Behandelafspraken op een van onze locaties óf thuis, individueel of in een groep

Een poliklinische behandeling bestaat uit een serie behandelafspraken tussen jou en je behandelaar. Je komt bijvoorbeeld één keer per week voor een behandelsessie naar een van onze locaties. Soms kan een afspraak ook thuis plaatsvinden. Dat spreken we in onderling overleg af.

Als de afspraak (vrijwel) de hele dag duurt, dan betreft het dagbehandeling. Je volgt dan een dagprogramma binnen een van de locaties van Vincent van Gogh. Het programma bestaat uit verschillende gesprekken en/of trainingen.

Poliklinische therapievormen (eventueel in dagbehandeling)

Tijdens de afspraak (van een uur, een dagdeel of een hele dag) zul je kennismaken met een bepaalde vorm van therapie. Dat kan individueel zijn of in groepsverband. De therapievorm hangt af van de persoonlijke behandeldoelen. Die doelen staan beschreven in het behandelplan. Sommige cliënten krijgen het advies om ter ondersteuning van de therapie medicatie te gebruiken. Ook dit bespreken we vooraf.

Voorbeelden van therapievormen

Psychotherapie

Een psychotherapeutisch gesprek is er op gericht psychische klachten te laten verdwijnen of te verminderen. Ook het beter leren omgaan met bepaalde klachten kan een doel zijn. Het gesprek helpt om problemen beter zichtbaar en voelbaar te maken, zodat er ook meer zicht op oplossingen kan ontstaan. Naast gesprekken kan er ook voor spelvormen worden gekozen.

Jouw klachten en behandeldoelen bepalen voor welke soort psychotherapie wordt gekozen. Bijvoorbeeld psychoanalyse of cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. De behandeling is sterk klachtgericht. Je leert onder meer hoe je anders tegen problematische situaties aan kunt kijken. Door er anders tegenaan te kijken, lukt het vaak ook om er anders mee om te gaan. Ook kijken we naar gedrag en gedachten die er voor zorgen dat problemen juist in stand houden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie bij veel mensen effectief is.

Psycho-educatie

Psycho-educatie houdt in dat je informatie krijgt over de geconstateerde psychische problemen en hoe je daar mee om kunt gaan. Uitleg, advies en handige tips helpen om meer grip op de situatie te krijgen. Meer kennis zorgt ook voor meer begrip, duidelijkheid en een groter zelfvertrouwen. De informatie helpt vaak ook je familie en andere personen in de directe omgeving. Psycho-educatie bieden we zowel individueel als in groepsverband aan.

Systeemtherapie

Vrijwel altijd is er een verband tussen psychische, psychiatrische en/of verslavingsklachten en de situatie waarin iemand leeft. Systeemtherapie zoomt in op die omgeving. Het heet zo omdat je relaties, gezin en verdere omgeving (werk, school, hobbyclub enz.) als een ‘systeem’ kunt zien. Voorbeelden van systeemtherapie zijn relatie- en gezinstherapie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen vaak baat hebben bij systeemtherapie. De behandelresultaten zijn dan beter dan wanneer alleen individuele therapie wordt gevolgd. Het hangt uiteraard van je klachten en behandeldoelen af of systeemtherapie toegevoegde waarde heeft.

Psychofarmaca

Medicijnen om psychische klachten te behandelen of te onderdrukken heten ‘psychofarmaca’. Er zijn verschillende soorten. Ze worden vooral ingezet bij stemmingstoornissen en psychotische klachten. Soms zijn de medicijnen ondersteunend aan een andere therapie, zodat die meer kans van slagen heeft. Alleen artsen mogen deze medicijnen voorschrijven. Het gebruik ervan wordt vanzelfsprekend eerst met jou besproken.

Vaktherapie

Vaktherapie is een non-verbale therapie waarbij het niet draait om denken en praten, maar om doen, voelen en ervaren. Er zijn verschillende vormen van vaktherapie, die o.a. gebruikmaken van sport en spel, lichaamsgerichte oefeningen, creatieve/beeldende werkvormen, rollenspelen en muziek. Je ontdekt dat er ook allerlei creatieve en actieve manieren zijn om je emoties te uiten. Zo kunnen nieuwe inzichten ontstaan en je kunt oefenen met nieuwe vaardigheden. We bieden vaktherapie zowel in een groep als individueel.

Ervaringen

alle ervaringen