Update 2082 x gelezen 17-10-2021 Leestijd 8 minuten

Ruimte maken voor het hele verhaal

Vincent van Gogh zoekt optimistische dromers. Pragmatische aanpakkers. Vernieuwers en doorzetters, die net als wij een ongelofelijke drive hebben om de ggz beter te maken. Voor cliënten én professionals. Wil jij met ons aan de slag? Dan vertellen we je graag het hele verhaal; het éérlijke verhaal. En zijn we benieuwd naar het jouwe.

Want wij vernieuwen de psychiatrie. We werken met en voor onze cliënten en verwijzers aan toegankelijkheid en betaalbaarheid. Aan een inclusieve psychiatrie. De afgelopen jaren hebben we veel bereikt: innovatieve behandelvormen, digitale platforms en een betere samenwerking met partners. Nu zijn we toe aan de volgende stap.

Het verhaal dat we je willen vertellen,
gaat over de toekomst waar wij in geloven.

Over hoe we – als innovatieve organisatie – groot denken maar steeds kleiner organiseren. In multidisciplinaire zelforganiserende gebiedsteams, bewust verbonden in een netwerk. Met als insteek positieve gezondheid en met de cliënt in de regie.

Ons verhaal gaat ook over de vele (digitale) behandelinterventies die we bieden. Over onze mogelijkheden als veelzijdig opleidingsinstituut, nauw verbonden met de wetenschap. En over onze talentprogramma’s en de samenwerking binnen onze moederorganisatie VIGO met Jeugdzorg en Forensische zorg.

Maar vooral willen we je vertellen over hoe we het eerlijke verhaal weer terugbrengen in de behandelkamer. Waar we mensen zien als mens en niet als DSM-classificatie, waar we samen met partners integrale oplossingen bieden – ook buiten ons eigen domein. Nee: we hebben de wijsheid niet in pacht. ‘Wie het weet mag het zeggen’, is ons motto. Want veranderkracht komt van onderaf. Mensen zoals jij, die elke dag zorg leveren, weten zelf het beste hoe het beter kan ...

Ons beeld van een transparante, eerlijke ggz is concreet, maar nog lang niet uitgekristalliseerd. Daar hebben we hulp bij nodig. Hulp van professionals zoals jij, die óók willen werken aan een betere ggz. Professionals met visie, durf en fantastische ideeën. Wil jij echt van betekenis zijn? Sta je open voor het eerlijke gesprek? Dan ontmoeten we je graag.

‘We zijn een innovatieve organisatie die een doorbraak in de ggz wil realiseren. Door groot te denken en klein te organiseren’

Ook al is je inzet meer dan 100%: het gaat niet goed in de ggz

Je zet je met ziel en zaligheid elke dag opnieuw in voor je cliënten. Maar hoe hard je ook werkt: het gaat niet goed in de geestelijke gezondheidszorg. Eerlijk gezegd al een hele tijd niet. Het systeem is overbelast, alle signalen staan op rood. Mensen in nood staan maanden op een wachtlijst of worden van het kastje naar de muur gestuurd omdat ze niet in het juiste hokje passen. De zorg is verkokerd, met een kluwen aan specialismen, behandelvormen, methodes en afdelingen. Met het imago van de ggz is het evenmin best gesteld: het systeem is log en bureaucratisch, met te veel protocol en te weinig ruimte voor vakmanschap Je cliënten, maar ook jij als professional, lopen daartegenaan. Het maakt je machteloos. . Je hebt het gevoel dat je, ondanks je inzet, mensen niet vroeg genoeg, niet goed genoeg kunt helpen. En met het grote tekort aan personeel, overal in het land, wordt de situatie nog schrijnender. In de huidige gedaante sluit de ggz mensen uit.

Wat maakt werken bij Vincent van Gogh zo leuk? Onze collega en klinisch psycholoog Lindsey Ossewaarde zegt het mooi: ‘Ik help mensen zichzelf te helpen, zodat ze hun leven weer terug krijgen. Ook als professional krijg je alle ruimte om te groeien en jezelf te ontwikkelen.’

