Behandelmogelijkheden

Ambulante behandeling

‘Ambulante behandeling’ betekent in dit geval een reeks gesprekken met een deskundige zorgverlener/behandelaar. De gesprekken helpen om (nog beter) te begrijpen wat er speelt en mogelijkheden te ontdekken om problemen op te lossen, te verminderen en/of te voorkomen. De gesprekken vinden gewoonlijk plaats binnen de polikliniek van Vincent van Gogh.

Gezinstherapie

Soms is preventie of een ambulante behandeling niet genoeg en is intensievere hulp nodig. Bijvoorbeeld MST (Multi Systeem Therapie) of MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie). Dit zijn behandelprogramma’s voor jongeren die probleemgedrag vertonen. Hulpverleners zoeken de jongere in de eigen leefomgeving op. Ze betrekken ook de ouders/verzorgers, het gezin en andere belangrijke personen (bijvoorbeeld vrienden, school, werk) bij het oplossen van problemen en het ontdekken van nieuwe vooruitzichten.

Specialistische begeleiding

Specialistische begeleiding is gericht op het – daar waar nodig – voorbereiden van jongeren op hun behandeling of ondersteuning na hun behandeling. Samen met jou pakken we mogelijke problemen aan. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van wonen, werken, school en/of financiën.

Specialistische begeleiding is ook mogelijk als de jongere niet een behandeltraject ingaat. Onze medewerkers benutten hun kennis van psychische en psychiatrische problematiek in een coachende rol. Zo ondersteunen ze de jongere daar waar nodig bij het op de rit krijgen van zijn of haar leven.

Bemoeizorg (OGGZ)

Bemoeizorg biedt ongevraagd hulp aan jongeren die zorg mijden. Een OGGZ-medewerker zoekt proactief contact met de jongere, bij voorkeur in de thuissituatie. Vanuit dit contact zoekt de medewerker een ingang bij de jongere. Doel is om de jongere te laten inzien wat de voordelen van passende ondersteuning en/of zorg zijn en hem of haar te motiveren hier voor te kiezen.

Voor jongeren tot 24 jaar die in aanraking zijn gekomen met justitie en die complexe problemen op meerdere leefdomeinen hebben, bieden wij ook specialistische intensieve, individuele begeleidingstrajecten OGGZ.

Behandelmethode ‘Samen Beslissen’

De behandelmethode Samen Beslissen zorgt ervoor dat de cliënt meer verantwoordelijkheid neemt over zijn eigen gezondheid doordat hij of zij zelf inspraak heeft in het behandelproces. Uit onderzoek blijkt dat de effecten van de behandeling in dat geval groter zijn. Voor de groep Jongeren hebben wij een passende oplossing door het werken met een online applicatie ‘Samen met jou!’ 

App 'Samen met jou!'

'Samen met jou!’ is een online applicatie die een brug slaat tussen de jongeren en hun therapeut(en). Deze applicatie stimuleert je om zelf controle te krijgen over de uitdagingen in het leven. Zo kies je zelf wat je belangrijk vindt in de behandeling maar krijg je ook meer grip op het behandelproces.

De app is afgeleid van de behandelmethode ‘Samen Beslissen’ en daardoor praktisch inzetbaar voor veel behandelingen. Met deze app kun je zelf aangeven aan welke challenges jij wilt gaan werken. Vervolgens stel je een deal samen. Een voorbeeld van een challenge is bijvoorbeeld: “Het verminderen van alcoholgebruik”. De bijpassende deal kan dan zijn: “Komende week drink ik niet meer dan 1 glas alcohol per dag”.

Jij, jouw therapeut, je ouders en een belangrijke vriend(in) hebben toegang tot de applicatie. Wie wat ziet bepaal jij zelf. Alleen de therapeut heeft inzicht in alle doelen en ontwikkelingen en houdt zo de ‘vinger aan de pols’. Dit zorgt voor veelvuldig contact tussen jou en je therapeut.

Filmpje