Folders

Wij vinden het belangrijk om onze cliënten, familie of andere naasten zo goed mogelijk te informeren.

Daarom hebben we hier de belangrijkste folders voor jou op een rijtje gezet:

'Wegwijs tijdens uw behandeling'
Informatie die van belang is wanneer je bij ons in behandeling komt.

'Algemene leveringsvoorwaarden ggz 2022'  
Cliënteninformatie, informatiebron de Nederlandse ggz .
   
'Heeft u een klacht? Laat het ons weten',
Ontevreden of een klacht, de klachtenregeling staat beschreven in deze brochure. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en naasten.

Klachtenregeling Wet verplichte ggz (Wvggz)

Verplichte zorg
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden.
Verplichte zorg met een opname of in de thuissituatie kan alleen als er sprake is van gevaar voor jezelf of voor anderen in jouw omgeving en gebeurt op grond van een crisismaatregel (CM) of een zorgmachtiging (ZM).

Huisregels Vincent van Gogh
Binnen Vincent van Gogh gelden algemene huisregels voor een goede gang van zaken binnen de instelling. 

General rules and regulations
The following rules and regulations have been established to guarantee the safety and wellbeing of our clients, their families, other visitors and the staff of the Vincent van Gogh Institute for mental health.

'Zorgen voor een ander, zorgen voor uzelf', familiebeleid Vincent van Gogh
Informatie voor familie en/of naasten.
   
'ROM, meten voor maatwerk en verbetering. Vragenlijsten, waar zijn ze voor?'
Cliënteninformatie over het invullen van vragenlijsten waarmee we het resultaat van de behandeling meten.