De uitdaging:
hoe maken we de psychiatrie weer inclusief?

Maria heeft jaren als directiesecretaresse gewerkt. Tot ze instort. De huisarts vermoedt een ernstige depressie. Ze zoekt hulp en meldt zich aan bij de ggz. Als ze na drie maanden nog geen hulp heeft gekregen, op een telefonische intake na, zakt de moed haar in de schoenen. Ze wordt zo somber dat ze het soms niet meer ziet zitten en belandt dieper in haar depressie. Zo sluit het systeem van de psychiatrie mensen uit die hulp het hardst nodig hebben. Voor wie is de ggz er eigenlijk? Hoe maken we de ggz voor mensen als Maria weer inclusief en toegankelijk?

Op zoek naar de doorbraak

Als grootste ggz-organisatie in Noord-Limburg heeft Vincent van Gogh de afgelopen jaren hard gewerkt aan een doorbraak richting een andere, betere ggz. We hebben groot gedacht, en onszelf klein ge(re)organiseerd. We innoveerden door open te staan voor goede ideeën van onderaf. En: door het gewoon te gaan dóén. We stapten over onze schaduw heen en gooiden de deuren open. Nu zijn we toe aan de volgende stap. Een nieuwe uitdaging die veel vraagt, maar vooral ook energie geeft. Om die volgende stap verder mee vorm te geven, hebben we bevlogen professionals zoals jij hard nodig.

De ‘next step’

We streven naar zorg zoals die bedoeld is. Zorg afgestemd op unieke mensen met ieder hun eigen verhaal, behoeften en wensen. Geboden op het moment dat ze ons het hardst nodig hebben. En waarbij ze – als het even kan – zoveel mogelijk zelf regie houden. Zorg waarin we nauw samenwerken en zorgvuldig communiceren met alle partijen in de buurt.

Hoe maken we de psychiatrie weer inclusief, met zorg dichtbij voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, voor wie elke week op een wachtlijst er een te veel is? Op die vragen puzzelden we de afgelopen periode. We zijn teruggegaan naar de tekentafel en hebben samen met onze professionals de Grote Vragen op tafel gelegd: wie zijn wij? Wat is onze rol in de tweede- en derdelijns-ggz? Wie heeft ons echt nodig? Hoe kunnen we er echt voor hen zijn? En hoe maken we onszelf uiteindelijk overbodig door – preventief en met inzet van moderne digitale middelen – mentale weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen te vergroten?

‘We hebben de visie en het lef om de ggz echt anders vorm te geven. Om zo antwoorden te geven op de grote problemen die we in de ggz ervaren en voor de toekomst verwachten. Dat doen we samen met onze stakeholders: van zorgverzekeraar tot huisartsen en partners. We vragen onze professionals om ook mee te doen en zelf vorm te geven aan de verandering die zij voor ogen hebben.’

We kwamen tot vijf antwoorden, lees je mee?

1.

Als professional heb je de regie. In een breed team werk je gebiedsgericht, ben je samen verantwoordelijk, leer je van elkaar, focus je op datgene waar je goed in bent, deel je expertise gemakkelijk in een intern netwerk en organiseer je de ondersteuning die nodig is.

Werken in het wijkteam/gebiedsgericht werken (ecosysteem van de wijk)

Een van de grote bewegingen die we maken, is de omschakeling naar gebiedsgericht werken. Dat doen we vanuit multidisciplinaire teams in een netwerk. We trekken de wijk in om dichter bij cliënten te zijn. Dat betekent nogal wat. We hebben alle schotten en muren tussen disciplines afgebroken en processen aangepast. Vanaf 2022 werken alle psychiaters, behandelaren, verpleegkundigen en andere professionals zelforganiserend samen. Ze delen kennis en expertise in één trans-diagnostisch wijkteam/regioteam/gebiedsteam.

Iedereen die verwezen wordt, kan binnen twee weken bij Vincent van Gogh terecht. Met een keiharde belofte:’Met welke psychiatrische vraag je ook bij ons binnenkomt, je wordt direct in behandeling genomen’. Met andere woorden: we zijn er als het nodig is.

2.

