Per 1 mei samen sterker

Na maanden van intensieve voorbereiding en gesprekken met belangrijke stakeholders is het zover. De bestuurlijke fusie tussen Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en de CONRISQ Groep is 1 mei 2019 een feit.

Vincent van Gogh treedt toe tot de CONRISQ Groep, Jolande Tijhuis is per 1 mei voorzitter van de raad van bestuur, naast de huidige bestuurders Julichska Venmans en Sanne Verwaaijen. De CONRISQ Groep gaat zich sterk maken voor de best mogelijke jeugdzorg, forensische zorg en de geestelijke gezondheidszorg, van lichte ambulante tot de zwaardere en gesloten zorg. Alle partijen onderschrijven de meerwaarde van deze unieke samenwerking in deze sector.

CONRISQ Groep

Vanaf 1 mei bestaat de CONRISQ Groep uit 8 stichtingen die mensen met psychische en psychiatrische problematiek en/of opvoed- en ontwikkelingsproblematiek -in alle levensfasen- een integraal aanbod van zorg, begeleiding en behandeling bieden. De stichtingen binnen de CONRISQ Groep, naast Vincent van Gogh en Centiv, zijn: Bijzonder Jeugdwerk, de O.G. Heldringstichting, Pact18, Pactum, de Rooyse Wissel en Rubicon. Acht zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen en die wendbaar kunnen acteren op alle terreinen. We vullen elkaar aan qua doelgroep en hulpaanbod. Samen bieden wij hulp -zonder schotten- daar waar dat het meeste effect heeft: thuis, of tijdelijk in een veilige omgeving.

Effecten van de samenwerking

Gezamenlijk kunnen wij slagvaardiger actuele en toekomstige zorgvragen oppakken. De cliëntgerichte en duurzame strategie kan worden versterkt en versneld. Bedrijfsvoering- en investeringsrisico’s kunnen we samen beter dragen en alle organisaties worden versterkt in termen van capaciteit, kennis en professionaliteit. De nieuwe CONRISQ Groep is in een groot gebied actief met een breed portfolio dat de cliënt en zijn/haar netwerk centraal stelt. In meerdere regio’s kunnen betere specialisatiemogelijkheden geboden worden en complexe zorgvragen kunnen we borgen. Voor de minder complexe zorg biedt deze samenwerking juist meer doorontwikkelingsmogelijkheden. Het benutten van elkaars netwerken van ketenpartners en expertise leidt tot versterking van innovatie. Succesvolle innovaties worden zoveel mogelijk in het gehele verzorgingsgebied geïmplementeerd. Dit leidt tot betere, modernere en zinnige zorg in het belang van cliënt en maatschappij.

Kortom, een unieke samenwerking die veel kansen biedt. We gaan dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet!