Vaktherapie

Met beeldende en psychomotorische therapie, muziek- of dramatherapie anders leren denken, voelen of doen.

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende soorten therapieën: beeldende therapie, psychomotorische therapie, muziektherapie en dramatherapie. Vaktherapeuten proberen mensen anders te leren denken, voelen of doen. Klachten kunnen zo verminderen of zelfs verdwijnen. En als dat niet mogelijk is, leert de therapeut je om jouw klachten te accepteren en er beter mee om te gaan.

Vaktherapie als onderdeel van de ggz

In de geestelijke gezondheidszorg is het, net als in ziekenhuizen en speciaal onderwijs, heel gebruikelijk dat vaktherapie een onderdeel is van de multidisciplinaire behandeling van mensen met psychische of psychiatrische klachten of verslavingsproblemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een trauma, angsten, autisme, chronische vermoeidheid, depressie, een negatief zelfbeeld, een persoonlijkheidsstoornis of een verslaving. Maar ook als mensen dementie of gedragsproblemen (zoals agressie) hebben, een niet-aangeboren hersenletsel of bij het verwerken van een verlies.

Vaktherapie is heel geschikt als je:

  • moeilijk in woorden kunt uitdrukken wat je ervaart;
  • niet durft of kunt praten over ingrijpende ervaringen en emoties;
  • gemakkelijk kunt praten maar moeilijk emoties kunt toelaten;
  • actief ander gedrag wilt uitproberen en oefenen.

Nieuwe vaardigheden en inzichten aanleren

Onze vaktherapeuten focussen zich tijdens hun behandeling vooral op het doen en ervaren. Alles draait om zintuiglijke waarneming, beweging, vormgeving en lichaamsbeleving. We laten je hierin ervaringen opdoen die leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten, die je vervolgens goed toe kunt passen in je dagelijkse leven. Het gaat om vaardigheden op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Vaktherapie bij Vincent van Gogh

We nemen je mee in de verschillende vaktherapieën die wij als ggz-instelling bieden.

Beeldende therapie
In deze therapie maken we gebruik van materialen als verf, hout, steen, klei, en textiel. Als we aan de slag gaan, staan beleving, toeval en fantasie centraal; er komen gedachten en gevoelens naar boven die daarna gemakkelijker bespreekbaar worden. Tijdens de beeldende therapie werken mensen bijvoorbeeld aan een schilderij, een tekening of een beeld van klei. Een mooi resultaat is niet het doel. Het gaat om het gevoel dat ontstaat tijdens het werken. Soms is het eenvoudiger iets te maken dan iets uit te spreken. We kijken hoe iemand aan zijn werkstuk werkt en hoe het eruit ziet. Dit zegt namelijk iets over een persoon, maar ook over hoe de persoon zich voelt.

Psychomotorische therapie
Als iemand iets meemaakt reageert het lichaam daarop. Bijvoorbeeld een snelle ademhaling of spanning in de spieren bij stress. Het kan dus van belang zijn dat je vaardigheden aanleert op het gebied van ademhaling, ontspanning, beweging en luisteren naar je lichaam. Dit is wat de psychomotorische therapie doet. We doen (lichamelijke) oefeningen en opdrachten die mensen bewuster maken van hun lichaam en hun bewegingen. Door te onderzoeken welke signalen je lichaam jou geeft en welke gevoelens daarbij horen, kun je je psychische klachten beter begrijpen en verminderen. Met je lichaam en je manier van bewegen laat je je therapeut tevens wat van jezelf zien. Je laat zien hoe je je voelt.

Dramatherapie
We zetten technieken als spel, toneel en rollenspel in om emoties te uiten, te begrijpen, verdragen en beheersen. Je kunt op een veilige manier experimenteren met ander gedrag, waardoor je dat ook makkelijker in het echte leven kunt toepassen. Dramatherapie kan bijvoorbeeld zorgen voor meer zelfvertrouwen, het herkennen van je eigen emoties, het laten zien van je emoties en gemakkelijkere omgang met andere mensen.

Muziektherapie
We zetten melodie, klank, maat, ritme en harmonie in om iets bij je los te maken. Door te zingen, muziek te maken en te luisteren beleef je je emoties, gedachten en je lichaam bewuster. Muziek kan gevoelens bij je losmaken, het kan je ook laten ontspannen. Van muziektherapie kun je veel leren. Denk aan contact maken met andere mensen, laten zien wie je bent en hoe je bent, samenwerken, keuzes maken en initiatief nemen. Zoals bij alle andere vaktherapieën gaat het er niet om dat je goed bent in muziek maken, het gevoel dat erbij komt kijken: daar draait het om.