‘Mensen weerbaar maken en helpen om de regie te nemen over wat voor hen werkt. Daarvoor verbinden we expertises in een netwerk en delen we kennis in de hele keten. ‘Bewust verbonden’ noemen we dat.’

Denken vanuit herstel in plaats van genezing

We kijken naar de gehele mens. Niet alleen naar klachten of stoornissen, maar naar het complete verhaal: wat is er aan de hand? Wat maakt dat iemand niet beter wordt, wat heb je nu nodig? Woningnood, overlijden, schuldenlast of eenzaamheid: welke levensdomeinen zijn er nog meer in het geding, naast de psychische kwetsbaarheid? En welke partners zijn nodig om daaraan te werken?

We laten ons inspireren door het gedachtegoed van positieve gezondheid. Gezondheid is daarin niet de afwezigheid van ziekte, maar ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van sociale fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’ Het doel? Een betekenisvol leven.

We maken de weg vrij voor een nieuwe manier van kijken naar psychisch leed. We beloven patiënten niet dat ze snel beter worden, maar gaan samen op zoek naar wat herstel voor hen betekent. Naar wat er nodig is om beter om te gaan met klachten, zodat ze tevreden zijn met zichzelf en hun leven. We helpen mensen weerbaar te worden en weer regie te nemen in de zoektocht naar wat voor hen werkt, in plaats van ze afhankelijk te maken van de psychiatrie. Daarbij kijken we steeds naar de beste opties, of die nu binnen of buiten ons eigen domein liggen.

3.

‘Als een alcoholist zijn leven zo heeft ingericht dat zijn verslaving beheersbaar is en wil werken aan sociale vaardigheden zodat hij kan blijven klaverjassen, dan gaan we met dat laatste aan de slag.’

Bewust verbonden; samen werken in een netwerkorganisatie

Als organisatie in de ggz opereren we niet solistisch maar zoeken we bewust naar verbinding. Met de cliënt en zijn netwerk én met partners buiten ons eigen domein. Vanuit de overtuiging dat we alleen sámen de beste zorg kunnen bieden, gooiden we de deuren van onze organisatie wijd open. Nu organiseren we ons met partners in een netwerkorganisatie. Of het nu gaat om scholen, sociaal-maatschappelijke organisaties of verpleging en verzorging: we verbinden onze expertises om samen te komen tot heel nieuwe behandelmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van een verslaving in combinatie met persoonlijkheidsstoornissen.

Dit zijn al lang geen dromen meer, het zijn succesvolle praktijken. Zo werkt Vincent van Gogh samen met verzekeraars aan zuinige en zinnige zorg – steeds meer als partners. Een ook met huisartsen en met de VVT. Dat leidde al tot vele mooie initiatieven, zoals IEP en 123Consultatie.

4.

‘We kijken naar de hele mens en bieden ankerpunten en een houvast om problemen aan te pakken als mensen het meest kwetsbaar zijn. Met als doel weerbaarheid, zelfredzaamheid en vitaliteit versterken.’

Ruimte voor het hele verhaal en het eerlijke gesprek

Excellente psychiatrische zorg gaat voorbij aan hokjes, diagnose en protocollen. Die zorg begint met luisteren, kennismaken, begrijpen wie er voor je zit en samen zoeken naar de unieke diagnose. Minder werken met DSM-classificaties als uitgangspunt en meer vanuit het persoonlijke verhaal. Of zoals een collega van ons het zegt: “Ik wil snappen wie er voor me zit, wil weten wat er echt aan de hand is en vervolgens samen de opties verkennen. Waar heb je last van? Welke problemen ervaar je? Waar zit je worsteling? Wat heb je nodig? Welke stappen wil je zetten en wie kan daarbij helpen?”

We gooien protocollen of evidence based-methoden niet weg. Zeker niet. Maar we durven ermee te stoppen als we zien dat er (eerst) iets anders nodig is. We maken ruimte voor het hele verhaal en voeren het eerlijke gesprek. We zetten onze toegevoegde waarde als ggz-professionals in op plekken waar we verschil kunnen maken.

