychiatrische Polikliniek 'De Horst' en Vincent van Gogh. We werken in de regio Midden-Limburg. Onze behandeling ondersteunt cliënten om (weer) deel te nemen aan de maatschappij, op een manier die bij hen past. We helpen de cliënt als hij of zij door ernstige, complexe en langdurige psychische of psychiatrische problemen in aanraking is geweest met justitie of ermee in aanraking dreigt te komen.

Actieve ondersteuning

We ondersteunen bij zaken als wonen, werken, financiën en sociale contacten. Zo leert de cliënt omgaan met de gevolgen van zijn of haar problemen en krijgt hij of zij steun om het leven weer op de rails te krijgen. Als het nodig is, intensiveren we onze hulp. Als we merken dat de cliënt zijn of haar leven weer op orde heeft, wordt de hulp minder intensief. Wanneer nodig wordt psychodiagnostiek en/of psychologische behandeling ingezet.

We betrekken het zogenoemde ‘steunsysteem’ zoveel mogelijk bij de behandeling. Een steunsysteem bestaat bijvoorbeeld uit ouders, partner, kinderen en/of vrienden. Door deze mensen bij de behandeling te betrekken, kan de cliënt herstellen in de eigen vertrouwde omgeving.

Samenwerking

Door samen te werken, zorgen Forensische Psychiatrische Polikliniek 'De Horst' en Vincent van Gogh voor minder wachttijd en een betere overdracht tussen reguliere en forensische zorg. Ook zorgen we voor een eenduidige aanpak tijdens de hele behandeling. 

Het team

Het team van ForFACT Midden-Limburg bestaat onder meer uit een psychiater, ambulant forensisch werkers met verschillende aandachtsgebieden (zoals verslaving, arbeidstoeleiding en herstelgericht werken), een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog en een maatschappelijk werker. Binnen het team is veel kennis en ervaring gebundeld op het gebied van psychiatrie, verslavingszorg, rehabilitatie, crisisinterventie, behandeling en risicotaxatie. Tijdens een behandeling heeft de cliënt steeds één vast aanspreekpunt.

Aanmelden

Om voor behandeling van ForFACT Midden-Limburg in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig. De verwijzer (huisarts of reclasseringswerker) neemt contact op met de Horst. Daar komen alle verwijzingen en aanmeldingen binnen. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, nodigen we de cliënt uit voor een intakegesprek. Na dit gesprek laten wij binnen twee weken weten of de cliënt kan starten met de behandeling bij ForFACT Midden-Limburg.

Contact ForFACT Midden-Limburg

Neem voor meer informatie contact op via 077 - 326 23 23 of info@fppdehorst.nl. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 

GGZ reclassering

GGZ reclassering Limburg, afdeling Vincent van Gogh, richt zich als verslavingsreclassering op mensen die direct of indirect door problematisch middelengebruik (verslaving aan alcohol en/of drugs) met justitie in aanraking komen. We werken aan het loskomen van de verslaving of tenminste vermindering.

Daarnaast richt onze zorgverlening zich op het terugdringen van het aantal strafbare feiten (delicten) dat onder invloed van verslavende middelen of vanuit aanverwante verslavingsproblematiek wordt gepleegd. Het doel is om de individuele en maatschappelijke schade die dit soort delicten veroorzaken terug te dringen.

GGZ verslavingsreclassering Limburg is een geïntegreerd onderdeel van de verslavingszorg en vormt een brug tussen justitie en zorg. Er is een samenwerkingsverband met GGZ reclassering Limburg, afdeling Mondriaan.

Informatie of contact

Voor meer informatie over GGZ reclassering, onderdeel van Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG), kunt u bellen naar onze vestiging in Roermond. Telefoonnummer: 0475 - 319 747. Of stuur uw e-mail naar: vincentvangogh.administratie@svg.reclassering.nl.

Lees ook de folder GGZ reclassering Vincent van Gogh.

Ervaringen

Meer ervaringen
Ervaring alcoholverslaafd.jpg

Alcoholverslaafd

De eerste keer dat ik alcohol dronk was tijdens een feestje bij een vriend thuis. Vanaf dat moment dronk ik tijdens het stappen een paar biertjes. Ik kwam er al op jonge leeftijd achter dat ik van alcohol mondiger werd. En rustiger tijdens momenten van stress. Ik begon steeds vaker te drinken en steeds meer. Jarenlang functioneerde ik normaal terwijl ik stevig dronk. Ik werkte aan mijn carrière.

Ervaring straatvrees.jpg

Angststoornis

Het is geen kwestie van niet naar buiten willen of "even doorbijten". Ik kreeg akelige paniekaanvallen. Ze overkwamen me en ik had er geen invloed op. Het is alsof je geen lucht krijgt en flauwvalt.

Ervaring ADHD.jpg

Ik heb ADHD

Met 1000 dingen tegelijk bezig zijn, niets afmaken, geen grenzen stellen, alles zelf willen doen, verstoord dag-en nachtritme, emoties die van nul naar 100 kunnen vliegen, afspraken vergeten.