Wil jij het anders doen in de ggz? Dan pas je goed in ons team

Ruimte maken voor het hele verhaal

Werken bij ons

Vincent van Gogh is op zoek naar zorgprofessionals die het gewoon anders willen doen in de ggz. Ben jij een verbinder, vernieuwer of koploper? Geloof jij in een betere ggz? Ga dan samen met ons de uitdaging aan!

Ontdek VVG

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

De kans op herstel is het grootst als onze cliënt direct de juiste zorg krijgt: thuis in de eigen omgeving en toegespitst op wat voor hem of haar werkt. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat jij als professional op de juiste plek terecht komt. Daarbij ondersteunen we je optimaal. Zodat jij kunt werken vanuit passie voor je cliënten Binnen een ggz-omgeving waarin de mens echt centraal staat en waarin een gezonde dosis lef gewaardeerd wordt.  

Hoe wil jij werken en wat vind jíj belangrijk? Bij ons is er veel mogelijk. Wij gaan graag vrijblijvend het gesprek aan!

In de buurt werken

Als grootste ggz-organisatie in Noord-Limburg staan we bekend als prettige werkgever dichtbij huis. Behandelingen zijn steeds vaker bij mensen thuis of digitaal. In de eigen omgeving samen met de cliënt, met naasten en andere betrokkenen binnen de keten en het netwerk. Hiervoor kent Vincent van Gogh elf zelfstandige eenheden, verspreid over heel Limburg. Wil jij dichtbij huis werken? Dan is dat mogelijk!

Innovatief werken

Trots op onze historie, gaan we de uitdagingen van deze tijd volop aan. We werken aan innovaties die de cliënt echt centraal stellen, met hulp van technologie, ICT en e-health. Daarvoor zoeken we mensen die willen leren en bouwen aan een toonaangevende en innovatieve organisatie voor de nieuwe ggz. Want het kan en moet gewoon anders.

Ruimte voor jouw ontwikkeling

Naast een zorgorganisatie is Vincent van Gogh ook een toonaangevend opleidings- en trainingsinstituut voor psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en sinds kort ervaringsdeskundigen. De motor van onze ontwikkeling ligt in de zorgpraktijk. Daarin leren we dagelijks met en van onze cliënten, collega’s en andere partners in het netwerk van de zorgverlening.

Echt van betekenis zijn

Zónder vooroordelen kijken naar mensen met ernstige psychische en psychiatrische klachten. Iemand écht de ruimte laten voelen om te praten over zijn of haar problemen. Vincent van Gogh wil het gewoon anders in de ggz. Vanuit de visie dat persoonsgerichte zorg de kans op herstel vergroot. Als medewerker binnen Vincent van Gogh kun jíj het verschil maken. Niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor het team waar je mee samenwerkt. Zingeving, bijdragen aan de maatschappij en echte mensen vooruit helpen. Dat wil jij toch ook?

Contract op maat passend bij jou

Samen een contract aangaan. Ook dat doen we graag gewoon anders. We kijken vanuit jouw perspectief. Op basis van jouw wensen en doelen doen we je een aanbod op maat. Er is veel mogelijk.  Van thuis-flexibel of in deeltijd werken tot nevenactiviteiten uitvoeren, scholing of aangepaste secundaire arbeidsvoorwaarden: er valt bij ons veel te kiezen. Andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn ons 100% betaald zorgverlof, ouderschapsverlof en onze goede regelingen voor pensioen en reiskosten. Heb je een bepaald doel voor ogen in jouw carrièrepad? Wij denken graag mee!

Bekijk ervaringen van je (toekomstige) collega's

alle ervaringen
Foto Nicky En Hulya

Nicky & Hülya | Verslavingszorg

Bij de medische dienst van Verslavingszorg Roermond worden cliënten in hun strijd tegen verslaving ondersteund en begeleid door een multidisciplinair team. Nicky, HBO-verpleegkundige, en Hulya, psycholoog, maken met veel plezier deel uit van dit team. In dit artikel lees je over hun opgedane ervaringen en inzichten binnen dit team.

Gebiedsteam Blerick1

Julia, Wouter, Geertje & Nelly | Gebiedsteam

In Blerick, waar diverse sociaal-maatschappelijke uitdagingen voorkomen, speelt het Gebiedsteam een cruciale rol in het bieden van geestelijke gezondheidszorg. Het FACT-team maakt deel uit van dit team en heeft als voornaamste doel de ondersteuning van cliënten met psychose klachten en cliënten met   Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Collega’s Julia (sociaal psychiatrisch verpleegkundige i.o.), Wouter (verpleegkundige), Geertje (verpleegkundige) en Nelly (psycholoog) delen hun ervaringen.