‘Werken bij de crisisdienst van Vincent van Gogh is topsport’, zegt collega Koen Aben, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV).

In onze organisatie is veel ruimte voor ideeën van onderaf. Op mijn initiatief staat er nu jaarlijks een team van cliënten en medewerkers aan de start voor de Social Run, geweldig!

5.
Digitaal verbonden (ecosysteem van het platform)

Zorg en preventie gaan er door digitale vooruitgang heel anders uitzien. De moderne burger zoekt, leert en vermaakt zichzelf steeds meer online. En wil ook zijn eigen gezondheid online regelen. Kijken we naar de toekomst, dan wordt het belang van digitale preventie en digitale behandelvormen alleen maar groter. Ook op dat vlak zijn we volop in ontwikkeling. Zo zijn we bezig met de opzet van een landelijk preventieplatform: Vince Mentaal.

Weer vertrouwen in eigen kracht

De afgelopen periode hebben we uitgebreid geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken: thuis, met de cliënt in de regie, in brede gebiedsteams samen met partners. Daaruit blijkt dat we meer cliënten kunnen zien en dat ze meer tevreden zijn over de hulp die we bieden. Wachtlijsten worden korter, kosten dalen en onnodige zorg neemt af. Mooie resultaten. Maar het allerbelangrijkste is dat cliënten zich gesteund voelen. We zien dat ze weer vertrouwen in zichzelf krijgen en hun eigen kracht hervinden.

Ook voor Maria heeft deze brede aanpak gewerkt.

Na een paar maanden gaat het beter met Maria. De gesprekken doen haar goed en ze begrijpt beter waar haar somberheid vandaan komt. Ze heeft meer inzicht in wat ze kan doen om het leven met zo’n gevoeligheid zo aangenaam mogelijk te maken. Simpele dingen als sport en regelmaat helpen al veel. Belangrijker dan wat ze hééft, is de vraag hoe ze haar dagelijks leven kan inrichten, welke mensen uit haar netwerk ze kan betrekken bij haar proces. Daarbij is het cruciaal dat ze zelf de regie over haar leven kan nemen. Ze is blij dat haar behandelaar haar betrekt bij de behandeling en haar laat meedenken over de opties die ze heeft. Maar ze is vooral blij met iemand die luistert naar haar unieke verhaal: het begin van haar unieke herstel.

Je krijgt alle ruimte om specialist te zijn en te blijven. Je kunt focussen op waar je goed in bent. Met cliënten die bij jou passen en je echt nodig hebben.

Werkgeluk voor de behandelaar

Professionals ervaren met inclusieve psychiatrie meer ruimte, autonomie en werkplezier. Door te kijken naar wat de cliënt écht nodig heeft en dat te organiseren, komt er meer ruimte voor het specialist-zijn. Meer ruimte om je kennis en kunde in te zetten op de plekken waar dat nodig is en waar je van waarde kunt zijn. Dat maakt dat jij als mens en professional het verschil kunt maken. Zo wordt werken in de ggz weer leuk.
Lees het eerlijke verhaal van Koen ter Horst

Waar klopt jouw zorghart sneller voor?

Vincent van Gogh is een werkgever met vele en brede behandelmogelijkheden: van hoog-specialistisch tot klinisch en ambulant. Van traumazorg tot verslavingszorg, persoonlijkheidsstoornissen of angst. Door de vele doelgroepen die bij ons terechtkunnen, heb jij als professional kans om het specialisme te kiezen dat bij je past. Te focussen op datgene waar je goed in bent. Wij geloven dat mensen het best tot hun recht komen als ze dat kunnen doen waar hun hart ligt. Daarom krijg je bij ons alle kansen. Wist je dat er bij ons bestuurders zijn die ooit zijn begonnen als stagiair? Het is aan jou om aan te geven waar je naartoe wilt.

‘Als breed opleidingsinstituut heeft Vincent van Gogh alle expertisen in huis’, vertelt AIOS en psychiater in opleiding Nina Reifenschweiler. ‘Zo leerde ik alle facetten van de psychiatrie kennen en ontdekte ik wat het beste bij mij past. Je wordt hier gezien als mens. En zo gaan we ook om met cliënten: met inclusieve psychiatrie maken we ruimte voor het hele verhaal en de best passende behandeling. We kijken wat iemand wel kan, voorbij het hokjesdenken.’

