Herkenbaar?

Soms zit je in een situatie waar je niet uitkomt. Je voelt je al maanden somber of angstig. Je hebt het gevoel dat je de grip op de werkelijkheid verliest. Je kind vertoont gedrag waar je geen raad mee weet. Of je vraagt je af wat er aan de hand is met je partner. Zo'n situatie kan iedereen overkomen.

Bekijk situaties

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht met een psychisch- of verslavingsprobleem?

Wanneer je psychische, psychiatrische en/of een verslavingsproblemen hebt, wacht niet maar maak een afspraak met je huisarts. De ernst van jouw klachten zijn bepalend voor de hulp die je nodig hebt. Dit betekent dat de huisarts op de eerste plaats in overleg met jou kijkt wat de kern van jouw hulpvraag is en waar deze het best behandeld kan worden

De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten (basis GGZ). Hij of zij kan bij matige tot zware psychische problemen, doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Wil je meer weten over de ggz, lees dan het antwoord op de vraag ‘Wat is ggz en voor wie?’

Wat is ggz en voor wie?

GGZ of ggz is de afkorting voor geestelijke gezondheidszorg. Geestelijke gezondheidszorg richt zich op:

 • het voorkomen van psychische aandoeningen (preventie);
 • het behandelen en genezen van psychische aandoeningen;
 • het leren omgaan met een chronische psychische / psychiatrische aandoening en zo goed mogelijk deelnemen aan de samenleving;
 • het bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken of vragen.

De ggz kun je in drie onderdelen onderscheiden:

 1. Basis ggz: in de huisartsenpraktijk
  De huisarts behandelt lichte psychische klachten zelf. Hij of zij doet dat vaak in samenwerking met een Praktijk Ondersteuner Huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz).
   
 2. Generalistische basis ggz: bij Centiv
  Hier bieden wij behandeling voor mensen met lichte tot matige psychische, psychiatrische aandoeningen of een verslavingsprobleem. Dit valt onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een GZ- psycholoog of verpleegkundig specialist eventueel aangevuld met internetbehandeling (e-health). Meer informatie over Centiv.

 3. Gespecialiseerde ggz: bij Vincent van Gogh
  Bij ernstige psychische, psychiatrische aandoeningen of een verslavingsprobleem is een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ op zijn plaats. Jouw huisarts kan je verwijzen

Ggz-instellingen

Elke provincie in Nederland kent meerdere organisaties voor ggz. Een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg kan hulp bieden aan jongeren, volwassenen en ouderen bij psychische problemen en bij ernstige psychische en psychiatrische ziektes.

Informatiebron: Rijksoverheid en GGZ Nederland

Wat is het verschil tussen basis ggz en specialistische ggz ?

De ernst van jouw klachten zijn bepalend voor de hulp die je nodig hebt. De huisarts bekijkt, samen met jou, wat de kern van je hulpvraag is en wat er nodig is. Er zijn drie ‘routes’ mogelijk:

Basis GGZ: in de huisartsenpraktijk

De huisarts behandelt lichte psychische klachten zelf. Hij of zij doet dat vaak in samenwerking met een Praktijk Ondersteuner Huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz). Dit valt onder de zogeheten Basis GGZ.

Generalistische Basis GGZ: bijvoorbeeld bij Centiv

Centiv biedt behandeling voor mensen met lichte tot matige psychische, psychiatrische aandoeningen of verslavingsproblemen. Een behandeling hier kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut eventueel aangevuld met internetbehandeling (e-health).

Gespecialiseerde GGZ: bijvoorbeeld bij Vincent van Gogh

Bij ernstige psychische, psychiatrische aandoeningen of verslavingsproblemen is een verwijzing door de huisarts naar de gespecialiseerde GGZ op zijn plaats. Dit kan naar Vincent van Gogh zijn.

Is jouw verwijzer een andere behandelaar dan jouw huisarts? Dan raden wij je aan om bij jouw zorgverzekeraar na te vragen of een verwijzing van deze behandelaar door jouw verzekering gedekt wordt.

Kan ik mezelf aanmelden bij Vincent van Gogh?

