Borging psychiatrische zorg in regio Midden-Limburg na sluiting PAAZ Roermond

Na het besluit van het Laurentius Ziekenhuis om de PAAZ te sluiten, is er door het ziekenhuis overlegd met collega-zorginstellingen over de continuïteit van zorg voor psychiatrische patiënten in de regio. Voor het borgen van de acute zorg is een plan opgesteld. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de klinische (opname) en poliklinische zorg voor psychiatrische patiënten. De klinische afdeling van de PAAZ sluit per 1 maart.

Poliklinische patiënten worden nog gezien door de psychiaters in Laurentius tot uiterlijk 1 mei. Daarna worden zij, waar nodig, gezien door specialistische ggz-organisatie MET ggz of de eigen huisarts. Voor de klinische afdeling was de sluitingsdatum oorspronkelijk uiterlijk 1 mei, maar door personeelsverloop is deze datum naar voren gehaald. Luc van den Akker, voorzitter Raad van Bestuur Laurentius: “Wij kunnen de huidige opgenomen patiënten per 1 maart niet meer van optimale zorg voorzien. Op dit moment krijgen nog twee  patiënten zorg op de klinische afdeling van de PAAZ. De zorg voor hen wordt waar nodig overgenomen door collega-zorginstellingen.”

Acute psychiatrische zorg
MET ggz verzorgt in Midden-Limburg reeds jaren de crisisdienst voor psychiatrie. De beoordelingsruimte voor deze patiënten blijft beschikbaar in het Laurentius Ziekenhuis. Er zijn acute opnameplekken beschikbaar bij specialistische ggz-organisatie Vincent van Gogh.

Psychiatrisch consultatieve dienst
In het Laurentius Ziekenhuis blijft een zogenaamde psychiatrisch consultatieve functie ingericht. Dit houdt in dat psychiatrisch verpleegkundigen door andere afdelingen kunnen worden geraadpleegd bij een psychiatrisch vraagstuk.

Samenwerking in de regio
Irene Stöver, directeur MET behandeling bij MET ggz: “Nu de situatie is zoals die is, nemen wij als grootste ggz-aanbieder in de regio uiteraard onze verantwoordelijkheid. Al vanaf het vorig najaar zijn wij cliënten aan het overnemen vanuit de poli van de PAAZ. Gelukkig hebben we snel afspraken kunnen maken over de ruimte voor crisisbeoordelingen en de bedden voor de acute psychiatrie. Tegenwoordig is er met intensieve ambulante behandelingen veel mogelijk en is klinische opname in veel gevallen niet nodig. Wij zijn deze teams aan het opschalen om hier extra ruimte voor te creëren.”
Sander Wigchert, directeur Vincent van Gogh: “Het besluit van het Laurentius Ziekenhuis over de PAAZ kunnen wij volgen. Wij verzorgen al jaren gezamenlijk met het Laurentius Ziekenhuis en MET ggz de acute klinische voorzieningen voor Midden-Limburg en blijven nu en in de toekomst patiënten opvangen. Omdat wij voor Noord-Limburg zelfstandig de verantwoordelijkheid dragen voor de crisiszorg hebben we hier de capaciteit voor. Natuurlijk geeft een sluiting van een afdeling altijd druk op de zorg in de regio. Met de afspraken die we gemaakt hebben kunnen we de psychiatrische zorg blijven waarborgen.”
Luc van den Akker: “Mede door de goede overleggen over borging van de zorg die we met onze zorgpartners in de regio hebben gehad, zijn we ervan overtuigd dat de continuïteit van psychiatrische zorg voor de regio Midden-Limburg vooralsnog gegarandeerd blijft. Wij zijn graag bereid om samen met partners in de regio mee te denken in verdere lange termijn oplossingen, waarbij we ook bovenregionaal kijken.”