Hulp in de wijk en thuis

Op het goede moment een arm om je schouder, een steuntje in de rug of een helpende hand: dat kan het verschil maken. Juist ook voor mensen met (complexe) psychische of psychiatrische problemen. Vincent van Gogh biedt daarom zorg en ondersteuning thuis of in jouw woonomgeving. Hierbij werken we nauw samen met andere organisaties. Het organiseren en combineren van hulp vergroot de kans dat je weer snel het alledaagse leven op kunt pakken.

De teams die hulp, ondersteuning en begeleiding in de wijk bieden, bezoeken jou bij voorkeur thuis. Dit kan op afspraak zijn, maar ook ongevraagd als daar aanleiding voor is. Denk aan een crisis of de zogeheten ‘bemoeizorg’ voor mensen die de stap naar hulp zelf niet (meer) kunnen of willen zetten.

Bij behandeling thuis richten de teams zich op jou als cliënt, maar ze kijken ook naar het welzijn, de gezondheid en de veiligheid in de buurt of de wijk. Daarom zoeken ze zo nodig contact met andere organisaties die daar actief zijn. Denk aan een woningbouwvereniging, de wijkagent of een welzijnsinstelling. Ze overleggen hoe de situatie zo stabiel mogelijk kan blijven. Dan gaat het over wonen, werken of  dagbesteding. Ook is er oog voor mantelzorgers en andere mensen uit je omgeving. De teams kijken naar alles dat het verschil kan maken.

Dit organiseren en combineren van zorg en ondersteuning zorgt ervoor dat je met psychische- of psychiatrische problemen gewoon je leven weer op kunt pakken. Zo goed als kan en zo zelfstandig mogelijk. Soms is er een bepaalde behandeling, therapie of aanpak nodig:

 • Intensieve spoedHulp Thuis (IHT)
  IHT is snel ter plaatse als mensen met psychiatrische problemen in crisis (dreigen te) raken. IHT voert haar behandeling bij mensen thuis uit.

 • Functie Assertive Community Treatment (FACT)
  Een combinatie van behandeling, begeleiding, crisishantering en hulp bij herstel voor mensen met een langdurige en complexe psychiatrische aandoening.

 • Multi Systeem Therapie en Multi Dimensionele Familie Therapie (MST/MDFT)
  Behandeling voor jongeren die probleemgedrag vertonen, in de eigen leefomgeving en in nauwe samenwerking met de ouders, het gezin en andere belangrijke personen.

 • Bemoeizorg
  Soms vinden mensen met een (vermoedelijke) ernstige psychiatrische aandoening -omdat ze dat niet willen of kunnen- niet hun weg naar de juiste zorg. Bemoeizorgers zijn hulpverleners op sociaal en psychiatrisch vlak. Zij signaleren, leggen contact, schatten de problematiek in. Vervolgens proberen zijn deze mensen die (tijdelijk) minder grip hebben op hun leven toe of terug te leiden naar hulp, het (sociale) netwerk en een beter leven. Bemoeizorg is er ook voor jongeren (en hun gezin/netwerk). Kenmerkend voor bemoeizorg is de actieve werkwijze en een grote portie geduld. Je zou bemoeizorg ook kunnen omschrijven als georganiseerde betrokkenheid.

  Maak je je ernstige zorgen over mensen in je nabije omgeving? Neem dan contact op met ons team Bemoeizorg regio Noord-Limburg: bzz@vvgi.nl of 077 - 35 48 200 (secretariaat).

 • Thuisbegeleiding
  Individuele begeleiding thuis voor volwassenen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid. De teams richten zich op het verminderen van de beperkingen die je ervaart. Dit doen ze door jouw eigen vermogen om deze beperkingen op te heffen te ondersteunen. Jij bent baas over je eigen proces. De begeleider coacht je om op verschillende levensgebieden jouw doelen te bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties en werk. De begeleider helpt je zo nodig ook om structuur in je dagelijks leven aan te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van je eigen sociale netwerk (denk aan bijvoorbeeld familie, vrienden, buren) en bestaande voorzieningen in je gemeente.

 

 

Ervaringen

alle ervaringen