Nee, je kunt je niet zelf aanmelden voor een behandeling bij Vincent van Gogh. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van je huisarts.
Is de verwijzer een andere behandelaar dan je huisarts? Dan raden wij je aan om bij jouw zorgverzekeraar na te vragen of deze verwijzing door de verzekering wordt gedekt. De eerste stap op weg naar hulp is dus in vele gevallen een bezoek aan je huisarts. Hij of zij kan ook beoordelen of een verwijzing naar Vincent van Gogh nodig is.

Waar kan ik melden dat iemand hulp (ggz) nodig heeft, maar dit niet wil?

Bemoeizorg (Team BZ)
Iedereen maakt zich wel eens zorgen over iemand anders. Vaak komt het vanzelf weer goed, maar er zijn momenten waarop dat niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde woning, vreemd/onbegrepen gedrag of overmatig middelengebruik. Dit kan leiden tot overlast, maatschappelijke achteruitgang of er voor zorgen dat iemand onder zijn problemen lijdt.

Het is goed om je zorgen te bespreken met de desbetreffende persoon. Lukt dit niet, ervaart de ander deze zorgen niet of wil hij/zij geen hulp aanvaarden? In dit soort situaties kun je TeamBZ inschakelen. Laagdrempelig en op een toegankelijke manier.

TeamBZ bestaat uit een team van professionals en worden ook wel bemoeizorgers genoemd. Zij zullen, wanneer nodig, contact zoeken met degene die hulp nodig heeft. Zij doen dit met doorzettingsvermogen en op een open en waardevrije manier. Na het maken van een inschatting van de situatie en wordt diegene, wanneer nodig, gemotiveerd tot het accepteren van passende hulp of zorg.

Mocht de persoon geen hulp willen aanvaarden of deze niet nodig vinden dan mag dat. Zolang er geen sprake is van gevaar voor diegene of zijn omgeving. TeamBZ maakt deze inschatting als team, samen met een psychiater en betrokken netwerkpartners zoals politie, woningbouw verenigingen, huisartsen, gemeenten, sociaal werk, onderwijs, andere hulpverleningsinstanties en Veilig Thuis. Mocht er sprake zijn van gevaar dan kan het team er voor kiezen om een traject te starten dat kan leiden tot gedwongen hulp of zorg.

Benader ons vooral, ook bij twijfel.
Als je je zorgen maakt over iemand, voel je vrij om contact met ons op te nemen en je zorgen te bespreken. Wij staan je te woord, denken met je mee, verwijzen je eventueel door en helpen waar we kunnen. Dit kost niets.

Je kunt contact met ons opnemen per e-mail.

Wij nemen dan z.s.m. contact met je op.

 Wat is verplichte zorg?

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden.
Verplichte zorg met een opname of in de thuissituatie kan alleen als er sprake is van gevaar voor jezelf of voor anderen in jouw omgeving en gebeurt op grond van een crisismaatregel (CM) of een zorgmachtiging (ZM).

Wet verplichte ggz
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Meer informatie vindt je ook in onze folder 'Verplichte zorg'.

Van Bopz naar Wet verplichte ggz
Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz komen te vervallen. In 2020 geldt nog een overgangsrecht voor lopende machtigingen en machtigingen die vóór 1 januari 2020 waren aangevraagd.

 

Wat kost mijn behandeling?

De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder geven wij meer informatie waarmee we je graag willen helpen de rekening van jouw zorgverzekeraar (beter) te begrijpen.

We maken daarbij een onderscheid tussen behandeling tot en met 2021 en vanaf 2022. Per 1 januari 2022 loopt de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg via het zorgprestatiemodel. Bij de vraag 'Wat is het zorgprestatiemodel' lees je wat dit voor je betekent. 

Vincent van Gogh sluit jaarlijks met alle zorgverzekeraars een contract.

Verplicht eigen risico

Bij het afsluiten van een zorgverzekering kom je het 'eigen risico' tegen. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor zorgkosten die vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Geestelijke gezondheidszorg valt (grotendeels) in het basispakket en dus valt de zorg/behandeling die je bij Vincent van Gogh ontvangt ook onder het verplichte eigen risico.

