Win win!

Het gaat goed met het WijkLeerbedrijf Venray, dat werkt aan de versterking van de wijkkracht.

In het WijkLeerbedrijf werken Vincent van Gogh, Proteion, Met GGZ, Synthese, Gilde Opleidingen, gemeente Venray, De Zorggroep en Calibris Advies samen.

Bij de start van het WijkLeerbedrijf hebben alle samenwerkende partijen een financiële bijdrage geleverd. Nu -bijna 2,5 jaar later- is het WijkLeerbedrijf niet meer afhankelijk van een bijdrage van de maatschappelijke (zorg)partners. Hier zijn wij trots op. Maar het meest trots zijn wij op het feit dat we mensen met elkaar in contact brengen, een bijdrage leveren aan een zorgzame samenleving en de (sociale) cohesie in de wijk vergroten. Hoe we dit doen? We zetten studenten (van de opleidingen: Dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn en Assistent Dienstverlening & Zorg) in op plekken waar dat nodig is. Zo willen we de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers versterken, met wat extra hulp en ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. We richten ons hiermee ook op het ontlasten van mantelzorgers.

Wijkgericht werken

Het WijkLeerbedrijf speelt in op de actuele veranderingen in de zorgvraag, waarbij informele zorg en wijkgericht werken centraal staan. Alle partners in het WijkLeerbedrijf bieden leerlingen en werkzoekenden (veelal ook met een kwetsbaarheid) de kans om een volledig beeld te krijgen van het gevarieerde palet van onze samenleving. We bieden ze een uitdagende, laagdrempelige leerwerkomgeving. In combinatie met intensieve dagelijkse werkbegeleiding vergroten we hun kans op een succesvolle doorstroom naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Een win-win situatie, want wij -als organisatie- én onze cliënten zien de studenten heel graag komen.

Stagiaire aan het woord

Op verschillende afdelingen binnen Vincent van Gogh doen stagiaires van het WijkLeerbedrijf ervaring op. Yvonne (55) deed dit bij het Vincentiushof, een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met psychiatrische en psychogeriatrische problematiek: “Ik hielp bij de persoonlijke verzorging, ondersteuning bij wassen en aankleden, maaltijden, maar deed ook allerlei activiteiten met de bewoners. Werken in de psychiatrie betekent voor mij uitdaging, omdat het net wat meer biedt dan alleen dat stukje verzorging en ondersteuning. Het leren, studeren, werken en vooral elkaar helpen en ondersteunen in een klein groepsverband vond ik heel prettig.”