Folders

Wij vinden het belangrijk om onze cliënten, familie of andere naasten zo goed mogelijk te informeren.

Daarom hebben we hier de belangrijkste folders voor jou op een rijtje gezet:

'Wegwijs tijdens uw behandeling'
Informatie die van belang is wanneer je bij ons in behandeling komt.

'Algemene leveringsvoorwaarden ggz 2022'
Cliënteninformatie, informatiebron de Nederlandse ggz . 

Verplichte zorg
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden. 
Verplichte zorg met een opname of in de thuissituatie kan alleen als er sprake is van gevaar voor jezelf of voor anderen in jouw omgeving en gebeurt op grond van een crisismaatregel (CM) of een zorgmachtiging (ZM). Klik hier voor meer informatie over de Wvggz. 

Brochures Zorgmachtiging en Crisismaatregel (informatiebron ministerie van VWS)
Deze brochures zijn bedoeld om meer informatie te geven over wat verplichte zorg is, hoe de voorbereiding hiervan in zijn werk gaat en wat er gebeurt nadat een crisismaatregel of zorgmachtiging wordt afgegeven. De brochures zijn bedoeld voor de cliënt, maar ook voor familie en andere naasten. 

Vertalingen
Beide brochures zijn ook vertaald in het: Engels, Pools, Arabisch, Turks, Farsi, Spaans en Duits. 

Huisregels Vincent van Gogh
Binnen Vincent van Gogh gelden algemene huisregels voor een goede gang van zaken binnen de instelling. 

General rules and regulations  (Huisregels in Engels)
The following rules and regulations have been established to guarantee the safety and wellbeing of our clients, their families, other visitors and the staff of Vincent van Gogh for mental health.

'Heeft u een klacht? Laat het ons weten'
Ontevreden of een klacht, de klachtenregeling staat beschreven in deze brochure. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en naasten.

Klachtenregeling Wet verplichte ggz (Wvggz)
Informatie over de klachtenregeling Wvggz van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid.

'Zorgen voor een ander, zorgen voor uzelf', familiebeleid Vincent van Gogh
Informatie voor familie en/of naasten.
   
'ROM, meten voor maatwerk en verbetering. Vragenlijsten, waar zijn ze voor?'
Cliënteninformatie over het invullen van vragenlijsten waarmee we het resultaat van de behandeling meten.