Let op: je betaalt het landelijk vastgesteld eigen risicobedrag aan jouw zorgverzekering. Dit geldt al vanaf het intakegesprek, ook al besluit je hierna niet in behandeling te gaan. En de verdere zorgkosten voor een (ambulante) behandeling of bij opname. Het kan zijn dat jezelf had gekozen voor een hoger eigen risico.

Heb je vragen over het eigen risico of een rekening die je daarvoor hebt ontvangen? Neem dan contact op met jouw eigen zorgverzekering.

Kosten van behandeling tot en met 2021

De kosten voor je behandeling(en) komen tot stand door alle werkzaamheden die behandelaren en/of begeleiders van Vincent van Gogh voor jou uitvoeren. Dat zijn niet alleen de directe contacten die je met jouw behandelaar of begeleider hebt, maar ook de activiteiten die niet direct zichtbaar zijn. Denk daarbij aan het rapporteren over de behandeling, behandelbesprekingen en contacten met derden zoals de huisarts.

Hoe registeren wij de kosten van een behandeling?

De kosten voor je behandeling worden door Vincent van Gogh tot en met 2021 in een DBC vastgelegd. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie.

Wat staat er op de factuur?

Als jouw DBC wordt afgesloten stuurt Vincent van Gogh een factuur naar je zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar betaalt de factuur aan Vincent van Gogh. Je ontvangt vervolgens van jouw zorgverzekeraar een rekening voor het betalen van eigen risico (voor zover je dat nog niet betaald hebt).

De factuur komt tot stand op basis van de voor jou geregistreerde tijd (DBC) die aan zorg wordt besteed. Dat zijn niet alleen de directe contacten die je met jouw behandelaar of begeleider hebt maar ook de activiteiten die niet direct zichtbaar voor je zijn.

Op de factuur naar jouw zorgverzekeraar vermelden wij onder andere:

 • Directe tijd
  De rechtstreekse contacten van jou met jouw behandelaar. Dat kunnen face-to-face gesprekken zijn, maar ook telefoontjes of e-mail/internet contacten.
 • Overige tijd
  Dit is de tijd waarvan je je waarschijnlijk minder bewust bent, tijd die de behandelaar ook aan jouw behandeling heeft besteed, maar buiten jou zicht. Hieronder valt het voorbereiden/bijhouden van het dossier, registratie, rapportages en overleg met gespecialiseerde collega’s of  tussen betrokken behandelaren en verpleegkundigen. Terugrapportage naar jouw verwijzer. Maar ook de reistijd valt hieronder.
 • Verblijfsdagen
  De dagen dat je eventueel opgenomen bent geweest.
 • Productgroep
  Hierin staat een code voor de diagnosegroep waaronder de eventueel gestelde diagnose valt. Wilt je dit niet, dan kun je dit melden bij jouw behandelaar.

Onverzekerde zorg

Sinds 2013 wordt de behandeling van een aantal aandoeningen binnen de geestelijke gezondheidszorg niet meer betaald door de zorgverzekeraar, dit heet ‘onverzekerde zorg’. Wanneer je zorg ontvangt die niet verzekerd is, komen de kosten voor eigen rekening en sturen we jou een factuur volgens de landelijk geldende tarieven. Wij informeren je hierover natuurlijk bij aanvang van de behandeling.

Heb je geen zorgverzekering?

Wanneer je geen zorgverzekering hebt afgesloten komen de kosten van je behandeling voor eigen rekening. Je ontvangt dan van ons een factuur volgens de landelijk geldende tarieven.

Wat is het zorgprestatiemodel?

Kosten behandeling vanaf 2022

Invoering Zorgprestatiemodel 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuwe werkwijze om de zorgkosten te vergoeden. Goed om te weten, aan de zorg verandert niets. Je blijft de zorg ontvangen die je nodig hebt. Hieronder leggen we uit wat dit voor jou betekent.

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een manier om te bepalen hoeveel een zorgaanbieder betaald krijgt voor de behandeling. Dit noemen we een zorgprestatie. Een zorgprestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult (behandeling) dat je met je behandelaar hebt. Of een verblijf en overnachting in de kliniek. Het model vervangt de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die tot en met 2021 worden gebruikt.

Wat zijn de voordelen?