Wietske

Wietske | Flexpool

Na het afronden van haar bachelor psychologie nam Wietske een tussenjaar. Ze besloot ervaring op te willen doen als professional in de GGZ en kwam in contact met Rian, flexcoördinator bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. Dat is inmiddels alweer een jaar geleden en sindsdien werkt Wietske als begeleider in de flexpool.

12 redenen om nu te solliciteren en samen met ons te werken aan de beste zorg

Vincent van Gogh gaat het gewoon anders doen in de ggz. Beter. Dat vraagt om verbinders. Om vernieuwers en koplopers. We leren door te doen en werken aan innovaties die de cliënt echt centraal stellen. Menselijke en technologische vernieuwingen. Soms ook niet-medisch. Want wij doen normaal over psychiatrie.

Zelfregie voor de cliënt, daar gaat het om. Dat lukt alleen maar in hechte samenwerking met onze ketenpartners en het sociale netwerk van onze cliënten. Tegelijk maken we de toegang tot de specialistische ggz eenvoudiger voor cliënten die ons het hardste nodig hebben. Zo’n ambitie vraagt om professionals die, net als wij, geloven in een betere ggz.

#1

VISIE

#2

OPTIMISTISCH

#3

AMBITIE

#4

GEWOON

#5

ANDERS

#6

INNOVATIE

#7

SAMEN

#8

BALANS

#9

AUTONOMIE

#10

HART

#11

LEF

#12

VERBINDING

#1

VISIE

Een gzz die toegankelijk is voor de meest kwetsbare mensen en waarin de cliënt zelf de touwtjes in handen heeft. Dat is de opgave waar we aan werken. Niet de aandoening, maar de cliënt staat centraal.

#2

OPTIMISTISCH

Herstel is mogelijk. Samen met het sociale netwerk bieden we persoonsgerichte zorg: tijdig, kleinschalig en ambulant. Vanuit optimisme: het kan anders, het kan beter!

#3

AMBITIE

Ons vergezicht: een ggz die bijdraagt aan snel herstel en een grote rol voor de sociale omgeving. We leveren zorg dichtbij en zoveel mogelijk thuis. We zijn flexibel en spelen in op persoonlijke wensen en behoeften. Zo werken we samen aan de beste ggz.

#4

GEWOON

We willen gewoon doen over psychiatrie. Het moet eenvoudig en ‘normaal’ zijn om de weg naar de psychiatrie te vinden. Het alledaagse leven biedt herstelkracht. Dáár, in het eigen sociale netwerk, liggen kansen.

#5

ANDERS

Het moet anders in de gzz. En daar werken we hard aan. Met innovatieve zorg, out of the box-behandelvormen en effectieve samenwerking. Het levert toegankelijke en betaalbare zorg op. Én voor de cliënt een sneller herstel.

#6

INNOVATIE

In onze leertuin bedenken we oplossingen voor hardnekkige problemen. Met baanbrekende innovaties maken we ruimte voor niet-medische interventies, techniek en de virtuele kansen. Dat levert verrassende nieuwe zorgconcepten op.

#7

SAMEN

Samen kunnen we meer. Daarom werken we met collega’s in de zorgketen en met het persoonlijk netwerk van de cliënt aan persoonsgerichte zorg. Met meer eigen regie voor de cliënt zelf.

#8

BALANS

Regie op je eigen agenda. Zelf bepalen hoeveel uur je werkt. Zo zorgen we ervoor dat je ook zelf in balans blijft.

#9

AUTONOMIE

We organiseren de zorg graag klein. Dat betekent: kleine eenheden, met zelfsturende teams. Daarin is jouw autonomie vanzelfsprekend

#10

HART

Net als wij, heb jij hart voor de mens. En dat is belangrijk, zeker als je met kwetsbare mensen werkt met een psychische aandoening. Een uitdagend vak. Bij ons kun je met jouw passie en expertise het verschil maken.

#11

LEF

We willen het anders, we doen het anders. Dat vergt lef. We steken onze nek uit, we stellen ons kwetsbaar op en durven de gebaande paden te verlaten. Jij ook?

#12

VERBINDING

Onze ambitie vraagt een krachtig samenspel. Met naasten, ketenpartners en het sociale netwerk zoeken we naar nieuwe wegen. Daarbij houden we de schuttingen zo laag mogelijk. Want zorg past niet in een hokje. Verbinding, daar gaat het om.

 

Actueel

alle berichten
webversie_gebruikt voor website.jpg

Roken? Nee!

Vanaf 1 oktober 2018 is onze hele verslavingszorg rookvrij. Dit betekent dat alle locaties in Venray, Venlo, Roermond en Weert rookvrij zijn.