Lerende omgeving, verbonden met de wetenschap

Vincent van Gogh is veel méér dan een behandelorganisatie. Als opleidingsinstituut zijn we nauw verbonden aan de wetenschap. Leren, ontwikkelen en innoveren staan bij ons centraal. We leiden zorg- en hulpverleners op en onderzoeken waar en hoe ons werk beter kan. Er is veel ruimte om je kennis over te dragen op de jongere generatie.

Wil je je nog niet vastleggen op een bepaald specialisme of jezelf verder ontwikkelen? Dan ben je bij ons op je plek. We hebben talent-ontwikkelprogramma’s waarin je meerdere delen van de organisatie leert kennen. Bij Vincent van Gogh, maar ook bij VIGO. Wil je een uitstapje maken naar forensische zorg of jeugdzorg? Dan kijken we hoe we dat kunnen inpassen in je ontwikkelprogramma.

‘Als je lef hebt, staat voor je ideeën, aangeeft waar je naartoe wilt, dan kun je hier groeien’

Innovatie van onderaf

Je komt terecht in een innovatieve organisatiecultuur. Maar het mooie van onze organisatie is dat we geloven in initiatieven vanuit de praktijk. Daarom dagen we elkaar uit: waar zie jij dat dat het beter kan? Misschien een kleine verbetering in het hier en nu, of een grote verandering gericht op de toekomst. Neem ons project MILES. Toen een ouder vertelde dat zijn zoon soms drie dagen zoek was en dat hij daarvoor met de smartphone een oplossing vond, waren verpleegkundigen van verschillende afdelingen meteen enthousiast. Ze herkenden het probleem. We hebben hen bij elkaar gebracht, onderzocht hoe we dit konden oppakken en vervolgens ingevoerd. Maar ook een grote innovatie als het Integraal Expertisecentrum voor Psychogeriatrie (IEP) waarbij we samen met andere zorgorganisaties de zorg combineren voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld en ernstige gedragsproblemen vinden hun oorsprong in ideeën van onderaf.

Vrijheid, ruimte en de juiste ondersteuning

Kom je werken bij Vincent van Gogh, dan kijken we samen hoe en waar je het best tot je recht komt. We werken vanuit vertrouwen en je krijgt alle ruimte om je werk naar eigen inzicht in te richten: uren, werktijden, locatie en het specialisme waar je goed in bent. Maar: hoe vrij je ook bent, je staat er nooit alleen voor. In je team ben je nauw verbonden met je collega’s. Teamcoaches sturen op de connectie tussen teams. Daarnaast mag je rekenen op een organisatie die jou en je team goed faciliteert om de juiste zorg te leveren. Een organisatie die op een moderne manier bestuurd wordt, met veel ruimte voor eigen initiatief.

Doe jij met ons mee?

Vincent van Gogh is een innovatieve, maar bovenal leuke organisatie. De komende jaren gaan we vol aan de slag om onze ambities en dromen te realiseren. Om mensen als Maria écht te kunnen helpen. Ben je de luisteraar die openstaat voor het hele (eerlijke) verhaal? De doener die mee wil werken aan onze ambitie? Of juist de specialist die weer van betekenis wil zijn voor zijn of haar cliënten? Dan ben je bij ons op je plek.

Het eerlijke verhaal is ook dat werken bij Vincent van Gogh topsport is. We dagen je elke dag uit om het beste uit jezelf te halen. Om je stem te laten horen en buiten de gebaande paden mee te vernieuwen. In het hier en nu, met de blik op de uitdagingen van de toekomst. Daar is lef voor nodig. Dus we zoeken mensen met moed en durf die de lat hoog leggen.

Wil jij met nieuwe energie aan het werk om het beter te kunnen doen voor de cliënt? Dan staan we klaar voor het eerlijke gesprek.

Laat hier je contactgegevens achter en wij nemen contact met je op voor een vrijblijvende kop koffie.