Het belangrijkste voordeel van het zorgprestatiemodel is eenvoud. De prestaties op de rekening worden duidelijker, zodat je goed kunt zien waarvoor je welk bedrag betaalt. De rekeningen zijn dus makkelijker na te kijken voor jou als cliënt en voor de zorgverzekeraar. Voor de zorgaanbieder betekent het zorgprestatiemodel minder administratie. Daardoor blijft er meer tijd over voor behandelingen. Ook biedt het meer ruimte voor innovatie (dingen op een nieuwe manier aanpakken), waardoor de zorg verbeterd kan worden.

Voor zowel jou als cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Vanaf 2022 kunnen wij elk consult bijvoorbeeld diezelfde maand indienen waardoor je eerder ziet welke zorg je gekregen hebt. Voor ons is het voordeel dat wij niet zo lang meer hoeven te wachten op de vergoeding van de zorg.

Wat verandert er op de rekening?

Je zorgverzekeraar krijgt van ons rekeningen op basis van zorgprestaties. De zorgverzekeraar vergoedt dit aan de instelling waar je zorg krijgt.

Je kunt op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en hoe lang. De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Je krijgt de rekening ook sneller dan vroeger. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je het eigen risico moet betalen.

Zorgvraagtypering

Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering wordt door je behandelaar vastgelegd tijdens je behandeling. De zorgvraagtypering is een code die aangeeft welk soort zorg je ontvangt en hoe zwaar die zorg is.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Je kunt daar bijvoorbeeld de volgende prestaties tegenkomen:

 • Een consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt je behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problemen er bij je spelen en welke zorgbehoefte je hebt.
 • Consult behandeling: dit zijn de gesprekken met je behandelaar.
 • Reistijd: als de behandelaar naar je toe komt.
 • Groepsconsulten: als je behandeling volgt samen met andere cliënten heet dit een groepsconsult.
 • Verblijfsdag: als je bij ons voor kortere of langere tijd in een kliniek verblijft zie je het aantal dagen dat je daar geweest bent.

Je ziet op je rekening ook het tarief staan. Het tarief voor de prestaties is afhankelijk van het beroep van je behandelaar en hoe lang het consult duurde. De kosten van een psychiater zijn hoger dan van een begeleider. Ook de duur van elk consult telt mee. Duurt een consult langer, dan is het tarief hoger. Ook de plek waar de zorg plaatsvindt – bijvoorbeeld in de kliniek of bij een poli – telt mee. Het telt allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Goed om te weten: in dit tarief zit niet alleen de tijd met je behandelaar maar ook andere kosten die te maken hebben met je behandeling. Bijvoorbeeld de administratie, voorbereiding door de behandelaar of wanneer je behandelaar met je huisarts overlegt of met zijn collega. Ook zijn daarin de kosten opgenomen van ondersteuning, computers of het gebouw waarin je behandelaar werkt.

Wat gebeurt er met mijn eigen risico?

Het kan gebeuren dat je in 2022 toch een eigen risico moet betalen voor je behandeling, ook al had je dat niet verwacht. Tot en met 31 december 2021 betaalde je het eigen risico wanneer je 365 dagen of minder behandeling kreeg. Ook als die behandeling in 2 kalenderjaren plaatsvond, betaalde je alleen eigen risico in het jaar dat je met de behandeling begon. Kreeg je langer dan 365 dagen behandeling, dan betaalde je opnieuw een eigen risico.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 betaal je eigen risico wanneer je in dat jaar behandeling ontvangt. Bij andere vormen van zorg zoals bijvoorbeeld ziekenhuiszorg gebeurt dat al. 

Dit kan betekenen dat je eenmalig in 2022 het eigen risico moet betalen terwijl je dat met de oude manier van vergoeding niet zou hebben gehad. Dat is het geval als je in 2021 behandeling krijgt of met behandeling begint en deze loopt door in 2022. Je betaalt dan over zowel 2021 als 2022 het eigen risico.

Vragen over het medisch dossier?

Mag ik mijn medisch dossier inzien?

Je hebt altijd het recht om je medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. Je kunt dat mondeling of schriftelijk aanvragen.
Een arts moet je zo snel mogelijk inzage in je dossier geven als je daar om vraagt. Dit moet in elk geval binnen een maand.
Meer informatie over het inzien van het medisch dossier.

Ik wil graag een kopie van (een deel van) mijn medisch dossier, kan dat?

