Hulp in de wijk en thuis

Op het goede moment een arm om je schouder, een steuntje in de rug of een helpende hand: dat kan het verschil maken. Juist ook voor mensen met (complexe) psychische of psychiatrische problemen. Vincent van Gogh biedt daarom zorg en ondersteuning thuis of in jouw woonomgeving. Hierbij werken we nauw samen met andere organisaties. Het organiseren en combineren van hulp vergroot de kans dat je weer snel het alledaagse leven op kunt pakken.

De teams die hulp, ondersteuning en begeleiding in de wijk bieden, bezoeken jou bij voorkeur thuis. Dit kan op afspraak zijn, maar ook ongevraagd als daar aanleiding voor is. Denk aan een crisis of de zogeheten ‘bemoeizorg’ voor mensen die de stap naar hulp zelf niet (meer) kunnen of willen zetten.

Bij thuisbegeleiding richten de teams zich op jou als cliënt, maar ze kijken ook naar het welzijn, de gezondheid en de veiligheid in de buurt of de wijk. Daarom zoeken ze zo nodig contact met andere organisaties die daar actief zijn. Denk aan een woningbouwvereniging, de wijkagent of een welzijnsinstelling. Ze overleggen hoe de situatie zo stabiel mogelijk kan blijven. Dan gaat het over wonen, werken of  dagbesteding. Ook is er oog voor mantelzorgers en andere mensen uit je omgeving. De teams kijken naar alles dat het verschil kan maken.

Dit organiseren en combineren van zorg en ondersteuning zorgt ervoor dat je met psychische- of psychiatrische problemen gewoon je leven weer op kunt pakken. Zo goed als kan en zo zelfstandig mogelijk. Soms is er een bepaalde behandeling, therapie of aanpak nodig:

 

 

Ervaringen

alle ervaringen