Dat kan. Aan je verzoek wordt in beginsel kosteloos voldaan. 
Als je nog in behandeling bent bij Vincent van Gogh kun je een verzoek indienen bij je behandelaar. 

Ben je niet meer in behandeling?
Stuur dan een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van je paspoort of ID-kaart, naar het Bureau Geneesheer Directeur. Aan het verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Stuur je vraag of verzoek per email of per brief. E-mail: bgd@vigogroep.nl.

Postadres:
Vincent van Gogh voor ggz
t.a.v. Bureau Geneesheer Directeur
Postbus 5
5800AA Venray

Vernietiging medisch dossier

De gegevens in je medisch dossier worden 20 jaar bewaard. Meer informatie over de vernietiging van het medisch dossier.

Stuur een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van je paspoort of ID-kaart, naar het Bureau Geneesheer Directeur. Je verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, beantwoord.

Stuur je verzoek per email of per brief. E-mail: bgd@vigogroep.nl

Postadres:
Vincent van Gogh voor ggz
t.a.v. Bureau Geneesheer Directeur
Postbus 5
5800AA Venray

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Als je in zorg komt bij Vincent van Gogh openen wij een DBC waarin alle tijd geregistreerd wordt die met jouw diagnostiek/behandeling en eventuele opname samenhangt. Dus jouw contacten met de behandelaar en de activiteiten die de behandelaar daaromheen voor jouw behandeling doet. Denk daarbij ook aan het rapporteren over de behandeling, behandelbesprekingen en contacten met derden zoals de huisarts. Al deze activiteiten bij elkaar vullen de DBC met tijd. De startdatum van een DBC hoeft niet persé een contact met jou als cliënt te zijn geweest. Het kan ook zijn dat jouw verwijzing op die datum intern is besproken.

Het startjaar van uw DBC is belangrijk

Een DBC mag maximaal 365 kalenderdagen, dus één jaar, duren. Als dat jaar voorbij is en jouw behandeling kan nog niet worden afgesloten, wordt een nieuwe vervolg-DBC geopend. De startdatum hiervan zie je op de factuur van de zorgverzekering. Er kan dus op twee momenten een factuur naar jouw zorgverzekeraar gestuurd worden:

 • op het moment dat de behandeling klaar is en jouw DBC wordt afgesloten;
 • op het moment dat er een jaar verstreken is, jouw DBC wordt afgesloten en een nieuwe vervolg-DBC wordt geopend.

De afgesloten DBC brengen wij in rekening bij jouw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal het verplicht eigen risico - en het eventueel vrijwillig verhoogd eigen risico - van het jaar waarin de DBC is gestart met jou verrekenen. 
De startdatum van de DBC is voor de verzekeraar een peildatum voor het eigen risico, ligt de begindatum in 2018 dan is het eigen risico van 2018 van toepassing. Ook voor de kosten van zorg geldt de startdatum van de DBC als peildatum voor de tariefhoogte.

Wat is een ROM meting?

Wanneer je start met een behandeling bij Vincent van Gogh is het belangrijk in de gaten te houden hoe het met je gaat en of de behandeling effect heeft. Om dit goed in kaart te brengen maken we gebruik van vragenlijsten volgens de zogeheten ROM-methode. ROM staat voor ‘Routine Outcome Monitoring’.

Het invullen van deze vragenlijsten kan thuis achter je eigen computer. De vragenlijsten kunnen via internet worden ingevuld en worden via een beveiligde verbinding naar Vincent van Gogh gestuurd. Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Meer lezen? Download de brochure 'ROM vragenlijsten, waar zijn ze voor'?

Preventie

Voorkómen van (ernstige) psychische en/of verslavingsproblemen. Of dat u als familielid/mantelzorger overbelast raakt door de zorg voor uw naaste (de cliënt).

Preventie

Praktische informatie

Wil je een medewerker, afdeling of behandelaar bereiken? Of heb je een vraag? Zo kun je ons bereiken.

Contact

Beschermd Wonen

Heb je tijdelijk ondersteuning nodig om weer volledige regie te pakken over je leven? TeamBW biedt je een veilige plek, waar we samen met jou werken aan je toekomst.

Beschermd Wonen